Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Bilanțul contabil consolidat al Eurosistemului la 31 decembrie 2020

Active

(milioane EUR)

Pasive

(milioane EUR)

Notă: Pe baza datelor provizorii neauditate. Conturile anuale ale tuturor băncilor centrale naționale din Eurosistem vor fi finalizate până la sfârșitul lunii mai 2021, iar versiunea finală a bilanțului anual consolidat al Eurosistemului va fi publicată ulterior.
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile/subtotalurile să nu corespundă sumei componentelor.

© Banca Centrală Europeană 2021

Adresa poștală 60640 Frankfurt am Main, Germany
Telefon +49 69 1344 0

Website www.ecb.europa.eu

Toate drepturile rezervate. Reproducerea informațiilor în scopuri educative și necomerciale este permisă numai cu indicarea sursei.

HTML ISBN 978-92-899-4695-7, ISSN 2443-518X, doi:10.2866/446695, QB-BT-21-001-RO-Q