European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
  • DECLARAȚIE INTRODUCTIVĂ

CONFERINȚĂ DE PRESĂ

Christine Lagarde, președinta BCE,
Luis de Guindos, vicepreședintele BCE,
Frankfurt pe Main, 30 aprilie 2020

Doamnelor și domnilor, îmi face o deosebită plăcere să vă urez, împreună cu domnul vicepreședinte, bun venit la conferința noastră de presă. Vă vom prezenta acum concluziile ședinței de astăzi a Consiliului guvernatorilor, la care a participat și vicepreședintele executiv al Comisiei, dl Dombrovskis.

Zona euro se confruntă cu o contracție economică caracterizată de o amploare și o rapiditate fără precedent pe timp de pace. Măsurile de limitare a răspândirii coronavirusului (COVID-19) au stopat, în mare parte, activitatea economică în toate țările din zona euro și la nivel mondial. Indicatorii din sondaje privind încrederea sectorului corporativ și a consumatorilor s-au redus drastic, sugerând o contracție pronunțată a creșterii economice și o deteriorare profundă a condițiilor pe piețele forței de muncă. Având în vedere gradul ridicat de incertitudine care marchează amploarea finală a repercusiunilor economice, scenariile de creștere economică elaborate de experții BCE sugerează o posibilă scădere a PIB în zona euro cu 5% până la 12% anul acesta, evoluție care depinde în mod esențial de durata măsurilor de izolare și de succesul politicilor destinate atenuării consecințelor economice asupra firmelor și forței de muncă. Întrucât se va renunța în mod progresiv la măsurile de izolare, aceste scenarii prevăd o redresare a activității economice, deși viteza și dimensiunea acesteia rămân grevate de incertitudini pronunțate. Inflația s-a redus ca urmare a scăderii puternice a prețurilor petrolului și a unei ușoare diminuări a inflației IAPC exclusiv produse energetice și alimente.

Măsurile decisive și țintite de politică monetară care au fost adoptate de la începutul lunii martie au furnizat un sprijin esențial economiei zonei euro și, în special, sectoarelor cu cea mai mare expunere la criză. Mai exact, măsurile noastre susțin condițiile de lichiditate și contribuie la sprijinirea fluxului de credite pentru populație și firme, îndeosebi pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM), precum și la menținerea unor condiții favorabile de finanțare pentru toate sectoarele și jurisdicțiile.

Considerăm binevenite măsurile adoptate de autoritățile guvernamentale din zona euro și de instituțiile europene pentru a asigura resurse suficiente în domeniul sănătății și pentru a oferi asistență companiilor, forței de muncă și populației afectate. Totodată, sunt necesare în continuare eforturi ambițioase, îndeosebi prin măsuri comune și coordonate, în vederea protejării împotriva riscurilor în sensul scăderii la adresa activității economice și a sprijinirii redresării acesteia.

În concordanță cu mandatul nostru, Consiliul guvernatorilor își exprimă hotărârea de a continua să sprijine populația și firmele în contextul perturbărilor economice actuale și al incertitudinilor sporite, în scopul menținerii stabilității prețurilor pe termen mediu.

În consecință, Consiliul guvernatorilor a decis astăzi relaxarea în continuare a condițiilor aplicate operațiunilor țintite de refinanțare pe termen mai lung (OTRTL III). Mai exact, am decis reducerea, în perioada iunie 2020-iunie 2021, a ratei dobânzii la OTRTL III cu 50 puncte de bază sub rata medie a dobânzii la operațiunile principale de refinanțare ale Eurosistemului valabilă în cursul aceleiași perioade. Totodată, pentru contrapartidele a căror valoare netă a creditelor acordate eligibile atinge pragul de performanță pentru creditare, rata dobânzii pentru perioada iunie 2020-iunie 2021 va fi cu 50 puncte de bază sub rata medie a dobânzii la facilitatea de depozit valabilă în cursul aceleiași perioade.

Am decis, de asemenea, că o nouă serie de operațiuni nețintite de refinanțare pe termen mai lung în regim de urgență în caz de pandemie (pandemic emergency longer-term refinancing operation – PELTRO) va fi efectuată pentru a sprijini condițiile de lichiditate în sistemul financiar din zona euro și pentru a contribui la menținerea funcționării fără probleme a piețelor monetare prin asigurarea unui mecanism de sprijin eficace destinat furnizării de lichiditate. PELTRO constă în șapte operațiuni suplimentare de refinanțare, care vor fi inițiate în luna mai 2020 și vor ajunge la scadență în mod eșalonat în perioada iulie-septembrie 2021, în concordanță cu durata măsurilor noastre de relaxare privind garanțiile. Acestea vor fi derulate prin intermediul unor proceduri de licitație cu rată fixă a dobânzii și alocare integrală, aplicându-se o rată a dobânzii cu 25 puncte de bază sub rata medie a dobânzii la operațiunile principale de refinanțare valabilă pe durata fiecărei PELTRO.

Mai multe detalii referitoare la modificările aduse termenilor OTRTL III și la noile PELTRO vor fi publicate, în această după-amiază, în comunicate de presă specifice, începând cu ora 15.30 (ora Europei Centrale).

De la sfârșitul lunii martie, am efectuat achiziții în cadrul noului nostru program de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (pandemic emergency purchase programme – PEPP), cu o valoare totală de 750 de miliarde EUR, cu scopul de a relaxa orientarea generală a politicii monetare și a contracara riscurile grave la adresa mecanismului de transmisie a politicii monetare și a perspectivelor zonei euro pe care le generează pandemia de coronavirus. Aceste achiziții vor continua să fie efectuate într-un mod flexibil în timp, la nivelul categoriilor de active și între jurisdicții. Vom efectua achiziții nete de active în cadrul PEPP până când Consiliul guvernatorilor va considera că a fost depășită faza de criză a pandemiei de coronavirus și, în orice caz, până la sfârșitul acestui an.

Totodată, achizițiile nete în cadrul programului de achiziționare de active (asset purchase programme – APP) vor continua, într-un ritm lunar de 20 de miliarde EUR, alături de achizițiile efectuate în cadrul pachetului temporar suplimentar în valoare de 120 de miliarde EUR, până la sfârșitul anului. Anticipăm în continuare derularea achizițiilor nete lunare de active în cadrul APP atât timp cât va fi necesar în vederea consolidării impactului acomodativ al ratelor noastre de politică monetară și încetarea acestora puțin înainte de a iniția majorarea ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE.

De asemenea, intenționăm să continuăm reinvestirea, în totalitate, a principalului aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul APP pe o perioadă extinsă după data la care vom iniția majorarea ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE și, în orice caz, atât timp cât va fi necesar pentru menținerea unor condiții favorabile de lichiditate și a unui grad amplu de acomodare monetară.

În plus, am decis ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Anticipăm menținerea acestora la nivelurile actuale sau la niveluri inferioare până când vom observa o convergență robustă a perspectivelor inflației către un nivel inferior, dar suficient de apropiat de 2% în cadrul orizontului de proiecție, precum și reflectarea consecventă a acestei convergențe în dinamica inflației de bază.

Alături de stimulul monetar substanțial deja existent, aceste măsuri vor sprijini condițiile de lichiditate și de finanțare și vor contribui la creditarea fără sincope a economiei reale. În același timp, în contextul evoluției rapide a mediului economic actual, Consiliul guvernatorilor își exprimă în continuare angajamentul deplin de a întreprinde tot ceea ce este necesar, în limitele mandatului său, pentru a sprijini toți cetățenii din zona euro în depășirea acestei perioade deosebit de dificile. Acest lucru se referă, în primul rând, la rolul nostru de a asigura transmisia politicii monetare, la nivelul tuturor componentelor economiei și în toate jurisdicțiile, cu scopul de a ne îndeplini mandatul privind stabilitatea prețurilor. Prin urmare, suntem pe deplin pregătiți să majorăm dimensiunea PEPP și să ajustăm structura acestuia, în măsura necesară și atât timp cât va fi necesar. În orice caz, Consiliul guvernatorilor este pregătit să își ajusteze toate instrumentele, după caz, pentru a asigura că inflația evoluează într-un mod susținut în direcția obiectivului urmărit, în concordanță cu angajamentul său în favoarea simetriei.

Permiteți-mi acum să explic mai detaliat evaluarea noastră, începând cu analiza economică. Cei mai recenți indicatori economici și datele din sondaje pentru perioada începând cu propagarea pandemiei de coronavirus la nivelul zonei euro au relevat o scădere fără precedent, sugerând o contracție semnificativă a activității economice în zona euro și o deteriorare rapidă pe piețele forței de muncă. Pandemia de coronavirus și măsurile de izolare asociate au afectat grav sectorul prelucrător și pe cel al serviciilor, având consecințe nefaste asupra capacității de producție a economiei zonei euro și asupra cererii interne. În trimestrul I 2020, care a fost numai parțial afectat de răspândirea coronavirusului, PIB real în zona euro s-a redus cu 3,8% față de intervalul precedent, reflectând impactul măsurilor de carantină din ultimele săptămâni ale trimestrului. Declinul accentuat al activității economice în luna aprilie sugerează probabilitatea ca impactul să fie chiar mai sever în trimestrul II. Dincolo de perturbările imediate generate de pandemia de coronavirus, se anticipează o reluare a creșterii economice în zona euro odată cu renunțarea progresivă la măsurile de izolare, sprijinită de condițiile favorabile de finanțare, de orientarea politicii fiscale în zona euro și de reluarea estimată a activității economice globale.

Având în vedere durata foarte incertă a pandemiei, amploarea probabilă și durata recesiunii iminente, precum și redresarea ulterioară sunt dificil de prevăzut. Cu toate acestea, fără a anticipa următoarele proiecții macroeconomice ale experților Eurosistemului, care vor fi publicate în luna iunie, scenariile de creștere economică elaborate de experții BCE sugerează o scădere cu 5% până la 12% a PIB în zona euro anul acesta, urmată de o redresare și o normalizare a creșterii în anii ulteriori. Amploarea contracției și a redresării va depinde în mod esențial de durata și succesul măsurilor de izolare, de gradul în care capacitățile de producție și cererea internă sunt afectate permanent, precum și de reușita politicilor de atenuare a impactului nefavorabil asupra veniturilor și ocupării forței de muncă.

Potrivit estimării preliminare a Eurostat, rata anuală a inflației IAPC în zona euro s-a redus de la 0,7% în luna martie la 0,4% în aprilie, în mare parte pe seama dinamicii mai reduse a prețurilor produselor energetice, dar și a nivelului ușor mai scăzut al inflației IAPC exclusiv produse energetice și alimente. Pe baza declinului pronunțat al cotațiilor futures actuale ale petrolului, este probabil ca inflația totală să se reducă în continuare considerabil în lunile următoare. Se anticipează că scăderea accentuată a activității economice va conduce la efecte negative asupra inflației de bază în următoarele luni. Cu toate acestea, implicațiile pe termen mediu ale pandemiei de coronavirus asupra inflației sunt caracterizate de un grad ridicat de incertitudine, întrucât presiunile în sensul scăderii asociate reducerii cererii pot fi anulate parțial de presiunile în sensul creșterii legate de perturbările la nivelul ofertei. Indicatorii de piață ai anticipațiilor privind inflația pe termen mai lung s-au menținut la niveluri foarte scăzute. Deși indicatorii din sondaje referitori la anticipațiile privind inflația s-au redus pe termen scurt și mediu, anticipațiile pe termen mai lung au fost mai puțin afectate.

În ceea ce privește analiza monetară, expansiunea masei monetare (M3) s-a intensificat la 7,5% în martie 2020, față de 5,5% în februarie. Creșterea masei monetare reflectă activitatea de creditare bancară a sectorului privat, care se bazează, în mare măsură, pe utilizarea liniilor de credit, și costurile de oportunitate scăzute ale deținerilor de active M3 comparativ cu alte instrumente financiare, în timp ce incertitudinile sporite de natură economică par să fi declanșat o reorientare către deținerile monetare, probabil în scop preventiv. În acest context, agregatul monetar în sens restrâns M1, care cuprinde cele mai lichide forme ale banilor, continuă să fie principalul determinant al dinamicii masei monetare în sens larg.

Evoluțiile împrumuturilor acordate sectorului privat au fost, de asemenea, influențate de impactul pandemiei de coronavirus. Ritmul anual de creștere a creditelor acordate populației s-a situat la 3,4% în martie 2020, față de 3,7% în februarie 2020, în timp ce dinamica anuală a creditelor acordate societăților nefinanciare s-a situat la 5,4% în luna martie, față de 3,0% în februarie. Aceste evoluții sunt, de asemenea, clar vizibile în rezultatele sondajului privind creditul bancar în zona euro din trimestrul I 2020, care indică o creștere considerabilă a cererii de împrumuturi și de utilizare a liniilor de credit din partea firmelor în vederea satisfacerii necesarului de lichiditate pentru capitalul circulant, în timp ce necesarul de finanțare pentru investițiile fixe s-a diminuat. Cererea de împrumuturi acordate populației pentru achiziționarea de locuințe a înregistrat o creștere inferioară celei din trimestrul anterior. Standardele de creditare pentru împrumuturile acordate firmelor au devenit ușor mai restrictive, iar cele pentru creditele acordate populației au consemnat o înăsprire mai puternică. În ambele cazuri, aceasta a fost asociată deteriorării perspectivelor economice și scăderii bonității firmelor și gospodăriilor populației. Totodată, băncile anticipează o relaxare a standardelor de creditare pentru creditele acordate firmelor în trimestrul II 2020.

Măsurile noastre de politică monetară, îndeosebi condițiile mai favorabile pentru operațiunile OTRTL III și măsurile de relaxare privind garanțiile, ar trebui să încurajeze băncile să acorde împrumuturi tuturor entităților din sectorul privat. Alături de măsurile de sprijinire a creditării adoptate de autoritățile guvernamentale naționale și de instituțiile europene, acestea sprijină accesul continuu la finanțare, inclusiv pentru entitățile afectate în cea mai mare măsură de ramificațiile pandemiei de coronavirus.

În concluzie, coroborarea rezultatului analizei economice cu semnalele evidențiate de analiza monetară a confirmat că este necesar un grad amplu de acomodare monetară pentru convergența robustă a ratelor inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu.

Cu privire la politicile fiscale, o orientare ambițioasă și coordonată a acestora este esențială, având în vedere contracția pronunțată a economiei zonei euro. Măsurile adoptate ar trebui, pe cât posibil, să fie țintite și să aibă un caracter temporar, ca răspuns la situația de urgență pandemică. Considerăm binevenită aprobarea de către Consiliul European a acordului Eurogrupului privind cele trei rețele de securitate pentru forța de muncă, firme și țări, reprezentând un pachet în valoare de 540 de miliarde EUR. În același timp, Consiliul guvernatorilor îndeamnă la depunerea în continuare a unor eforturi susținute și oportune pentru pregătirea și sprijinirea redresării economice. În acest sens, apreciem acordul Consiliului European de a întreprinde demersuri în vederea înființării unui fond de redresare destinat gestionării acestei crize fără precedent.

Vă stăm acum la dispoziție pentru întrebări.

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media