Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud bilanss seisuga 31. detsember 2020

Varad

(mln eurodes)

Kohustused

(mln eurodes)

Märkus. Bilanss põhineb esialgsetel auditeerimata andmetel. Eurosüsteemi kõigi liikmesriikide keskpankade raamatupidamise aastaaruanded finaliseeritakse 2021. aasta mai lõpuks ja seejärel avaldatakse eurosüsteemi lõplik konsolideeritud aastabilanss.
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.

© Euroopa Keskpank, 2021

Postiaadress 60640 Frankfurt am Main, Germany
Telefon +49 69 1344 0

Veebileht www.ecb.europa.eu

Kõik õigused on kaitstud. Taasesitus õppe- ja mitteärilistel eesmärkidel on lubatud, kui viidatakse algallikale.

HTML ISBN 978-92-899-4681-0, ISSN 2443-5090, doi:10.2866/44891, QB-BT-21-001-ET-Q