European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Euroopan rahapoliittinen instituutti (1994–1998)

Vuonna 1992 Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa eli Maastrichtin sopimuksessa esitettiin etenemissuunnitelma EU:n yhteisen rahan ja yhteisen keskuspankin luomiseksi. Osana tätä suunnitelmaa perustettiin tammikuussa 1994 Euroopan rahapoliittinen instituutti (EMI, suom. ERI), joka oli olennaisen tärkeä välivaiheen instituutio ennen EKP:n perustamista. Euroopan talousyhteisön jäsenvaltioiden keskuspankkien pääjohtajien komiteasta poiketen EMI oli itsenäinen oikeushenkilö, ja sen organisaatio ja henkilöstömäärä kasvoivat nopeasti. EMI:n ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Alexandre Lamfalussy. Hänen jälkeensä tehtävään nimitettiin heinäkuussa 1997 Willem Frederik Duisenberg, joka valittiin myös EKP:n ensimmäiseksi pääjohtajaksi vuonna 1998. EMI:n puheenjohtaja johti EMI:n neuvostoa, johon kuuluivat puheenjohtajan lisäksi sen varapuheenjohtaja sekä EU:n kansallisten keskuspankkien pääjohtajat.

EMI:n organisaatio luotiin nopeasti neljän ja puolen vuoden aikana. Merkittävä osa työstä tehtiin keskuspankkien ja EMI:n yhteisissä alakomiteoissa, työryhmissä ja erityisryhmissä. Kyseiset yhteistyöjärjestelyt oli luotu jo keskuspankkien pääjohtajien komitean aikana.

EMI keskittyi pääasiassa Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja sen myötä EKP:n ja euron luomiseen. Se hoiti myös joitain operatiivisia tehtäviä, jotka liittyivät esimerkiksi EMI:n edeltäjän Euroopan raha-asiain yhteistyörahaston korvaamiseen. EMI:n tavoitteena oli

  • parantaa rahapolitiikan koordinointia EU:ssa
  • varmistaa rahoitusjärjestelmän vakaus
  • kehittää (valtiorajojen yli toimivia) maksujärjestelmiä EU:ssa
  • laatia sääntelyyn, hallintoon ja logistiikkaan liittyvät järjestelyt
  • laatia euroa varten yhteinen rahapolitiikan strategia
  • valmistella yhteisiä rahamarkkinoita.

EMI:n asiakirjoissa käsitellään vuosien 1994–1998 valmistelevia ja operatiivisia toimia, kuten työryhmien kokouksia sekä hallinnollisia ja organisatorisia tehtäviä. Lisäksi arkistossa on asiakirjoja tärkeimmistä tehtävistä, jotka liittyivät maksujärjestelmien yhdenmukaistamiseen, tilastollisiin menetelmiin, rahapolitiikkaan, eurosetelien suunnitteluun ja liikkeeseenlaskuun sekä muihin euroon liittyviin tehtäviin.

Arkiston inventaariota valmistellaan parhaillaan.

Jo julkistetut asiakirjat ovat saatavissa EMI:ä koskevassa julkisen asiakirjarekisterin osiossa.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut