Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένος ισολογισμός του Ευρωσυστήματος της 31.12.2020

Ενεργητικό

(σε εκατ. ευρώ)

Υποχρεώσεις

(σε εκατ. ευρώ)

Σημειώσεις: Βάσει προσωρινών μη ελεγχθέντων στοιχείων. Οι ετήσιοι λογαριασμοί όλων των εθνικών κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος θα έχουν οριστικοποιηθεί έως το τέλος Μαΐου 2021 και ο τελικός ετήσιος ενοποιημένος ισολογισμός του Ευρωσυστήματος θα δημοσιευθεί στη συνέχεια.
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.

© Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2021

Ταχυδρομική διεύθυνση 60640 Frankfurt am Main, Germany
Τηλέφωνο +49 69 1344 0

Δικτυακός τόπος www.ecb.europa.eu

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για εκπαιδευτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς, εφόσον αναφέρεται η πηγή.

HTML ISBN 978-92-899-4676-6, ISSN 2443-5007, doi:10.2866/265600, QB-BT-21-001-EL-Q