Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Cum funcționează programul de achiziționare de active al BCE?

22 ianuarie 2016 (ultima actualizare: 25 noiembrie 2022)

Care este scopul programului de achiziționare de active?

Într-un context economic normal, BCE influențează condițiile financiare generale și, în ultimă instanță, evoluțiile macroeconomice și inflația prin stabilirea ratelor dobânzilor reprezentative pe termen scurt. Cu toate acestea, ca urmare a crizei financiare mondiale din 2008 și a schimbărilor intervenite în funcționarea economiei noastre, ratele dobânzilor reprezentative s-au apropiat de limita lor de eficacitate, mai exact de punctul în care reducerea în continuare a acestora ar avea un efect nesemnificativ sau nul. Prin urmare, BCE a recurs la alte măsuri pentru a contracara riscul unei inflații prea scăzute pe o perioadă prea îndelungată și pentru a asigura revenirea inflației la nivelul țintei de 2% pe termen mediu a Consiliului guvernatorilor. Programul de achiziționare de active (asset purchase programme – APP) reprezintă unul dintre instrumentele pe care BCE le poate utiliza în acest scop. Achizițiile nete în cadrul APP s-au încheiat în luna iulie 2022, dar principalul aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul acestuia continuă să fie reinvestit în totalitate.

Cum funcționează APP?

BCE și băncile centrale naționale au achiziționat o serie de active în cadrul APP, inclusiv obligațiuni guvernamentale, titluri de valoare emise de instituții supranaționale europene, obligațiuni corporative, titluri garantate cu active și obligațiuni garantate. Aceste achiziții influențează condițiile financiare generale și, în cele din urmă, creșterea economică și inflația, prin intermediul a trei canale principale.

Transmisia directă

Atunci când BCE achiziționează active din sectorul privat, precum titluri garantate cu active și obligațiuni garantate, care sunt asociate împrumuturilor pe care băncile le acordă populației și companiilor în economia reală, cererea sporită conduce la majorarea prețurilor acestora. Această situație încurajează băncile să ofere mai multe împrumuturi, pe care le pot utiliza ulterior pentru a crea și a vinde mai multe titluri garantate cu active sau obligațiuni garantate. Creșterea ofertei de împrumuturi tinde să reducă ratele dobânzilor active pentru companii și populație, ameliorând condițiile de finanțare generale.

Reechilibrarea portofoliilor

BCE a achiziționat active emise de sectorul public și de cel privat de la investitori precum fonduri de pensii, bănci și populație. Acești investitori pot alege să plaseze în alte active fondurile pe care le primesc în schimbul activelor vândute către BCE. Prin sporirea cererii de active în general, mecanismul de reechilibrare a portofoliilor determină majorarea prețurilor și reducerea randamentelor, chiar și în cazul activelor care nu sunt vizate direct de APP, ceea ce conduce la diminuarea costurilor (rata efectivă a dobânzii pe piață) pentru companiile care caută finanțare pe piețele de capital. În același timp, randamentele mai scăzute ale titlurilor de valoare încurajează băncile să acorde împrumuturi companiilor sau populației. Volumul mai mare de credite bancare acordate economiei reale tinde să reducă costul împrumuturilor pentru populație și companii. Pe de altă parte, dacă investitorii utilizează fondurile suplimentare pentru a achiziționa active cu randament mai mare din afara zonei euro, această evoluție poate, de asemenea, diminua cursul de schimb al euro, ceea ce tinde să exercite presiuni în sensul creșterii asupra inflației.

Atât transmisia directă, cât și reechilibrarea portofoliilor ameliorează condițiile financiare generale pentru companiile și populația din zona euro. Prin scăderea costurilor de finanțare, achizițiile de active pot stimula investițiile și consumul. În perioadele în care inflația este prea scăzută, cererea mai dinamică din partea companiilor și a consumatorilor contribuie, în cele din urmă, la revenirea inflației la nivelul de 2% pe termen mediu.

Efectul de semnalizare

În perioadele în care inflația este prea scăzută pe o perioadă prea îndelungată, achizițiile de active transmit, de asemenea, un semnal că banca centrală va menține ratele dobânzilor reprezentative la un nivel redus pe o perioadă extinsă. Aceasta diminuează volatilitatea și incertitudinile pe piață cu privire la evoluțiile viitoare ale ratelor dobânzilor, ceea ce facilitează deciziile în materie de investiții luate de companii și populație. Ratele dobânzilor aplicate împrumuturilor pe termen lung vor rămâne mai scăzute, întrucât băncile anticipează o perioadă mai îndelungată cu rate scăzute ale dobânzilor.

Actualizare: Acest material explicativ a fost actualizat ultima dată la 25 noiembrie 2022 pentru a reflecta încetarea achizițiilor nete de active.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Mai mult pe aceeași temă