European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
  • DECLARAȚIE DE POLITICĂ MONETARĂ

CONFERINȚĂ DE PRESĂ

Christine Lagarde, președinta BCE,
Luis de Guindos, vicepreședintele BCE

Frankfurt pe Main, 9 septembrie 2021

Bună ziua, vă urez, împreună cu domnul vicepreședinte, bun venit la conferința noastră de presă!

Faza de reviriment a redresării economiei zonei euro este tot mai avansată. Se anticipează că producția va depăși, până la sfârșitul anului, nivelul din perioada pre-pandemie. În condițiile în care peste 70% dintre adulții europeni sunt vaccinați în schemă completă, economia s-a redeschis în mare măsură, permițând consumatorilor să cheltuiască mai mult și companiilor să majoreze producția. Deși creșterea imunității în fața coronavirusului înseamnă că impactul pandemiei este acum mai puțin sever, răspândirea la scară globală a variantei Delta ar putea, totuși, întârzia redeschiderea totală a economiei. Potrivit anticipațiilor, creșterea actuală a inflației va fi, în mare măsură, temporară, iar presiunile asupra prețurilor la nivelul inflației de bază se acumulează numai lent. Perspectivele inflației din noile proiecții ale experților noștri au fost revizuite în sens ușor ascendent, dar se previzionează că inflația pe termen mediu se va menține net inferioară țintei noastre de 2%.

Condițiile de finanțare pentru firme, populație și sectorul public au rămas favorabile de la evaluarea noastră trimestrială precedentă din luna iunie. Condițiile favorabile de finanțare sunt esențiale pentru a permite continuarea redresării economice și anularea impactului negativ al pandemiei asupra inflației.

Pe baza evaluării comune a condițiilor de finanțare și a perspectivelor inflației, Consiliul guvernatorilor consideră că pot fi menținute condiții favorabile de finanțare cu o reducere moderată, comparativ cu cele două trimestre precedente, a ritmului achizițiilor nete de active în cadrul programului de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (pandemic emergency purchase programme – PEPP).

Am confirmat, de asemenea, celelalte măsuri ale noastre, respectiv nivelul ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE, semnalele noastre privind evoluția viitoare probabilă a acestora, achizițiile noastre în cadrul programului de achiziționare de active (asset purchase programme – APP), politicile noastre de reinvestire și operațiunile noastre de refinanțare pe termen mai lung, prezentate detaliat în comunicatul de presă publicat astăzi, la ora 13.45. Suntem pregătiți să ne ajustăm toate instrumentele, după caz, pentru a asigura că inflația se stabilizează la nivelul țintei noastre de 2% pe termen mediu.

Voi prezenta acum mai detaliat modul în care vedem evoluția economiei și a inflației, iar apoi voi vorbi despre evaluarea condițiilor financiare și monetare.

Activitatea economică

Economia a consemnat un reviriment de 2,2% în trimestrul II al acestui an, nivel superior celui anticipat, și evoluează în direcția unei creșteri puternice în trimestrul III. Redresarea are la bază succesul campaniilor de vaccinare în Europa, care au permis redeschiderea într-o măsură semnificativă a economiei.

Pe fondul relaxării restricțiilor, sectorul serviciilor beneficiază de revenirea clienților la magazine și restaurante și de relansarea călătoriilor și a turismului. Sectorul prelucrător are o evoluție robustă, în pofida faptului că producția continuă să fie frânată de penuria de materiale și echipamente. Răspândirea variantei Delta nu a necesitat, până în prezent, reimpunerea unor măsuri de izolare. Aceasta ar putea însă încetini redresarea schimburilor comerciale internaționale și redeschiderea totală a economiei.

Cheltuielile de consum sunt în creștere, deși consumatorii rămân întrucâtva precauți, dată fiind evoluția pandemiei. Condițiile pe piața forței de muncă înregistrează, de asemenea, o ameliorare rapidă, ceea ce susține perspectiva unor venituri mai ridicate și a sporirii cheltuielilor. Șomajul se află în declin, iar numărul persoanelor incluse în schemele de menținere a locurilor de muncă a scăzut cu circa 28 de milioane față de nivelul maxim înregistrat anul trecut. Redresarea cererii interne și a celei externe generează în continuare optimism în rândul firmelor, ceea ce sprijină investițiile corporative.

În același timp, va mai dura până ce daunele cauzate de pandemie economiei vor fi recuperate. Numărul persoanelor angajate încă este cu peste 2 milioane inferior celui înregistrat înainte de pandemie, îndeosebi în rândul lucrătorilor mai tineri și cu un nivel mai scăzut de calificare. De asemenea, numărul persoanelor incluse în schemele de menținere a locurilor de muncă rămâne semnificativ.

În sprijinul redresării, o politică fiscală ambițioasă, țintită și coordonată ar trebui să completeze în continuare politica monetară. În mod special, programul „Next Generation EU” va contribui la asigurarea unei redresări mai puternice și uniforme la nivelul țărilor din zona euro. De asemenea, programul va accelera tranziția ecologică și pe cea digitală, va susține reformele structurale și va impulsiona creșterea pe termen lung.

Anticipăm un reviriment solid al economiei pe termen mediu. Noile proiecții ale experților noștri estimează că ritmul anual de creștere a PIB real se va situa la 5,0% în 2021, 4,6% în 2022 și 2,1% în 2023. Comparativ cu proiecțiile experților noștri din luna iunie, perspectivele s-au ameliorat pentru anul 2021, fiind, în linii mari, nemodificate pentru anii 2022 și 2023.

Inflația

Inflația s-a accelerat la 3% în luna august. Anticipăm intensificarea în continuare a inflației în această toamnă și reducerea acesteia anul viitor. Această creștere temporară a inflației reflectă cu precădere majorarea puternică a prețurilor petrolului începând cam de la jumătatea anului trecut, inversarea reducerii temporare a cotei TVA în Germania, întârzierea vânzărilor promoționale de vară în anul 2020 și manifestarea unor presiuni asupra costurilor generate de penuria temporară de materiale și echipamente. Pe parcursul anului 2022, acești factori fie ar trebui să se atenueze, fie vor ieși din calculul ratei anuale a inflației.

Presiunile la nivelul inflației de bază s-au accentuat. Pe fondul redresării în continuare a economiei și cu sprijinul măsurilor noastre de politică monetară, anticipăm că inflația de bază se va intensifica pe termen mediu. Se preconizează că această creștere va fi numai progresivă, deoarece va mai dura până ce economia va reveni la funcționarea la capacitate maximă și, prin urmare, se așteaptă numai majorări salariale moderate. Măsurile anticipațiilor privind inflația pe termen mai lung au înregistrat în continuare o creștere, dar rămân relativ distanțate de ținta noastră de 2%.

Noile proiecții ale experților arată că ritmul anual de creștere a inflației se va situa la 2,2% în 2021, 1,7% în 2022 și 1,5% în 2023, niveluri revizuite în sens ascendent față de proiecțiile anterioare din luna iunie. Inflația exclusiv alimente și produse energetice este proiectată să atingă, în medie, 1,3% în 2021, 1,4% în 2022 și 1,5% în 2023, niveluri de asemenea revizuite în sens ascendent comparativ cu proiecțiile din luna iunie.

Evaluarea riscurilor

Considerăm că balanța riscurilor la adresa perspectivelor economice este, în linii mari, echilibrată. Activitatea economică ar putea depăși așteptările noastre în cazul în care consumatorii devin mai încrezători și economisesc mai puțin decât se estimează în prezent. O ameliorare mai rapidă a situației pandemice ar putea conduce, de asemenea, la o expansiune peste așteptări. Dacă blocajele la nivelul ofertei durează mai mult și alimentează majorări salariale care depășesc anticipațiile, presiunile asupra prețurilor ar putea fi mai persistente. În același timp, perspectivele economice s-ar putea deteriora în cazul agravării pandemiei, putând întârzia redeschiderea în continuare a economiei, sau dacă deficitele la nivelul ofertei persistă mai mult decât se anticipează în prezent și frânează producția.

Condiții financiare și monetare

Redresarea creșterii economice și a inflației depinde încă de asigurarea unor condiții favorabile de finanțare pentru toate sectoarele economiei. Ratele dobânzilor pe piață s-au redus în perioada verii, dar au consemnat recent o inversare. În ansamblu, condițiile de finanțare pentru economie rămân favorabile.

Ratele dobânzilor active practicate de bănci pentru creditele acordate firmelor și populației se situează la niveluri minime istorice. Creditele acordate populației se mențin reziliente, îndeosebi cele pentru achizițiile de locuințe. Ritmul relativ mai lent de creștere a împrumuturilor acordate firmelor se datorează, în principal, faptului că firmele dispun încă de finanțare suficientă, ca urmare a volumului considerabil de împrumuturi contractate în timpul primului val al pandemiei. Acestea au dețineri consistente de numerar și, din ce în ce mai mult, nu distribuie profitul, ceea ce le reduce necesarul de finanțare externă. Pentru firmele mai mari, emisiunea de obligațiuni reprezintă o alternativă atractivă la creditele bancare. Bilanțurile solide ale băncilor continuă să asigure un volum suficient de credite.

Cu toate acestea, numeroase firme și gospodării ale populației au contractat mai multe datorii în perioada pandemiei. O deteriorare a perspectivelor economice ar putea amenința soliditatea financiară a acestora. La rândul ei, această evoluție ar afecta calitatea bilanțurilor băncilor. Sprijinul din partea politicilor rămâne esențial pentru a se evita ca tensiunile la nivelul bilanțurilor și restrictivitatea condițiilor de finanțare să se alimenteze reciproc.

Concluzie

Pe scurt, economia zonei euro consemnează un reviriment evident. Totuși, viteza redresării depinde în continuare de evoluția pandemiei și de progresele campaniilor de vaccinare. Potrivit anticipațiilor, creșterea actuală a inflației va fi, în mare măsură, temporară, iar presiunile asupra prețurilor la nivelul inflației de bază se vor acumula numai progresiv. Ușoara ameliorare a perspectivelor inflației pe termen mediu și nivelul actual al condițiilor de finanțare permit menținerea condițiilor favorabile de finanțare cu o reducere moderată a ritmului achizițiilor nete de active în cadrul PEPP. Măsurile noastre de politică, inclusiv semnalele revizuite privind orientarea viitoare a ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE, sunt esențiale pentru a contribui la înscrierea economiei pe o traiectorie de redresare susținută și, în ultimă instanță, la revenirea inflației către ținta noastră de 2%.

Vă stăm acum la dispoziție pentru întrebări.

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media