European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
  • MĚNOVÉ PROHLÁŠENÍ

TISKOVÁ KONFERENCE

Christine Lagardeová, prezidentka ECB,
Luis de Guindos, viceprezident ECB

Frankfurt nad Mohanem 9. září 2021

Dobré odpoledne, pan viceprezident a já vás vítáme na naší tiskové konferenci.

Fáze rychlého růstu během oživení ekonomiky eurozóny čím dál pokročilejší. Očekává se, že produkt přesáhne nejpozději na konci tohoto roku úroveň před pandemií. V situaci, kdy je více než 70 % dospělé populace v Evropě plně očkováno, je ekonomika do velké míry opět otevřená a spotřebitelé tak mohou zvyšovat své výdaje a podniky svou produkci. I když rostoucí imunita vůči koronaviru znamená, že dopad pandemie je nyní méně závažný, šíření varianty delta ve světě by stále mohlo zpozdit plné znovuotevření ekonomiky. Stávající růst inflace by měl být z velké míry přechodný a tlaky na jádrovou inflaci rostou jen pomalu. V našich nových projekcích pracovníků ECB byl inflační výhled mírně revidován směrem nahoru, ale střednědobá inflace by měla zůstat výrazně pod naším 2% cílem.

Od našeho předchozího čtvrtletního hodnocení v červnu zůstávají podmínky financování pro podniky, domácnosti a veřejný sektor příznivé. Příznivé podmínky financování jsou velmi důležité proto, aby oživení ekonomiky mohlo pokračovat a aby byl kompenzován záporný dopad pandemie na inflaci.

Na základě společného hodnocení podmínek financování a výhledu inflace Rada guvernérů soudí, že příznivé podmínky financování mohou být zachovány i při mírně nižším objemu čistých nákupů aktiv v rámci nouzového pandemického programu nákupu aktiv (pandemic emergency purchase programme – PEPP) než v předchozích dvou čtvrtletích.

Také jsme potvrdili naše další opatření, jmenovitě úroveň základních úrokových sazeb ECB, signalizaci naší měnové politiky, pokud jde o jejich pravděpodobný budoucí vývoj, naše nákupy v rámci programu nákupu aktiv (asset purchase programme – APP), naše reinvestiční politiky a naše dlouhodobější refinanční operace, přičemž podrobnosti jsou uvedeny v tiskovém prohlášení zveřejněném dnes ve 13.45. Jsme připraveni všechny své nástroje náležitě přizpůsobit tomu, abychom střednědobě zajistili stabilizaci inflace na 2% cíli.

Nyní podrobněji popíšu, jaký vývoj ekonomiky a inflace pozorujeme, a poté přejdu k našemu hodnocení finančních a měnových podmínek.

Hospodářská aktivita

Ekonomika vzrostla ve druhém čtvrtletí roku o 2,2 %, což bylo více, než se čekalo. Ve třetím čtvrtletí pravděpodobně zaznamená silný růst. Toto oživení je založené na úspěchu vakcinačních programů v Evropě, které umožnily ekonomiku do značné míry znovu otevřít.

Vzhledem k rušení omezení těží sektor služeb z toho, že se lidé vracejí do obchodů a restaurací, a ze zotavení cestovního a turistického ruchu. Výkon zpracovatelského průmyslu je silný, i když výrobu nadále zdržuje nedostatek materiálu a vybavení. Šíření varianty delta si prozatím nevyžádalo opětovné zavedení omezujících opatření. Mohlo by však zpomalit oživení obchodu ve světě a plné znovuotevření ekonomiky.

Spotřebitelské výdaje rostou, ačkoli spotřebitelé jsou nadále do určité míry opatrní vzhledem k vývoji pandemie. Trh práce se také rychle zlepšuje, což dává vyhlídky na vyšší příjmy a výdaje. Nezaměstnanost se snižuje a počet lidí účastnících se programů na zachování pracovních míst klesl oproti nejvyšší loňské úrovni zhruba o 28 milionů. Oživení domácí a světové poptávky dále posiluje optimismus ve firmách, což podporuje podnikatelské investice.

Překonání hospodářských škod způsobených pandemií však bude vyžadovat ještě další úsilí. Oproti stavu před pandemií stále nemá práci více než 2 mil. lidí, zejména mladých a méně kvalifikovaných. Dále se stále značný počet pracujících účastní programů na zachování pracovních míst.

Měnovou politiku by měla při podpoře hospodářského oživení nadále doplňovat cílená, ambiciózní a koordinovaná fiskální politika. Zejména program Next Generation EU pomůže zajistit silnější a jednotnější oživení napříč zeměmi eurozóny. Dále zrychlí přechod na zelenou a digitální ekonomiku, podpoří strukturální reformy a zvýší dlouhodobý růst.

Očekáváme, že hospodářství stabilně oživí ve střednědobém horizontu. Naše nové projekce sestavené pracovníky ECB předpokládají meziroční růst reálného HDP na úrovni 5,0 % v roce 2021, 4,6 % v roce 2022 a 2,1 % v roce 2023. V porovnání s našimi projekcemi z června, které sestavili odborníci Eurosystému, se výhled na rok 2021 zlepšil a na rok 2022 a 2023 se prakticky neměnil.

Inflace

Inflace vzrostla v srpnu na 3,0 %. Očekáváme, že inflace během letošního podzimu dále vzroste, ale v příštím roce poklesne. Tento přechodný nárůst inflace odráží především silné zvýšení cen ropy od zhruba poloviny loňského roku, ukončení dočasného sníženi DPH v Německu, pozdější začátek letních výprodejů v loňském roce a cenové tlaky vyvolané přechodným nedostatkem materiálů a vybavení. Během roku 2022 by měly tyto faktory zmírnit nebo z výpočtu meziroční inflace vymizet.

Tlaky na růst jádrové inflace zesílily. S dalším oživením ekonomiky podporovaným našimi měnověpolitickými opatřeními očekáváme, že jádrová inflace ve střednědobého horizontu vzroste. Tento nárůst by měl být pouze postupný, neboť ekonomika potřebuje čas, aby začala opět fungovat na plný výkon. Z tohoto důvodu se očekává, že mzdy porostou pouze mírně. Ukazatele dlouhodobějších inflačních očekávání nadále rostly, ale stále ještě nejsou na dosah našemu dvouprocentnímu cíli.

Nové projekce pracovníků ECB předpokládají meziroční inflaci na úrovni 2,2 % v roce 2021, 1,7 % v roce 2022 a 1,5 % v roce 2023, přičemž hodnoty byly oproti předchozím projekcím z června revidovány směrem nahoru. Inflace bez započtení růstu cen energií a potravin by měla dosahovat průměrných hodnot 1,3 % v roce 2021, 1,4 % v roce 2022 a 1,5 % v roce 2023, přičemž hodnoty byly oproti červnovým projekcím rovněž revidovány směrem nahoru.

Hodnocení rizik

Rizika hospodářského výhledu považujeme za celkově vyvážená. Hospodářská aktivita by mohla naše očekávání předčít, pokud spotřebitelé získají větší důvěru a budou šetřit méně, než se nyní očekává. Rychlejší zlepšování pandemické situace by také mohlo vést k silnější než předpokládané expanzi. Pokud obtíže v dodávkách potrvají delší dobu a promítnou se do vyšších než očekávaných mezd, cenové tlaky by mohly být dlouhodobější. Současně by se mohl zhoršit i hospodářský výhled, pokud by pandemie zesílila, což by mohlo zdržet další opětovné otevírání ekonomiky, nebo pokud se mezery v nabídce ukáží být dlouhodobější, než se nyní očekává, a omezí produkci.

Finanční a měnové podmínky

Oživení růstu a inflace stále závisí na příznivých podmínkách financování ve všech sektorech ekonomiky. Tržní úrokové sazby se během léta snížily, ale v poslední době opět vzrostly. Celkově zůstávají podmínky financování pro ekonomiku příznivé.

Úrokové sazby bankovních úvěrů pro podniky a domácnosti jsou na historicky nízkých úrovních. Poskytování úvěrů domácnostem, a to zejména na nákup rezidenčních nemovitostí, odolává. Poněkud pomalejší růst objemu úvěrů podnikům je způsoben především tím, že podniky jsou stále dobře financované, neboť si půjčovaly výrazně během první vlny pandemie. Drží velké objemy hotovosti a ve větší míře nerozdělují zisk, což snižuje jejich potřebu vnějšího financování. Pro větší podniky jsou emise dluhopisů jednou ze zajímavých alternativ k bankovním úvěrům. Solidní bankovní rozvahy nadále zajišťují dostupnost dostatečných úvěrů.

Během pandemie se však řada podniků a domácností více zadlužila. Zhoršení hospodářského výhledu by mohlo ohrozit jejich finanční kondici. To by zase zhoršilo kvalitu bankovních rozvah. Podpůrná opatření jsou nadále zásadní, aby se napjaté rozvahy a zpřísňující se podmínky financování vzájemně neposilovaly.

Závěr

Souhrnně řečeno, ekonomika eurozóny jednoznačně oživuje. Ovšem rychlost oživení nadále závisí na průběhu pandemie a postupu očkování. Stávající růst inflace by měl být z velké míry přechodný a tlaky na jádrovou inflaci porostou jen postupně. Mírné zlepšení střednědobého výhledu inflace a stávající úroveň podmínek financování umožňují, aby tyto podmínky, které jsou příznivé, zůstaly zachovány s mírně menším objemem našich čistých nákupů aktiv v rámci programu PEPP. Naše měnověpolitická opatření včetně naší revidované signalizace základních úrokových sazeb ECB jsou zásadní, aby ekonomice pomohla přejít na dráhu udržitelného oživení a v konečném důsledku přivedla inflaci k našemu 2% cíli.

Nyní jsme připraveni odpovědět na vaše otázky.

Doslovné znění, které schválila Rada guvernérů, je k dispozici v anglické verzi.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média