European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētā bilance 2022. gada 31. decembrī

Aktīvi

(milj. euro)

Pasīvi

(milj. euro)

Piezīmes. Izmantoti provizoriski neauditēti dati. Visu Eurosistēmas nacionālo centrālo banku finanšu pārskati tiks pabeigti 2023. gada maija beigās, un pēc tam tiks publicēta Eurosistēmas galīgā konsolidētā gada bilance.
Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

© Eiropas Centrālā banka, 2023

Pasta adrese: 60640 Frankfurt am Main, Germany
Tālrunis: +49 69 1344 0
Tīmekļvietne: www.ecb.europa.eu

Visas tiesības rezervētas. Atļauta pārpublicēšana izglītības un nekomerciālos nolūkos, norādot avotu.

HTML ISBN 978-92-899-5912-4 , ISSN 2443-5120 , doi:10.2866/851800 , QB-BT-23-001-LV-Q