Menu

Čo predstavuje sadzba jednodňových refinančných operácií?

13. septembra 2018

Čo predstavuje sadzba jednodňových refinančných operácií?

Sadzba jednodňových refinančných operácií predstavuje úrok, za ktorý si banky požičiavajú od ECB finančné prostriedky na jeden deň. V rámci týchto operácií musia poskytnúť kolaterál, napríklad cenné papiere, ako záruku toho, že požičané peniaze splatia.

Sadzba jednodňových refinančných operácií je jednou z troch úrokových sadzieb, ktoré ECB stanovuje každých šesť týždňov v rámci svojej úlohy udržiavať stabilné ceny v eurozóne.

Ďalšími sadzbami sú sadzba hlavných refinančných operácií, za ktorú si banky môžu od ECB požičiavať prostriedky na dobu jedného týždňa (a ktorá je nižšia než sadzba jednodňových peňazí), a sadzba jednodňových sterilizačných operácií, t. j. úrok, ktorý banky získavajú (alebo naopak musia platiť, ak sú úrokové sadzby záporné) z jednodňových vkladov v ECB.