European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 31. december 2022

Aktiver

(mio. euro)

Forpligtelser

(mio. euro)

Anm.: Udarbejdet på grundlag af foreløbige, ureviderede data. Alle de nationale centralbankers årsregnskaber vil være afsluttede ved udgangen af maj 2023, og Eurosystemets endelige konsoliderede årlige balance vil blive offentliggjort derefter.
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.

© Den Europæiske Centralbank 2023

Postadresse 60640 Frankfurt am Main, Tyskland
Telefon +49 69 1344 0
Websted www.ecb.europa.eu

Alle rettigheder forbeholdt. Kopiering til uddannelsesformål eller i ikke-kommercielt øjemed er tilladt, såfremt kilden angives.

HTML ISBN 978-92-899-5929-2 , ISSN 2443-4981 , doi:10.2866/607404 , QB-BT-23-001-DA-Q