Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 31.12.2020

Vastaavaa

(miljoonina euroina)

Vastattavaa

(miljoonina euroina)

Huom. Perustuu alustaviin tilintarkastamattomiin tietoihin. Eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien tilinpäätökset valmistuvat toukokuun 2021 loppuun mennessä, minkä jälkeen julkaistaan lopullinen eurojärjestelmän konsolidoitu vuositase.
Pyöristysten vuoksi väli- ja loppusummat eivät välttämättä täsmää.

© Euroopan keskuspankki 2021

Postiosoite 60640 Frankfurt am Main, Germany
Puhelin +49 69 1344 0

Internet www.ecb.europa.eu

Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi on sallittu opetuskäyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin, kunhan lähde mainitaan.

HTML ISBN 978-92-899-4682-7, ISSN 2443-5066, doi:10.2866/569000, QB-BT-21-001-FI-Q