European Central Bank - eurosystem
Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Christine Lagarde, Πρόεδρος της ΕΚΤ,
Luis de Guindos, Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ,
Φρανκφούρτη, 30 Απριλίου 2020

Κυρίες και κύριοι, ο Αντιπρόεδρος και εγώ σας καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Θα σας ενημερώσουμε τώρα για τα αποτελέσματα της σημερινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία συμμετείχε και ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Dombrovskis.

Η ζώνη του ευρώ βρίσκεται αντιμέτωπη με συρρίκνωση της οικονομίας η οποία έχει έκταση και ταχύτητα που δεν έχουμε ξαναδεί σε καιρό ειρήνης. Τα μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοϊού (COVID-19) έχουν σταματήσει σε μεγάλο βαθμό την οικονομική δραστηριότητα σε όλες τις χώρες της ζώνη του ευρώ και ανά την υφήλιο. Οι δείκτες ερευνών όσον αφορά την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των επιχειρήσεων σημείωσαν κατακόρυφη πτώση, υποδηλώνοντας απότομη συρρίκνωση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης και σημαντική υποβάθμιση των συνθηκών στις αγορές εργασίας. Δεδομένης της υψηλής αβεβαιότητας που περιβάλλει την τελική έκταση των επιπτώσεων στην οικονομία, σύμφωνα με τα σενάρια για την ανάπτυξη που εκπόνησαν εμπειρογνώμονες της ΕΚΤ το ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ θα μπορούσε να μειωθεί κατά 5% έως 12% φέτος, γεγονός που εξαρτάται σε κρίσιμο βαθμό από τη διάρκεια των μέτρων περιορισμού του κορωνοϊού και από την επιτυχία των πολιτικών μετριασμού των οικονομικών συνεπειών για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους. Καθώς τα μέτρα περιορισμού αίρονται σταδιακά, αυτά τα σενάρια προβλέπουν ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας, αν και η ταχύτητα και η έκτασή της παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες. Ο πληθωρισμός μειώθηκε ως αποτέλεσμα της απότομης πτώσης των τιμών του πετρελαίου και της μικρής υποχώρησης του πληθωρισμού (βάσει του ΕνΔΤΚ) χωρίς την ενέργεια και τα είδη διατροφής.

Τα αποφασιστικά και στοχευμένα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει από τις αρχές Μαρτίου έχουν παράσχει ζωτική στήριξη στην οικονομία της ζώνης του ευρώ και ιδίως στους τομείς που είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στην κρίση. Πιο συγκεκριμένα, τα μέτρα μας στηρίζουν τις συνθήκες ρευστότητας και συμβάλλουν στη διατήρηση τόσο της ροής πιστώσεων προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), όσο και ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδότησης για όλους τους τομείς και της χώρες.

Επικροτούμε τα μέτρα που έλαβαν οι κυβερνήσεις των χωρών της ζώνης του ευρώ και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα με σκοπό να διασφαλίσουν επαρκείς υγειονομικούς πόρους και να στηρίξουν τις πληττόμενες επιχειρήσεις, εργαζομένους και νοικοκυριά. Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητο να καταβληθούν συνεχείς και φιλόδοξες προσπάθειες, κυρίως μέσω κοινής και συντονισμένης δράσης πολιτικής, ούτως ώστε να προληφθούν οι καθοδικοί κίνδυνοι και να στηριχθεί η ανάκαμψη.

Σύμφωνα με την εντολή που μας έχει ανατεθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποφασισμένο να συνεχίσει να στηρίζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις υπό τις σημερινές συνθήκες διατάραξης της οικονομίας και αυξημένης αβεβαιότητας, προκειμένου να διαφυλαχθεί η σταθερότητα των τιμών μεσοπρόθεσμα.

Κατά συνέπεια, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να χαλαρώσει περαιτέρω τους όρους των στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ). Ειδικότερα, αποφασίσαμε να μειώσουμε το επιτόκιο των πράξεων ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ κατά την περίοδο από τον Ιούνιο του 2020 μέχρι τον Ιούνιο του 2021 σε επίπεδο κατά 50 μονάδες βάσης χαμηλότερο από το μέσο επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος που θα ισχύει στη διάρκεια της ίδιας περιόδου. Επιπλέον, για τους αντισυμβαλλομένους των οποίων οι αποδεκτές καθαρές χορηγήσεις φθάνουν το ελάχιστο επίπεδο χορηγήσεων, το επιτόκιο που θα ισχύει κατά την περίοδο από τον Ιούνιο του 2020 μέχρι τον Ιούνιο του 2021 θα είναι στο εξής κατά 50 μονάδες βάσης χαμηλότερο από το μέσο επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων που θα ισχύει την ίδια περίοδο.

Αποφασίσαμε επίσης να διενεργήσουμε μια νέα σειρά μη στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης λόγω πανδημίας (pandemic emergency longer-term refinancing operations – PELTRO) με σκοπό να στηρίξουμε τις συνθήκες ρευστότητας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της ζώνης του ευρώ και να συμβάλουμε στη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας των χρηματαγορών μέσω της παροχής ενός αποτελεσματικού μηχανισμού ενίσχυσης ρευστότητας. Οι πράξεις PELTRO αποτελούνται από επτά πρόσθετες πράξεις αναχρηματοδότησης που θα αρχίσουν να διενεργούνται τον Μάιο του 2020 και θα λήγουν διαδοχικά εντός του διαστήματος Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2021 συμβαδίζοντας με τη διάρκεια ισχύος των μέτρων χαλάρωσης που λάβαμε όσον αφορά τις παρεχόμενες εξασφαλίσεις. Θα διενεργούνται ως δημοπρασίες σταθερού επιτοκίου με πλήρη κατανομή, με επιτόκιο το οποίο θα είναι κατά 25 μονάδες βάσης χαμηλότερο από το μέσο επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης που θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της κάθε πράξης PELTRO.

Περαιτέρω λεπτομέρειες για τις τροποποιήσεις στους όρους των πράξεων ΣΠΠΜΑ III και για τις νέες πράξεις PELTRO θα δημοσιευθούν σε σχετικά δελτία Τύπου σήμερα το απόγευμα στις 15.30 (ώρα κεντρικής Ευρώπης).

Από το τέλος Μαρτίου διενεργούμε αγορές στο πλαίσιο του νέου έκτακτου προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (pandemic emergency purchase programme – PEPP), το οποίο διαθέτει συνολική χρηματοδότηση ύψους 750 δισεκ. ευρώ, με σκοπό τη χαλάρωση της συνολικής κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής και την αντιστάθμιση των σοβαρών κινδύνων που θέτει η πανδημία του κορωνοϊού για τον μηχανισμό μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής και τις προοπτικές για τη ζώνη του ευρώ. Αυτές οι αγορές θα συνεχίσουν να διενεργούνται με ευελιξία ως προς τον χρόνο, τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και τις χώρες. Θα διενεργούμε καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του προγράμματος PEPP μέχρις ότου το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι η κρίση του κορωνοϊού έχει λήξει και πάντως μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Επιπλέον, οι καθαρές αγορές στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme – APP) θα συνεχιστούν με ύψος 20 δισεκ. ευρώ μηνιαίως, σε συνδυασμό με τις αγορές στο πλαίσιο της πρόσθετης χρηματοδότησης ύψους 120 δισεκ. ευρώ που διατίθεται προσωρινά μέχρι το τέλος του έτους. Εξακολουθούμε να αναμένουμε ότι οι μηνιαίες καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του APP θα διενεργούνται για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να ενισχυθεί η διευκολυντική επίδραση των επιτοκίων πολιτικής μας και ότι θα λήξουν λίγο πριν αρχίσουμε να αυξάνουμε τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ.

Σκοπεύουμε επίσης να συνεχίσουμε να επανεπενδύουμε, πλήρως, τα ποσά από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος APP κατά τη λήξη τους για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσουμε να αυξάνουμε τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και πάντως για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί για τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών ρευστότητας και ενός διευκολυντικού, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής.

Επιπροσθέτως, αποφασίσαμε να διατηρήσουμε αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ. Αναμένουμε ότι θα παραμείνουν στα σημερινά τους ή σε χαμηλότερα επίπεδα έως ότου διαπιστώσουμε ότι οι προοπτικές για τον πληθωρισμό συγκλίνουν σθεναρά προς επίπεδο πλησίον, σε επαρκή βαθμό, αλλά κάτω του 2%, εντός του χρονικού ορίζοντα προβολής που εξετάζουμε και ότι αυτή η σύγκλιση αντανακλάται κατά τρόπο συνεπή στη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού.

Σε συνδυασμό με τα σημαντικά μέτρα τόνωσης της οικονομίας μέσω της νομισματικής πολιτικής που έχουμε ήδη θέσει σε εφαρμογή, αυτά τα μέτρα θα στηρίξουν τη ρευστότητα και τις συνθήκες χρηματοδότησης και θα συμβάλουν στη διατήρηση της ομαλής παροχής πιστώσεων προς την πραγματική οικονομία. Ταυτόχρονα, στο σημερινό ταχύτατα μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, το Διοικητικό Συμβούλιο παραμένει απολύτως προσηλωμένο στη δέσμευσή του να πράξει ό,τι είναι αναγκαίο εντός των ορίων της εντολής του ούτως ώστε να στηρίξει όλους τους πολίτες της ζώνης του ευρώ σε αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία. Αυτό ισχύει κατά κύριο λόγο όσον αφορά το καθήκον μας να διασφαλίζουμε ότι η νομισματική πολιτική μας μεταδίδεται σε όλους τους τομείς της οικονομίας και σε όλες τις χώρες κατά την επιδίωξη της αποστολής μας να διατηρούμε τη σταθερότητα των τιμών. Ως εκ τούτου, είμαστε απολύτως έτοιμοι να αυξήσουμε το μέγεθος του προγράμματος PEPP και να προσαρμόσουμε τη σύνθεσή του, όσο χρειαστεί και για όσο χρειαστεί. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έτοιμο να προσαρμόσει καταλλήλως όλα τα μέσα που διαθέτει προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί προς επίπεδα συμβατά με την επιδίωξή του κατά τρόπο διαρκή, σύμφωνα με τη δέσμευσή του για συμμετρία.

Επιτρέψτε μου τώρα να σας παρουσιάσω με περισσότερες λεπτομέρειες την αξιολόγησή μας, ξεκινώντας από την οικονομική ανάλυση. Οι πιο πρόσφατοι οικονομικοί δείκτες και αποτελέσματα ερευνών που καλύπτουν την περίοδο μετά την εξάπλωση του κορωνοϊού στη ζώνη του ευρώ δείχνουν πρωτοφανή μείωση, η οποία καταδεικνύει σημαντική συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας στη ζώνη του ευρώ και ταχύτατη υποβάθμιση των συνθηκών στις αγορές εργασίας. Η πανδημία του κορωνοϊού και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της έχουν επηρεάσει σοβαρά τους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών, πλήττοντας το παραγωγικό δυναμικό της οικονομίας της ζώνης του ευρώ και την εγχώρια ζήτηση. Το α΄ τρίμηνο του 2020, το οποίο επηρεάστηκε εν μέρει από την εξάπλωση του κορωνοϊού, το πραγματικό ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 3,8%, σε τριμηνιαία βάση, αντανακλώντας την επίδραση των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας τις τελευταίες εβδομάδες του τριμήνου. Η απότομη κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας τον Απρίλιο υποδηλώνει ότι ο αντίκτυπος ενδέχεται να είναι ακόμη σοβαρότερος το β΄ τρίμηνο. Αν δεν σταθούμε αποκλειστικά στην άμεση διαταραχή που πηγάζει από την πανδημία του κορωνοϊού, αναμένεται επανεκκίνηση της ανάπτυξης στη ζώνη του ευρώ καθώς θα αίρονται σταδιακά τα μέτρα περιορισμού, στηριζόμενη από τις ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης, την κατεύθυνση της δημοσιονομικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ και την επανεκκίνηση της παγκόσμιας δραστηριότητας.

Με δεδομένη την εξαιρετικά αβέβαιη διάρκεια της πανδημίας, είναι δύσκολο να προβλεφθεί η πιθανή έκταση και διάρκεια της επικείμενης ύφεσης και της ακόλουθης ανάκαμψης. Ωστόσο, χωρίς να προδικάζουμε τις προσεχείς μακροοικονομικές προβολές εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος, οι οποίες θα δημοσιευθούν τον Ιούνιο, τα σενάρια που έχουν εκπονήσει εμπειρογνώμονες της ΕΚΤ για την ανάπτυξη υποδηλώνουν ότι το ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ θα μπορούσε να μειωθεί κατά 5% έως 12% φέτος, ακολουθούμενο από ανάκαμψη και εξομάλυνση του ρυθμού ανάπτυξης τα επόμενα έτη. Η έκταση της συρρίκνωσης και της ανάκαμψης θα εξαρτηθεί σε κρίσιμο βαθμό από τη διάρκεια και την επιτυχία των μέτρων περιορισμού του κορωνοϊού, από το πόσο μόνιμα θα επηρεαστεί το παραγωγικό δυναμικό από την πλευρά της προσφοράς και η εγχώρια ζήτηση και από την επιτυχία των πολιτικών μετριασμού της αρνητικής επίδρασης στα εισοδήματα και την απασχόληση.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός (βάσει του ΕνΔΚΤ) της ζώνης του ευρώ μειώθηκε από 0,7% τον Μάρτιο σε 0,4% τον Απρίλιο, γεγονός που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον χαμηλότερο πληθωρισμό των τιμών της ενέργειας, αλλά και στον ελαφρώς χαμηλότερο πληθωρισμό (βασει του ΕνΔΤΚ) χωρίς την ενέργεια και τα είδη διατροφής. Με βάση την απότομη μείωση των τρεχουσών τιμών του πετρελαίου και των τιμών των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί του πετρελαίου, ο μετρούμενος πληθωρισμός είναι πιθανόν να σημειώσει περαιτέρω σημαντική μείωση τους επόμενους μήνες. Η απότομη κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας αναμένεται να οδηγήσει σε αρνητικές επιδράσεις στον υποκείμενο πληθωρισμό τους επόμενους μήνες. Ωστόσο, οι μεσοπρόθεσμες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού για τον πληθωρισμό περιβάλλονται από υψηλή αβεβαιότητα, δεδομένου ότι οι καθοδικές πιέσεις που συνδέονται με την ασθενέστερη ζήτηση μπορεί να αντισταθμιστούν εν μέρει από ανοδικές πιέσεις σχετιζόμενες με διαταραχές της προσφοράς. Οι βασιζόμενοι στις αγορές δείκτες των μακροπρόθεσμων προσδοκιών για τον πληθωρισμό παραμένουν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Αν και οι βασιζόμενοι σε έρευνες δείκτες των προσδοκιών για τον πληθωρισμό έχουν υποχωρήσει σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, οι πιο μακροπρόθεσμες προσδοκίες έχουν επηρεαστεί λιγότερο.

Όσον αφορά τη νομισματική ανάλυση, ο ρυθμός αύξησης της ποσότητας χρήματος με την ευρεία έννοια (M3) επιταχύνθηκε σε 7,5% τον Μάρτιο του 2020, από 5,5% τον Φεβρουάριο. Ο ρυθμός αύξησης της ποσότητας χρήματος αντανακλά τη δημιουργία τραπεζικών πιστώσεων, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη χρησιμοποίηση πιστωτικών γραμμών, και το χαμηλό κόστος ευκαιρίας που παρουσιάζει η διακράτηση μέσων που εμπίπτουν στο Μ3 σε σχέση με άλλα χρηματοδοτικά μέσα, ενώ η αυξημένη οικονομική αβεβαιότητα φαίνεται να έχει προκαλέσει μια μεταστροφή προς τη διακράτηση χρήματος, πιθανώς για προληπτικούς λόγους. Σε αυτό το περιβάλλον, το στενό νομισματικό μέγεθος Μ1, το οποίο περιλαμβάνει τις πιο ρευστές μορφές χρήματος, εξακολουθεί να έχει την κυριότερη συμβολή στην αύξηση της ποσότητας χρήματος με την ευρεία έννοια.

Οι εξελίξεις στα δάνεια προς τον ιδιωτικό τομέα καθορίστηκαν επίσης από τον αντίκτυπο του κορωνοϊού. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τα νοικοκυριά ήταν 3,4% τον Μάρτιο του 2020, από 3,7% τον Φεβρουάριο, ενώ ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις διαμορφώθηκε σε 5,4% τον Μάρτιο, έναντι 3,0% τον Φεβρουάριο. Αυτές οι εξελίξεις είναι επίσης σαφώς ορατές στα αποτελέσματα της έρευνας για τις τραπεζικές χορηγήσεις στη ζώνη του ευρώ για το α΄ τρίμηνο του 2020, σύμφωνα με τα οποία σημειώθηκε απότομη αύξηση της ζήτησης εκ μέρους επιχειρήσεων για χορήγηση δανείων και χρησιμοποίηση πιστωτικών γραμμών ούτως ώστε να καλύψουν ανάγκες ρευστότητας για κεφάλαιο κίνησης, ενώ μειώθηκαν οι ανάγκες χρηματοδότησης για πάγιες επενδύσεις. Η ζήτηση δανείων προς νοικοκυριά για την αγορά κατοικίας σημείωσε μικρότερη άνοδο από ό,τι το προηγούμενο τρίμηνο. Τα πιστοδοτικά κριτήρια για δάνεια προς επιχειρήσεις έγιναν ελαφρώς πιο αυστηρά, ενώ τα πιστοδοτικά κριτήρια για δάνεια προς νοικοκυριά έγιναν πολύ περισσότερο αυστηρά. Και στις δυο περιπτώσεις, αυτό οφειλόταν στην επιδείνωση των οικονομικών προοπτικών και τη μείωση της φερεγγυότητας των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Ταυτόχρονα, οι τράπεζες αναμένουν χαλάρωση των πιστοδοτικών κριτηρίων για τα δάνεια προς επιχειρήσεις το β΄ τρίμηνο του 2020.

Τα μέτρα πολιτικής που λάβαμε, ιδίως οι ευνοϊκότεροι όροι των ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ και τα μέτρα χαλάρωσης όσον αφορά τις παρεχόμενες εξασφαλίσεις, αναμένεται να ενθαρρύνουν τις τράπεζες να χορηγούν δάνεια προς όλες τις οντότητες του ιδιωτικού τομέα. Μαζί με τα μέτρα στήριξης των πιστώσεων που θέσπισαν οι εθνικές κυβερνήσεις και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, στηρίζουν τη συνεχιζόμενη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων για όσους πλήττονται περισσότερο από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού.

Συνοπτικά, η διασταύρωση του αποτελέσματος της οικονομικής ανάλυσης με τις ενδείξεις από τη νομισματική ανάλυση επιβεβαίωσε ότι εξακολουθεί να είναι αναγκαίος ένας διευκολυντικός, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρας της νομισματικής πολιτικής για τη συνέχιση της σθεναρής σύγκλισης του πληθωρισμού προς επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα.

Όσον αφορά τις δημοσιονομικές πολιτικές, είναι καίριας σημασίας να υιοθετηθεί μια φιλόδοξη και συντονισμένη κατεύθυνση, ενόψει της απότομης συρρίκνωσης της οικονομίας της ζώνης του ευρώ. Τα μέτρα που λαμβάνονται θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο στοχευμένα και προσωρινής φύσης ως απάντηση στην έκτακτη κατάσταση λόγω της πανδημίας. Επικροτούμε το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έδωσε την έγκρισή του στη συμφωνία της Ευρωομάδας σχετικά με τρία δίχτυα ασφαλείας για τους εργαζομένους, τις επιχειρήσεις και τον δημόσιο τομέα, συνολικού ύψους 540 δισεκ. ευρώ. Ταυτόχρονα, το Διοικητικό Συμβούλιο απευθύνει έκκληση για περαιτέρω σθεναρές και έγκαιρες προσπάθειες προετοιμασίας και στήριξης της ανάκαμψης. Εν προκειμένω, επικροτούμε τη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να εργαστεί για τη σύσταση ενός ταμείου ανάκαμψης που θα χρησιμοποιηθεί ειδικά για την αντιμετώπιση αυτής της πρωτοφανούς κρίσης.

Και τώρα είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις.

Για την ακριβή διατύπωση η οποία έχει συμφωνηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, συμβουλευθείτε την αγγλική έκδοση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου