Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
  • DECLARAȚIE INTRODUCTIVĂ

CONFERINȚĂ DE PRESĂ

Mario Draghi, președintele BCE,
Luis de Guindos, vicepreședintele BCE,
Frankfurt pe Main, 24 ianuarie 2019

Doamnelor și domnilor, îmi face o deosebită plăcere să vă urez, împreună cu domnul vicepreședinte, bun venit la conferința noastră de presă. Vă vom prezenta acum concluziile ședinței de astăzi a Consiliului guvernatorilor, la care a participat și vicepreședintele Comisiei, dl Dombrovskis.

Pe baza analizelor economice și monetare periodice, am decis ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Anticipăm în continuare menținerea acestora la nivelurile actuale cel puțin până în vara anului 2019 și, în orice caz, atât timp cât va fi necesar pentru a asigura convergența în continuare susținută a ratelor inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu.

Cu privire la măsurile neconvenționale de politică monetară, intenționăm să continuăm reinvestirea, în totalitate, a principalului aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul programului de achiziționare de active pe o perioadă extinsă după data la care vom începe să majorăm ratele dobânzilor reprezentative ale BCE și, în orice caz, atât timp cât va fi necesar pentru menținerea unor condiții favorabile de lichiditate și a unui grad amplu de acomodare monetară.

Datele noi au fost în continuare sub așteptări, pe seama cererii externe mai modeste și a unei serii de factori specifici unor țări și sectoare. Persistența unor incertitudini legate în special de factori geopolitici, precum și de amenințarea protecționismului afectează sentimentul economic. Pe de altă parte, condițiile avantajoase de finanțare, dinamica favorabilă a pieței forței de muncă și majorarea câștigurilor salariale continuă să sprijine expansiunea zonei euro și intensificarea graduală a presiunilor inflaționiste. Aceasta coroborează încrederea Consiliului guvernatorilor în menținerea convergenței susținute a inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu. Un stimul monetar semnificativ rămâne esențial pentru a susține acumularea în continuare de presiuni din surse interne asupra prețurilor și evoluția inflației totale pe termen mediu. Acesta va fi furnizat de semnalele noastre privind orientarea viitoare a ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE, sprijinite de reinvestirile aferente stocului considerabil de active achiziționate. Indiferent de situație, Consiliul guvernatorilor este pregătit să își ajusteze toate instrumentele, după caz, pentru a asigura că inflația continuă să evolueze într-un mod susținut în direcția obiectivului Consiliului guvernatorilor privind această variabilă.

Permiteți-mi acum să explic mai detaliat evaluarea noastră, începând cu analiza economică. În trimestrul III 2018, PIB real în zona euro a consemnat un avans de 0,2% față de intervalul precedent, după înregistrarea unui ritm de creștere de 0,4% în cele două trimestre anterioare. Datele noi au fost în continuare sub așteptări ca urmare a încetinirii cererii externe, amplificată de o serie de factori specifici unor țări și sectoare. Deși se anticipează o disipare a impactului unora dintre acești factori, este probabil ca ritmul de creștere pe termen scurt să fie inferior celui estimat anterior. Privind în perspectivă, expansiunea economică în zona euro va continua să fie sprijinită de condițiile favorabile de finanțare, de creșterea în continuare a ocupării forței de muncă și majorările salariale, de scăderea prețurilor produselor energetice, precum și de expansiunea actuală – deși într-un ritm ușor mai lent – a activității economice globale.

Balanța riscurilor la adresa perspectivelor creșterii economice pentru zona euro s-a înclinat în sensul unui nivel mai redus al acesteia, pe seama persistenței incertitudinilor legate de factori geopolitici și a amenințării protecționismului, a vulnerabilităților pe piețele emergente și a volatilității piețelor financiare.

Rata anuală a inflației IAPC în zona euro a scăzut la 1,6% în luna decembrie 2018, de la 1,9% în luna noiembrie, reflectând cu precădere o decelerare a dinamicii prețurilor produselor energetice. Pe baza cotațiilor futures actuale ale petrolului, este probabil ca inflația totală să se reducă în continuare în lunile următoare. Măsurile inflației de bază se mențin, în general, modeste, însă presiunile generate de costurile cu forța de muncă continuă să se intensifice și să se extindă, pe fondul nivelurilor ridicate ale gradului de utilizare a capacităților de producție și al înăspririi condițiilor pe piața forței de muncă. Privind în perspectivă, se anticipează intensificarea inflației de bază pe termen mediu, susținută de măsurile de politică monetară, de continuarea expansiunii economice, precum și de dinamizarea câștigurilor salariale.

În ceea ce privește analiza monetară, expansiunea masei monetare (M3) s-a moderat la 3,7% în noiembrie 2018, după nivelul de 3,9% consemnat în luna octombrie. Expansiunea M3 este susținută în continuare de activitatea de creditare bancară. Agregatul monetar în sens restrâns M1 a rămas principalul determinant al dinamicii masei monetare în sens larg.

Ritmul anual de creștere a creditelor acordate societăților nefinanciare s-a situat la 4,0% în luna noiembrie 2018, față de 3,9% în octombrie, dinamica anuală a creditelor acordate populației menținându−se, în linii mari, nemodificată la 3,3%. Sondajul privind creditul bancar în zona euro din trimestrul IV 2018 sugerează faptul că, în ansamblu, condițiile de creditare bancară s-au menținut favorabile, după o perioadă extinsă de relaxare netă, iar cererea de credite bancare a continuat să se intensifice, susținând astfel dinamica împrumuturilor.

Transmisia măsurilor de politică monetară introduse începând cu luna iunie 2014 continuă să sprijine în mod semnificativ condițiile de creditare a firmelor și populației, accesul la finanțare, îndeosebi al întreprinderilor mici și mijlocii, precum și fluxul de credite la nivelul zonei euro.

În concluzie, coroborarea rezultatului analizei economice cu semnalele evidențiate de analiza monetară a confirmat că este încă necesar un grad amplu de acomodare monetară pentru convergența în continuare susținută a ratelor inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu.

Pentru a valorifica la maximum avantajele oferite de măsurile de politică monetară, este necesară o contribuție mai substanțială din partea politicilor din alte domenii la sporirea potențialului de creștere pe termen mai lung și la restrângerea vulnerabilităților. Implementarea reformelor structurale în țările din zona euro trebuie accelerată în mod considerabil în vederea sporirii rezilienței, reducerii șomajului structural și stimulării productivității și a potențialului de creștere în zona euro. Cu privire la politicile fiscale, Consiliul guvernatorilor reiterează necesitatea refacerii amortizoarelor fiscale. Acest aspect este deosebit de important în țările în care datoria publică este ridicată și respectarea deplină a Pactului de stabilitate și creștere este vitală pentru menținerea unor poziții bugetare solide. În mod similar, implementarea transparentă și consecventă a cadrului de guvernanță fiscală și economică al UE, atât de−a lungul timpului, cât și la nivelul tuturor țărilor, continuă să fie esențială pentru sporirea rezilienței economiei zonei euro. Îmbunătățirea funcționării Uniunii Economice și Monetare rămâne o prioritate. Consiliul guvernatorilor consideră binevenite activitățile în curs și îndeamnă la adoptarea unor măsuri specifice și decisive suplimentare pentru finalizarea uniunii bancare și a uniunii piețelor de capital.

Vă stăm acum la dispoziție pentru întrebări.

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media