Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Jak funguje program ECB pro nákup aktiv?

22. ledna 2016 (poslední aktualizace 25. listopadu 2022)

Jaký je účel programu nákupu aktiv?

V běžných hospodářských podmínkách řídí ECB širší finanční podmínky a v konečném důsledku makroekonomický vývoj a inflaci stanovováním krátkodobých základních úrokových sazeb. V důsledku globální finanční krize v roce 2008 a změn ve způsobu fungování naší ekonomiky se však základní úrokové sazby přiblížily své efektivní spodní hranici – bodu, v němž by jejich další snižování mělo jen malý nebo nemělo žádný vliv. ECB proto přistoupila k dalším opatřením s cílem řešit riziko, že by inflace mohla být příliš nízká po příliš dlouhou dobu, a vrátit inflaci ve střednědobém horizontu k 2% cíli Rady guvernérů. Program nákupu aktiv (v angl. asset purchase programme, též APP) je jedním z nástrojů, které ECB k dosažení tohoto cíle používá. Čisté nákupy v rámci tohoto programu skončily v červenci 2022, ale splátky jistiny splatných cenných papírů, které byly v rámci programu zakoupeny, jsou stále v plném rozsahu reinvestovány.

Jak APP funguje?

ECB a národní centrální banky nakupovaly v rámci APP řadu aktiv, včetně státních dluhopisů, cenných papírů emitovaných evropskými nadnárodními institucemi, podnikových dluhopisů, cenných papírů krytých aktivy a krytých dluhopisů. Tyto nákupy ovlivňují širší finanční podmínky a v konečném důsledku i hospodářský růst a inflaci, a to třemi hlavními kanály:

Přímé promítnutí do reálné ekonomiky

Když ECB koupí aktiva soukromého sektoru, jako jsou cenné papíry kryté aktivy a kryté dluhopisy, která jsou navázána na úvěry poskytované bankami domácnostem a podnikům v reálné ekonomice, zvýšená poptávka zvyšuje jejich ceny. To vede banky k tomu, že poskytují více úvěrů, které pak mohou použít na vytváření a prodej více cenných papírů krytých aktivy nebo krytých dluhopisů. Zvýšená nabídka úvěrů působí na pokles úrokových sazeb bankovních úvěrů pro podniky a domácnosti a zlepšuje tak širší podmínky financování.

Obnovování rovnováhy portfolia

ECB nakoupila aktiva soukromého a veřejného sektoru od investorů, jako jsou penzijní fondy, banky a domácnosti. Tito investoři se mohou rozhodnout, že finanční prostředky přijaté za aktiva prodaná Evropské centrální bance investují do jiných aktiv. Zvyšováním širší poptávky po aktivech tlačí tento mechanismus obnovy rovnováhy portfolií ceny vzhůru a výnosy směrem dolů, a to i u aktiv, která nejsou přímo předmětem APP. To snižuje náklady (efektivní tržní úrokovou sazbu) podnikům, které na kapitálových trzích hledají financování. Současně pokles výnosů z cenných papírů podporuje banky, aby půjčovaly podnikům a domácnostem. Poskytování většího objemu bankovních úvěrů reálné ekonomice tak obvykle snižuje podnikům a domácnostem náklady na úvěry. Pokud však investoři tyto peníze navíc použijí na nákup aktiv s vyšším výnosem mimo eurozónu, může to rovněž snížit směnný kurz eura, což obvykle působí na růst inflace.

Kanál přímého promítání i kanál obnovování rovnováhy portfolia zlepšují podnikům i domácnostem v eurozóně širší podmínky financování. Snižováním nákladů financování mohou nákupy aktiv podporovat investice a spotřebu. V době, kdy je inflace příliš nízká, přispívá dynamičtější poptávka podniků i spotřebitelů nakonec k návratu inflace ve střednědobém horizontu na úroveň 2 %.

Signalizační efekt

V obdobích příliš nízké inflace po příliš dlouhou dobu vysílají nákupy aktiv také signál, že centrální banka udrží základní úrokové sazby na nízké úrovni po delší dobu. To snižuje volatilitu a nejistotu na trhu, pokud jde o budoucí vývoj úrokových sazeb, což usnadňuje investiční rozhodování podniků a domácností. Úrokové sazby z dlouhodobých úvěrů zůstanou nižší, neboť banky očekávají delší období nízkých úrokových sazeb.

Aktualizace: Tato stránka „ECB vysvětluje“ byla naposledy aktualizována 25. listopadu 2022, aby odrážela ukončení čistých nákupů aktiv.

VIZ TAKÉ

Více informací k souvisejícímu obsahu