European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud bilanss seisuga 31. detsember 2022

Varad

(mln eurodes)

Kohustused

(mln eurodes)

Märkus. Bilanss põhineb esialgsetel auditeerimata andmetel. Eurosüsteemi kõigi liikmesriikide keskpankade raamatupidamise aastaaruanded finaliseeritakse 2023. aasta mai lõpuks ja seejärel avaldatakse eurosüsteemi lõplik konsolideeritud aastabilanss.
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.

© Euroopa Keskpank, 2023

Postiaadress 60640 Frankfurt am Main, Germany
Telefon +49 69 1344 0
Veebileht www.ecb.europa.eu

Kõik õigused on kaitstud. Taasesitus õppe- ja mitteärilistel eesmärkidel on lubatud, kui viidatakse algallikale.

HTML ISBN 978-92-899-5924-7, ISSN 2443-5090, doi:10.2866/323, QB-BT-23-001-ET-Q