European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
  • DECLARAȚIE INTRODUCTIVĂ

CONFERINȚĂ DE PRESĂ

Mario Draghi, președintele BCE,
Luis de Guindos, vicepreședintele BCE,
Vilnius, 6 iunie 2019

Doamnelor și domnilor, îmi face o deosebită plăcere să vă urez, împreună cu vicepreședintele, bun venit la conferința noastră de presă. Aș dori să adresez mulțumiri președintelui Consiliului de administrație, dl Vasiliauskas, pentru calda ospitalitate și, în special, personalului dumnealui pentru excelenta organizare a ședinței de astăzi a Consiliului guvernatorilor. Vom prezenta acum concluziile ședinței noastre.

Pe baza analizelor economice și monetare periodice, am efectuat o evaluare riguroasă a perspectivelor economice și a celor privind inflația, luând în considerare și cele mai recente proiecții macroeconomice pentru zona euro ale experților. Ca urmare, Consiliul guvernatorilor a adoptat deciziile următoare în vederea îndeplinirii obiectivului său privind stabilitatea prețurilor.

În primul rând, am decis ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Anticipăm, în prezent, menținerea acestora la nivelurile actuale cel puțin până în prima jumătate a anului 2020 și, în orice caz, atât timp cât va fi necesar pentru a asigura convergența în continuare susținută a ratelor inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu.

În al doilea rând, intenționăm să continuăm reinvestirea, în totalitate, a principalului aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul programului de achiziționare de active pe o perioadă extinsă după data la care vom începe să majorăm ratele dobânzilor reprezentative ale BCE și, în orice caz, atât timp cât va fi necesar pentru menținerea unor condiții favorabile de lichiditate și a unui grad amplu de acomodare monetară.

În al treilea rând, cu privire la modalitățile noii serii de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (OTRTL III) trimestriale, am decis că rata dobânzii pentru fiecare operațiune va fi stabilită la un nivel cu 10 puncte de bază superior ratei medii aplicate operațiunilor principale de refinanțare ale Eurosistemului pe durata OTRTL respective. În cazul băncilor pentru care valoarea netă a creditelor acordate eligibile depășește un nivel de referință, rata aplicată OTRTL III va fi mai redusă, putând coborî până la nivelul ratei medii a dobânzii la facilitatea de depozit valabil pe durata de desfășurare a operațiunii plus 10 puncte de bază.

Un comunicat de presă cuprinzând mai multe detalii privind termenii OTRTL III va fi publicat astăzi, la ora 15.30.

Consiliul guvernatorilor a apreciat de asemenea că, în momentul de față, contribuția pozitivă a ratelor negative ale dobânzilor la orientarea acomodativă a politicii monetare și la convergența susținută a ratelor inflației nu este subminată de posibile efecte secundare asupra intermedierii bancare. Cu toate acestea, vom continua să monitorizăm cu atenție canalul de transmisie a politicii monetare prin intermediul băncilor și necesitatea adoptării unor măsuri de atenuare.

Deciziile de politică monetară de astăzi au fost adoptate cu scopul de a asigura acomodarea monetară necesară pentru menținerea ratelor inflației pe o traiectorie susținută către niveluri inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu. În pofida unor date ușor peste așteptări în trimestrul I 2019, cele mai recente informații sugerează că o serie de influențe nefavorabile pe plan internațional continuă să afecteze perspectivele zonei euro. Prezența pe o perioadă prelungită a incertitudinilor legate de factori geopolitici, a amenințării tot mai pregnante a protecționismului și a vulnerabilităților de pe piețele emergente influențează sentimentul economic.

Totodată, creșterea în continuare a ocupării forței de muncă și majorările salariale continuă să sprijine reziliența economiei zonei euro și intensificarea graduală a inflației. Măsurile de politică monetară adoptate astăzi asigură menținerea unor condiții financiare foarte favorabile, sprijinind expansiunea zonei euro, acumularea în continuare de presiuni din surse interne asupra prețurilor și, implicit, evoluția inflației totale pe termen mediu. Privind în perspectivă, Consiliul guvernatorilor este decis să acționeze în cazul unor evenimente adverse neprevăzute și, de asemenea, este pregătit să își ajusteze toate instrumentele, după caz, pentru a asigura că inflația continuă să evolueze într-un mod susținut în direcția obiectivului Consiliului guvernatorilor privind această variabilă.

Permiteți-mi acum să explic mai detaliat evaluarea noastră, începând cu analiza economică. În trimestrul I 2019, PIB real în zona euro a consemnat un avans de 0,4% față de intervalul precedent, după o creștere de 0,2% în trimestrul IV 2018. Cu toate acestea, datele economice noi și rezultatele sondajelor indică o creștere economică relativ mai scăzută în trimestrele II și III 2019. Această evoluție reflectă dinamica actuală modestă a schimburilor comerciale internaționale într-un context caracterizat de prelungirea incertitudinilor pe plan mondial, care afectează, în special, sectorul prelucrător al zonei euro. În același timp, sectorul serviciilor și cel al construcțiilor din zona euro manifestă reziliență, iar condițiile pe piața forței de muncă sunt într-o continuă ameliorare. Privind în perspectivă, expansiunea economică în zona euro va continua să fie sprijinită de condițiile favorabile de finanțare, de orientarea ușor expansionistă a politicii fiscale în zona euro, de creșterea în continuare a ocupării forței de muncă și de majorările salariale, precum și de intensificarea actuală – deși într-un ritm ușor mai lent – a activității economice globale.

Această evaluare se reflectă, în linii mari, în proiecțiile macroeconomice pentru zona euro ale experților Eurosistemului din luna iunie 2019. Proiecțiile relevă un ritm anual de creștere a PIB real de 1,2% în anul 2019, 1,4% în 2020 și 1,4% în 2021. Comparativ cu proiecțiile macroeconomice ale experților BCE din luna martie 2019, perspectivele creșterii PIB real au fost revizuite în sens ascendent cu 0,1 puncte procentuale pentru anul 2019 și în sens descendent cu 0,2 puncte procentuale pentru 2020 și cu 0,1 puncte procentuale pentru 2021.

Balanța riscurilor la adresa perspectivelor creșterii economice pentru zona euro este încă înclinată în sensul unui nivel mai redus al acesteia, pe seama prezenței pe o perioadă prelungită a incertitudinilor legate de factori geopolitici, a amenințării tot mai pregnante a protecționismului și a vulnerabilităților pe piețele emergente.

Potrivit estimării preliminare a Eurostat, rata anuală a inflației IAPC în zona euro s-a situat la 1,2% în luna mai 2019, față de 1,7% în aprilie, reflectând cu precădere scăderea dinamicii prețurilor produselor energetice și ale serviciilor. Pe baza cotațiilor futures actuale ale petrolului, este probabilă reducerea inflației totale pe parcursul lunilor viitoare, urmată de reintensificarea acesteia către finele anului. Dincolo de volatilitatea recentă datorată unor factori temporari, măsurile inflației de bază rămân, în general, la valori modeste, însă presiunile generate de costurile cu forța de muncă continuă să se intensifice și să se extindă, pe fondul nivelurilor ridicate ale gradului de utilizare a capacităților de producție și al înăspririi condițiilor pe piața forței de muncă. Privind în perspectivă, se anticipează intensificarea inflației de bază pe termen mediu, susținută de măsurile de politică monetară, de continuarea expansiunii economice, precum și de majorarea mai substanțială a câștigurilor salariale.

Această evaluare se reflectă, în linii mari, și în proiecțiile macroeconomice pentru zona euro ale experților Eurosistemului din luna iunie 2019, care anticipează o rată anuală a inflației IAPC de 1,3% în 2019, de 1,4% în 2020 și de 1,6% în 2021. Comparativ cu proiecțiile macroeconomice ale experților BCE din luna martie 2019, perspectivele inflației IAPC au fost revizuite în sens ascendent cu 0,1 puncte procentuale pentru anul 2019 și în sens descendent cu 0,1 puncte procentuale pentru 2020.

În ceea ce privește analiza monetară, expansiunea masei monetare (M3) s-a situat la 4,7% în aprilie 2019, față de 4,6% în martie. Ritmurile susținute de creștere a masei monetare reflectă activitatea actuală de creditare bancară a sectorului privat și costurile de oportunitate scăzute ale deținerilor de active M3. Agregatul monetar în sens restrâns M1 continuă să fie principalul determinant al dinamicii masei monetare în sens larg la nivelul componentelor.

Ritmul anual de creștere a creditelor acordate societăților nefinanciare s-a intensificat până la 3,9% în luna aprilie 2019, față de 3,6% în martie. Dincolo de volatilitatea pe termen scurt, acest ritm s-a moderat ușor în ultimele luni, de la nivelul maxim înregistrat în luna septembrie 2018, reflectând reacția întârziată tipică la încetinirea creșterii economice pe parcursul anului 2018. Dinamica anuală a creditelor acordate populației s−a situat la 3,4% în luna aprilie, comparativ cu 3,3% în martie, continuând să se amelioreze treptat.

Măsurile de politică monetară adoptate astăzi, inclusiv OTRTL III, vor contribui la păstrarea unor condiții favorabile de creditare bancară și vor continua să sprijine accesul la finanțare, îndeosebi al întreprinderilor mici și mijlocii.

În concluzie, coroborarea rezultatului analizei economice cu semnalele evidențiate de analiza monetară a confirmat că este încă necesar un grad amplu de acomodare monetară pentru convergența în continuare susținută a ratelor inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu.

Pentru a valorifica la maximum avantajele oferite de măsurile de politică monetară, este necesară o contribuție mai substanțială din partea politicilor din alte domenii la sporirea potențialului de creștere pe termen mai lung și la restrângerea vulnerabilităților. Implementarea reformelor structurale în țările din zona euro trebuie accelerată în mod considerabil în vederea sporirii rezilienței, reducerii șomajului structural și stimulării productivității și a potențialului de creștere în zona euro. Recomandările specifice fiecărei țări pentru 2019 ar trebui să constituie indicatorul relevant în acest sens. Cu privire la politicile fiscale, orientarea ușor expansionistă a politicii fiscale în zona euro reprezintă un factor de susținere pentru activitatea economică. Totodată, țările în care datoria publică se situează la niveluri ridicate trebuie să continue refacerea amortizoarelor fiscale. Toate țările ar trebui să își consolideze eforturile pentru a asigura o structură a finanțelor publice mai favorabilă creșterii economice. În mod similar, implementarea transparentă și consecventă a cadrului de guvernanță fiscală și economică al Uniunii Europene, atât de-a lungul timpului, cât și la nivelul tuturor țărilor, continuă să fie esențială pentru susținerea rezilienței economiei zonei euro. Îmbunătățirea funcționării Uniunii Economice și Monetare rămâne o prioritate. Consiliul guvernatorilor consideră binevenite activitățile în curs și îndeamnă la adoptarea unor măsuri specifice și decisive suplimentare pentru finalizarea uniunii bancare și a uniunii piețelor de capital.

Vă stăm acum la dispoziție pentru întrebări.

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media