European Central Bank - eurosystem
Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

Clár comhardaithe comhdhlúite an Eurochórais an 31 Nollaig 2022

Sócmhainní

(EUR milliúin)

Dliteanais

(EUR milliúin)

Nótaí: Bunaithe ar réamhshonraí nach ndearnadh iniúchadh orthu. Cuirfear cuntais bhliantúla bhainc cheannais náisiúnta uile an Eurochórais i gcrích faoi dheireadh mhí na Bealtaine 2023, agus foilseofar clár comhardaithe bliantúil comhdhlúite deiridh an Eurochóras ina dhiaidh sin.
D’fheadfaí nach ionann suim na n‑iomlán/bhfo‑iomlán agus an uimhir cheart de bharr a slánaithe.

© An Banc Ceannais Eorpach, 2023

Seoladh poist 60640 Frankfurt am Main, An Ghearmáin
Guthán +49 69 1344 0
Suíomh Gréasáin www.ecb.europa.eu

Gach ceart ar chosaint. Ceadaítear atáirgeadh ar mhaithe le hoideachas agus le cúiseanna nach mbaineann le tráchtáil a fhad is go dtugtar aitheantas don fhoinse.

HTML ISBN 978-92-899-5914-8, doi: 10.2866/033, QB-BT-23-001-GA-Q