European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Het Europees Monetair Instituut (1994-1998)

Het Verdrag betreffende de Europese Unie uit 1992, beter bekend als het Verdrag van Maastricht, bevatte een routekaart voor een gemeenschappelijke munteenheid en centrale bank voor de Europese Unie. Als onderdeel hiervan werd in 1994 het Europees Monetair Instituut (EMI) opgericht, een cruciale (tussen)stap naar de oprichting van de ECB. In tegenstelling tot het Comité van presidenten kreeg het EMI zelf rechtspersoonlijkheid. Het EMI groeide snel, zowel de organisatie als het aantal medewerkers. Het EMI heeft twee Presidenten gehad: eerst Alexandre Lamfalussy en vervolgens Willem Frederik Duisenberg (vanaf juli 1997). In 1998 werd Duisenberg tevens de eerste President van de ECB. De President van het EMI zat de Raad voor, waarin ook de Vicepresident en de gouverneurs/presidenten van de centrale banken in de EU zitting hadden.

In de viereneenhalf jaar daarna bracht het EMI zijn organisatiestructuur voortvarend tot stand. Tegelijkertijd werd er in subcomités, werkgroepen en daaronder opererende taskforces van de centrale banken en het EMI belangrijk werk verzet; deze vormden onderdeel van een samenwerkingsstructuur die werd opgezet in de periode van het Comité van presidenten.

Het EMI richtte zich vooral op het tot stand brengen van het Europees Stelsel van Centrale Banken, met inbegrip van de ECB en de nieuwe munteenheid. Het hield zich ook bezig met een aantal operationele taken, zoals het vervangen van het eerder ingestelde Europees Fonds voor monetaire samenwerking. Het EMI had de volgende doelen:

  • verbetering van de coördinatie van het monetair beleid binnen de EU;
  • versterking van de financiële stabiliteit;
  • verbetering van (grensoverschrijdende) betalingssystemen binnen de EU;
  • ontwikkeling van een regelgevend, organisatorisch en logistiek kader;
  • ontwikkeling van een gemeenschappelijke monetairbeleidsstrategie voor de euro;
  • voorbereiding van één geldmarkt.

Het EMI-archief heeft betrekking op de voorbereidende en operationele werkzaamheden tussen 1994 en 1998, zoals vergaderingen van werkgroepen, beheer- en organisatorische taken en documenten inzake de belangrijkste verantwoordelijkheden met betrekking tot de harmonisering van betalingssystemen, statistische methoden, monetair beleid, het ontwerp en de uitgifte van de eurobankbiljetten en andere hiermee verband houdende onderwerpen.

Aan de inventarisatie van de in het archief opgenomen materiaal wordt momenteel gewerkt.

Reeds aan het publiek vrijgegeven documenten zijn beschikbaar in het desbetreffende deel van het Openbaar register van documenten

Alle pagina's in dit deel