Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont
  • MONETÁRIS POLITIKAI KÖZLEMÉNY

SAJTÓÉRTEKEZLET

Christine Lagarde, az EKB elnöke,
Luis de Guindos, az EKB alelnöke

Frankfurt am Main, 2021. október 28.

Jó napot kívánunk! Az alelnök úrral együtt köszöntjük Önöket a sajtóértekezletünkön.

Az euroövezeti gazdaság folyamatosan erőteljesen élénkül, de a lendülete valamelyest mérséklődött. A fogyasztói bizalom megmaradt, és a fogyasztói kiadások üteme továbbra is erőteljes. Ugyanakkor néhány ágazatban az anyag-, berendezés- és munkaerőhiány visszafogja a termelést. Az infláció elsősorban az energiaárak megugrása miatt emelkedőben van, de azért is, mert a korlátozott kínálat nem tud lépést tartani a kereslet élénkülésével. Előrejelzésünk szerint az infláció a közeljövőben tovább emelkedik, majd a jövő év folyamán visszaesik.

A szeptember eleji utolsó ülésünk óta megemelkedtek a piaci kamatlábak. Ugyanakkor a vállalati, háztartási és állami szektor általános finanszírozási feltételei jelenleg változatlanul kedvezőek. A kedvező finanszírozási feltételek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a gazdaság tovább élénküljön, és hogy a pandémiának az inflációs pályára gyakorolt negatív hatását ki lehessen védeni.

Továbbra is úgy ítéljük, hogy a kedvező finanszírozási feltételek úgy is fenntarthatók, ha a pandémiás vészhelyzeti vásárlási program (PEPP) keretében végzett nettó eszközvásárlás üteme mérsékelten kisebb lesz, mint az idei év második és harmadik negyedévében.

Emellett megerősítettük egyéb intézkedéseinket is, nevezetesen az EKB irányadó kamatainak szintjét, a valószínű alakulásukra vonatkozó előretekintő útmutatásunkat, az eszközvásárlási program (APP) alatti vásárlásainkat, az újrabefektetési irányelveinket és a hosszabb lejáratú refinanszírozási műveleteinket, ahogy a ma 13:45-kor közzétett sajtóközleményben részletesen olvasható. Készen állunk valamennyi eszközünk megfelelő kiigazítására annak érdekében, hogy az infláció középtávon a két százalékos célunkon stabilizálódjék.

Most részletesebben felvázolom, hogy meglátásunk szerint hogyan alakul a gazdaság és az infláció, majd szólok a pénzügyi és monetáris feltételekre vonatkozó értékelésünkről.

A gazdaság

A gazdaság a harmadik negyedévben erős ütemben tovább bővült, bár a lendülete bizonyos mértékig mérséklődött. Továbbra is arra számítunk, hogy a kibocsátás az év végére meghaladja a pandémia előtti szintet.

Láthatóan gyengült a pandémia gazdaságra gyakorolt nyomása, ahogy az eredményes egészségügyi intézkedéseknek és a nagyszámú beoltottnak köszönhetően feloldottak a korlátozásokból. Ez folyamatosan támogatja a fogyasztási kiadásokat, különösen a szórakozás, étkezés, utazás és közlekedés terén. Megtörténhet azonban, hogy a magasabb energiaárak az elkövetkező hónapokban csökkentik a vásárlóerőt.

A belföldi és külső kereslet élénkülése is támogatja a termelést és a vállalati beruházást. Mindemellett az anyag-, berendezés- és munkaerőhiány visszafogja a feldolgozóipart. A szállítási idők jelentősen meghosszabbodtak, a szállítási költségek és az energiaárak pedig megugrottak. Ezek a korlátok rontják az elkövetkező negyedévekre várható kilátásokat.

Tovább javul a munkaerőpiac. Csökkent a munkanélküliség, és a munkahelymegtartó programokban részt vevők száma jelentősen csökkent a tavalyi csúcshoz képest. Ez nagyobb jövedelmeket és megnövekedett kiadásokat valószínűsít. Ugyanakkor mind a munkaerőlétszám, mind a gazdasági munkaóraszám a pandémiát megelőző szint alatt maradt.

A gazdasági élénkülés tartóssá válásának továbbra is előfeltétele, hogy a monetáris politikát célzott és összehangolt fiskális politikával egészítsék ki. Ezzel a támogatással a gazdaság könnyebben tud alkalmazkodni a folyamatban levő szerkezeti átalakulásokhoz is. A „Next Generation EU” program (Európai Uniós Helyreállítási Eszköz) és a „Fit for 55” (Irány az 55%!) csomag eredményes megvalósítása hozzájárul az euroövezeti országok gazdaságainak erősebb, zöldebb és egyenletesebb élénküléséhez.

Az infláció

Az infláció szeptemberben 3,4%-ra emelkedett, és arra számítunk, hogy az év során még tovább nő. Ugyanakkor, bár a magasabb inflációval jellemezhető jelenlegi fázis az eredetileg vártnál jobban elhúzódik, az infláció várakozásunk szerint a jövő év folyamán csökkenni fog.

Az infláció megugrása jórészt három tényező eredője. Először is az energiaárak – különösen az olajé, a gázé és az elektromosságé – meredeken megemelkedtek. Az energiaár-infláció szeptemberben a teljes inflációnak mintegy a felét tette ki. Másrészt az árak azért is emelkednek, mert a kínálat nem tud lépést tartani a gazdaság újranyitása nyomán élénkülő kereslettel. Ez a dinamika különösen jól látható a fogyasztási szolgáltatásáraknál, valamint a kínálati hiányban leginkább érintett árucikkeknél. Végül a németországi héakulcscsökkentés végével összefüggő bázishatások továbbra is hozzájárulnak a magasabb inflációhoz.

Arra számítunk, hogy mindhárom tényező hatása 2022 folyamán gyengül, vagy kiesik az éves infláció számításából. Az élénküléssel párhuzamosan, ahogy a gazdaság fokozatosan ismét teljes kapacitással üzemel majd, a folyamat idővel támogatni fogja a bérek emelkedését. A hosszabb távú inflációs várakozásokat tükröző piaci és felmérésalapú mutatók közelebb kerültek a két százalékhoz. Mindezen tényezők támogatják a trendinflációt és azt, hogy az infláció középtávon visszatérjen a célunkhoz.

Kockázatértékelés

Az élénkülés továbbra is függ a pandémia lefolyásától és az oltási programok előrehaladásától. A gazdasági kilátásokat övező kockázatok megítélésünk szerint nagyjából egyensúlyban vannak. A közeljövőben a kínálati szűk keresztmetszetek és az emelkedő energiaárak képezik azokat a fő kockázatokat, amelyek a gazdasági élénkülést és az inflációs kilátásokat övezik. Ha a kínálati hiányok és a magasabb energiaárak huzamosabb ideig fennmaradnak, lelassíthatják az élénkülést. Ugyanakkor, ha a tartóssá vált szűk keresztmetszetek a vártnál nagyobb béremelésekben csapódnak le, vagy ha a gazdaság gyorsabban visszatér a teljes kapacitású üzemmódba, felerősödhet az ároldali nyomás. A gazdaság azonban jobban teljesíthet a vártnál, ha a fogyasztók bizalma fokozottabban erősödik, és kevesebbet takarítanak meg, mint amire jelenleg számítunk.

Pénzügyi és monetáris feltételek

A növekedés és a középtávú inflációs dinamika továbbra is az összes gazdasági szektorban uralkodó kedvező finanszírozási feltételektől függ. Megemelkedtek a piaci kamatok, ennek ellenére a gazdaságban uralkodó finanszírozási feltételek továbbra is kedvezőek, nem utolsósorban azért, mert a bankok vállalati és háztartási hitelkamatai hosszú időszakot tekintve alacsony szinteken tartózkodnak. A szeptemberi javulás ellenére a vállalati hitelezés változatlanul mérsékelt. Ez továbbra is azt tükrözi, hogy a vállalatok általánosan kevesebb külső finanszírozást igényelnek, mivel nagy készpénzállománnyal rendelkeznek, és mivel egyre több eredménytartalékot képeznek. A háztartási hitelezés továbbra is erőteljesen alakul, aminek a hajtómotorja a jelzáloghitelek iránti kereslet. A legfrissebb banki hitelezési felmérésünkből kiderül, hogy a vállalati hitelfeltételek stabilizálódtak, amit – 2018 óta először – a bankok kockázatérzékelésének csökkenése támogat. A lakáshitelek esetében ezzel szemben kissé óvatosabb banki hozzáállás figyelhető meg, és az ilyen kihelyezéseknél ennek megfelelően szigorodtak a hitelezési követelmények. A banki mérlegek, amelyeket továbbra is kedvező finanszírozási feltételek támogatnak, szilárdak maradtak.

Konklúzió

Összefoglalva, az euroövezeti gazdaság folyamatosan erőteljesen élénkül, noha mérsékeltebb ütemben. Az emelkedő energiaárak, a kereslet élénkülése és a kínálati szűk keresztmetszetek jelenleg felfelé hajtják az inflációt. Míg az infláció visszaesése az előzőleg vártnál hosszabb időt vesz igénybe, várakozásunk szerint az említett tényezők hatása a jövő év folyamán gyengülni fog. Előrejelzésünk továbbra is az, hogy az infláció középtávon a kétszázalékos célunk alatt fog tartózkodni. Monetáris politikai intézkedéseink, többek között az EKB irányadó kamatlábaira vonatkozó módosított előretekintő útmutatásunk elengedhetetlen ahhoz, hogy a gazdaság elmozduljon a tartós élénkülés irányába, és végső soron ahhoz, hogy az infláció középtávon elérje a célunkat.

Készen állunk a kérdéseikre.

A Kormányzótanácsban egyeztetett pontos megfogalmazás az angol verzióban érhető el.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok