Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
  • DECLARAȚIE DE POLITICĂ MONETARĂ

CONFERINȚĂ DE PRESĂ

Christine Lagarde, președinta BCE,
Luis de Guindos, vicepreședintele BCE

Frankfurt pe Main, 28 octombrie 2021

Bună ziua, vă urez, împreună cu domnul vicepreședinte, bun venit la conferința noastră de presă!

Economia zonei euro continuă să înregistreze un reviriment puternic, deși ritmul de creștere s-a moderat într-o oarecare măsură. Încrederea consumatorilor se menține, iar cheltuielile acestora rămân semnificative. Deficitul de materiale, echipamente și forță de muncă frânează însă producția în unele sectoare. Inflația se intensifică, în principal pe seama creșterii considerabile a prețurilor produselor energetice, dar și în condițiile în care redresarea cererii depășește în dinamică oferta limitată. Estimăm că inflația va continua să se accelereze pe termen scurt, dar se va reduce pe parcursul anului următor.

Ratele dobânzilor pe piață s-au majorat de la ultima noastră ședință, care a avut loc la începutul lunii septembrie. Cu toate acestea, condițiile generale de finanțare rămân, în prezent, favorabile pentru firme, populație și sectorul public. Condițiile favorabile de finanțare sunt esențiale pentru continuarea redresării economice și contracararea impactului negativ al pandemiei asupra traiectoriei inflației.

Continuăm să considerăm că pot fi menținute condiții favorabile de finanțare cu o reducere moderată, comparativ cu trimestrele II și III 2021, a ritmului achizițiilor nete de active în cadrul programului de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (pandemic emergency purchase programme – PEPP).

Am confirmat, de asemenea, celelalte măsuri ale noastre, respectiv nivelul ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE, semnalele noastre privind evoluția viitoare probabilă a acestora, achizițiile noastre în cadrul programului de achiziționare de active (asset purchase programme – APP), politicile noastre de reinvestire și operațiunile noastre de refinanțare pe termen mai lung, prezentate detaliat în comunicatul de presă publicat astăzi, la ora 13.45. Suntem pregătiți să ne ajustăm toate instrumentele, după caz, pentru a asigura că inflația se stabilizează la nivelul țintei noastre de 2% pe termen mediu.

Voi prezenta acum mai detaliat modul în care vedem evoluția economiei și a inflației, iar apoi voi vorbi despre evaluarea condițiilor financiare și monetare.

Activitatea economică

Economia a continuat să înregistreze o creștere puternică în trimestrul III, deși ritmul acesteia s-a moderat într-o oarecare măsură. Anticipăm în continuare că producția va depăși, până la sfârșitul anului, nivelul din perioada pre-pandemie.

Presiunea exercitată de pandemie asupra economiei s-a redus vizibil, pe fondul eliminării restricțiilor ca urmare a aplicării cu succes a măsurilor sanitare și a numărului ridicat de persoane vaccinate, ceea ce sprijină cheltuielile de consum, îndeosebi pentru divertisment, mese la restaurant, călătorii și transport. Prețurile mai ridicate ale produselor energetice pot reduce însă puterea de cumpărare în lunile următoare.

Redresarea cererii interne și a celei externe sprijină, de asemenea, producția și investițiile corporative. Totuși, deficitul de materiale, echipamente și forță de muncă frânează activitatea în sectorul prelucrător. Perioadele de livrare s-au prelungit considerabil, iar costurile de transport și prețurile produselor energetice s-au majorat semnificativ. Aceste constrângeri afectează perspectivele pentru trimestrele următoare.

Condițiile pe piața forței de muncă continuă să se amelioreze. Șomajul s-a redus, iar numărul persoanelor incluse în schemele de menținere a locurilor de muncă a consemnat o scădere accentuată față de nivelul maxim înregistrat anul trecut, ceea ce favorizează perspectiva unor venituri și cheltuieli mai ridicate. Atât populația activă, cât și numărul de ore lucrate din economie rămân însă inferioare nivelurilor din perioada pre-pandemie.

Pentru a susține redresarea, un sprijin fiscal țintit și coordonat ar trebui să completeze în continuare politica monetară. Acest sprijin va ajuta, de asemenea, economia să se adapteze la schimbările structurale în curs. O implementare eficace a programului „Next Generation EU” și a pachetului „Fit for 55” va contribui la asigurarea unei redresări mai puternice, mai ecologice și mai uniforme la nivelul țărilor din zona euro.

Inflația

Inflația s-a accelerat la 3,4% în luna septembrie. Anticipăm intensificarea în continuare a inflației în acest an. Totuși, deși faza actuală caracterizată de o inflație mai ridicată va dura mai mult decât s-a estimat inițial, așteptăm o reducere a inflației în cursul anului următor.

Creșterea inflației reflectă, în mare măsură, o suprapunere de trei factori. În primul rând, prețurile produselor energetice, îndeosebi cele ale petrolului, gazelor naturale și energiei electrice, au înregistrat o majorare accentuată. În luna septembrie, componenta „produse energetice” a inflației a reprezentat aproximativ jumătate din inflația totală. În al doilea rând, prețurile cresc și pentru că redresarea cererii asociată redeschiderii economiei depășește în dinamică oferta. Această evoluție este vizibilă mai ales la nivelul prețurilor serviciilor pentru consumatori, precum și în cazul prețurilor bunurilor afectate cel mai puternic de deficite la nivelul ofertei. În al treilea rând, efectele de bază legate de încetarea reducerii cotei TVA în Germania contribuie încă la o inflație mai ridicată.

Anticipăm că influența tuturor celor trei factori fie se va diminua în cursul anului 2022, fie va ieși din calculul ratei anuale a inflației. Pe fondul continuării redresării, revenirea graduală a economiei la funcționarea la capacitate maximă va susține creșterea câștigurilor salariale în timp. Măsurile bazate pe indicatorii pieței și pe sondaje ale anticipațiilor privind inflația pe termen mai lung s-au apropiat de nivelul de 2%. Acești factori vor sprijini inflația de bază și revenirea inflației la nivelul prevăzut de ținta noastră pe termen mediu.

Evaluarea riscurilor

Redresarea depinde în continuare de evoluția pandemiei și de noile progrese ale campaniilor de vaccinare. Considerăm că balanța riscurilor la adresa perspectivelor economice este, în linii mari, echilibrată. Pe termen scurt, blocajele la nivelul ofertei și creșterea prețurilor produselor energetice reprezintă principalele riscuri la adresa ritmului redresării și a perspectivelor inflației. Dacă blocajele la nivelul ofertei și prețurile mai ridicate ale produselor energetice durează mai mult, acestea ar putea încetini ritmul redresării. Totodată, dacă blocajele persistente alimentează majorări salariale mai mari decât cele anticipate sau dacă economia revine mai rapid la funcționarea la capacitate maximă, presiunile asupra prețurilor s-ar putea accentua. Cu toate acestea, activitatea economică ar putea depăși așteptările noastre în cazul în care consumatorii devin mai încrezători și economisesc mai puțin decât se estimează în prezent.

Condiții financiare și monetare

Dinamica creșterii economice și a inflației pe termen mediu depinde încă de asigurarea unor condiții favorabile de finanțare pentru toate sectoarele economiei. Ratele dobânzilor pe piață s-au majorat. Cu toate acestea, condițiile de finanțare pentru economie rămân favorabile, cu atât mai mult cu cât ratele dobânzilor active practicate de bănci pentru creditele acordate firmelor și populației se mențin la niveluri minime istorice. Deși a consemnat o intensificare în luna septembrie, activitatea de creditare a firmelor este în continuare moderată. Această evoluție continuă să reflecte faptul că necesarul lor de finanțare din surse externe, în general, mai redus, întrucât firmele au dețineri consistente de numerar și, din ce în ce mai des, nu distribuie profitul. Creditarea populației rămâne robustă, pe seama cererii de credite ipotecare. Cel mai recent sondaj al nostru privind creditul bancar relevă stabilizarea condițiilor de creditare pentru firme, sprijinite – pentru prima dată din 2018 – de reducerea riscurilor percepute de bănci. În schimb, băncile adoptă o abordare ușor mai precaută cu privire la creditele pentru locuințe și au înăsprit, în consecință, standardele de creditare pentru aceste împrumuturi. Bilanțurile băncilor continuă să fie sprijinite de condițiile favorabile de finanțare și se mențin solide.

Concluzie

Pe scurt, economia zonei euro continuă să înregistreze un reviriment puternic, deși într-un ritm mai moderat. Creșterea prețurilor produselor energetice, redresarea cererii și blocajele la nivelul ofertei alimentează, în prezent, intensificarea inflației. Deși reducerea inflației poate necesita mai mult timp decât s-a estimat anterior, așteptăm diminuarea influențelor acestor factori pe parcursul anului viitor. Anticipăm în continuare menținerea inflației pe termen mediu la niveluri inferioare țintei noastre de 2%. Măsurile noastre de politică, inclusiv semnalele revizuite privind orientarea viitoare a ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE, sunt esențiale pentru a contribui la înscrierea economiei pe o traiectorie de redresare susținută și, în ultimă instanță, la revenirea inflației pe termen mediu către ținta noastră.

Vă stăm acum la dispoziție pentru întrebări.

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media