European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Võltsimisvastane tegevus

Euro pangatähtede valmistamisel kasutatakse keerulist trükitehnoloogiat ning mitmeid kõrgtehnoloogilisi turvaelemente, mis võimaldavad eriseadmeid kasutamata hõlpsalt eristada võltsitud pangatähti ehtsatest ning seeläbi võltsimist takistada.

Võltsingute analüüsi keskus

EKP jälgib hoolikalt trüki- ja reprodutseerimistehnoloogiate arengut ning avastatud valeraha hulka. Võltsinguid analüüsivad euroala riikide keskpangad ja EKP võltsingute analüüsi keskus, kus kooskõlastatakse tehnilisi ja statistilisi andmeid võltsingute kohta. Keskuse andmebaasis olevat teavet jagatakse siseriiklike politseiasutustega ning teiste võltsimise vastu võitlevate üksustega. EKP teeb tihedat koostööd ka Euroopa Politseiametiga (Europol), kelle ülesandeks on kooskõlastada euro turvalisuse tagamisega seotud tegevust, Rahvusvahelise Kriminaalpolitsei Organisatsiooniga (Interpol) ja Euroopa Komisjoniga.

Pangatähtede digitaalpiltide ebaseadusliku kasutamise takistamine

Võltsimisvastane tehnoloogia, mida maailma kümmet tähtsaimat pangatähtede emiteerijat koondav rahvusvaheline võltsimise ennetamise töörühm (Central Bank Counterfeit Deterrence Group; CBCDG) toetab, ennetab digitaalset võltsimist ning vähendab seeläbi ka kahjusid, mida üksikisikud ja ettevõtted võivad saada valeraha vastuvõtmisest. Võltsimise ennetussüsteem hõlmab võltsimisvastast tehnoloogiat, mis takistab personaalarvutite ja digitaaltehnoloogia kasutamist turvaelementidega kaitstud pangatähtede kujutamisel või reprodutseerimisel. Selle eesmärk on ära hoida pangatähtede lubamatut reprodutseerimist. Õiguspärastel eesmärkidel kasutamiseks saab EKPst taotleda pangatähtede kõrgresolutsiooniga pilte.

Euro kui üleilmse vääringu usaldusväärsuse säilitamiseks ja suurendamiseks haldab, kooskõlastab ja rahastab EKP pangatähtedega seotud uurimis- ja arendustegevust.