European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 31.12.2022

Vastaavaa

(miljoonaa euroa)

Vastattavaa

(miljoonaa euroa)

Huom. Tase perustuu alustaviin tarkastamattomiin tietoihin. Eurojärjestelmän kaikkien kansallisten keskuspankkien tilinpäätökset valmistuvat toukokuun 2023 loppuun mennessä. Eurojärjestelmän lopullinen konsolidoitu vuositase julkaistaan sen jälkeen.
Pyöristysten vuoksi väli- ja loppusummat eivät välttämättä täsmää.

© Euroopan keskuspankki 2023

Postiosoite 60640 Frankfurt am Main, Germany
Puhelin +49 69 1344 0
Internet www.ecb.europa.eu

Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi on sallittu opetuskäyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin, kunhan lähde mainitaan.

HTML ISBN 978-92-899-5917-9, ISSN 2443-5066, doi: 10.2866/990349, QB-BT-23-001-FI-Q