Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont
  • STQARRIJA INTRODUTTORJA

KONFERENZA STAMPA

Mario Draghi, President tal-BĊE,
Luis de Guindos, Viċi President tal-BĊE,
Frankfurt am Main, 24 ta’ Jannar 2019

Sinjuri, hu l-pjaċir tal-Viċi President u tiegħi nilqgħukhom għal din il-konferenza stampa. Issa se ngħidulkom x'ħareġ mil-laqgħa tal-lum tal-Kunsill Governattiv, fejn kien preżenti wkoll il-Viċi President tal-Kummissjoni, is-Sur Dombrovskis.

Wara l-analiżi regolari tas-sitwazzjoni ekonomika u monetarja li għamilna, ħadna d-deċiżjoni li nżommu r-rati tal-imgħax ewlenin tal-BĊE kif kienu. Għadna nipprevedu li dawn se jibqgħu fil-livelli preżenti tagħhom għall-inqas tul is-sajf kollu tal-2019, u fi kwalunkwe każ, sakemm ikun meħtieġ biex niżguraw konverġenza kontinwa u sostnuta tal-inflazzjoni ma’ livelli li jkunu taħt, iżda qrib it-2% fuq żmien medju.

Fir-rigward tal-miżuri straordinarji tal-politika monetarja, biħsiebna nibqgħu ninvestu mill-ġdid, b’mod sħiħ, il-pagamenti ewlenin li jidħlu fuq titoli li jimmaturaw u li jkunu nxtraw taħt il-programm tax-xiri ta’ titoli, għal perijodu estiż ta' żmien lil hinn mid-data meta nibdew ngħollu r-rati tal-imgħax ewlenin tal-BĊE, u f’kull każ sakemm ikun meħtieġ biex jinżammu kundizzjonijiet favorevoli ta' likwidità u grad abbundanti ta' akkomodament monetarju.

L-informazzjoni li qed tasal baqgħat iżjed dgħajfa milli mistenni minħabba domanda esterna inqas qawwija u xi fatturi speċifiċi għal ċerti pajjiżi u setturi. Il-persistenza ta’ inċertezzi, b’mod partikolari fir-rigward ta’ fatturi ġeopolitiċi u t-theddida tal-protezzjoniżmu, qed ikollha effett negattiv fuq is-sentiment ekonomiku. Fl-istess ħin, il-kundizzjonijiet ta’ sostenn tal-finanzjament, id-dinamika favorevoli tas-suq tax-xogħol u ż-żieda fil-pagi qed ikomplu jsostniu l-espansjoni taż-żona tal-euro u l-pressjonijiet tal-inflazzjoni li qed jiżdiedu gradwalment. Dan jappoġġa l-fiduċja tagħna fil-konverġenza sostnuta u kontinwa tal-inflazzjoni għal livelli li jkunu taħt, iżda qrib it-2% fuq żmien medju. Stimolu sinifikanti tal-politika monetarja għadu essenzjali biex ikompli jsostni ż-żieda ulterjuri ta’ pressjonijiet fuq il-prezzijiet domestiċi u l-iżviluppi tal-inflazzjoni ġenerali fuq żmien medju. Dan jiġi pprovdut mill-gwida tagħna għall-ġejjieni dwar ir-rati tal-imgħax ewlenin tal-BĊE, imsaħħa mill-investimenti mill-ġdid tal-ħażna mdaqqsa ta’ assi mixtrija Fi kwalunkwe każ, il-Kunsill Governattiv jinsab lest biex jaġġusta l-istrumenti kollha tiegħu kif xieraq biex jiżgura li l-inflazzjoni tibqa’ tersaq b’mod sostnut lejn l-għan tal-Kunsill Governattiv għall-inflazzjoni.

Issa se nispjega l-valutazzjoni tagħna b’iżjed reqqa, u nibda bl-analiżi ekonomika. Fuq bażi trimestrali, il-PDG reali taż-żona tal-euro żdied b’0.2% fit-tielet trimestru tal-2018, wara tkabbir ta’ 0.4% fiż-żewġ trimestri ta’ qabel. Id-dejta li qed taslilna baqgħat iżjed dgħajfa milli mistenni minħabba tnaqqis fid-domanda esterna flimkien ma’ xi fatturi speċifiċi għal ċerti pajjiżi u setturi. Waqt li l-impatt ta’ wħud minn dawn il-fatturi mistenni jonqos, ir-ritmu tat-tkabbir fuq żmien qasir x’aktarx ikun iżjed dgħajjef milli kien antiċipat qabel. Ħarsa ’l quddiem turi li l-espansjoni taż-żona tal-euro se tibqa’ sostnuta minn kundizzjonijiet favorevoli ta’ finanzjament, żieda ulterjuri fl-impjiegi u pagi li qed jogħlew, prezzijiet tal-enerġija iżjed baxxi, u l-espansjoni kontinwa fl-attività globali,– għalkemm b’ritmu inqas qawwi.

Ir-riskji madwar il-prospetti tat-tkabbir taż-żona tal-euro żdiedu minħabba l-persistenza ta’ inċertezzi relatati ma' fatturi ġeopolitiċi u t-theddida tal-protezzjoniżmu, vulnerabbiltajiet fis-swieq emerġenti u volatilità tas-suq finanzjarju.

L-inflazzjoni HICP annwali taż-żona tal-euro naqset għal 1.6% f’Diċembru 2018, minn 1.9% f’Novembru, u dan jirrifletti prinċipalment inflazzjoni iżjed baxxa fil-prezzijiet tal-enerġija. Abbażi tal-prezzijiet attwali tal-kuntratti future taż-żejt, l-inflazzjoni ġenerali x'aktarx li se tkompli tonqos fix-xhur li ġejjin. Il-miżuri tal-inflazzjoni sottostanti għadhom ġeneralment imrażżna, iżda l-pressjonijiet tal-ispiża tax-xogħol qed ikomplu jissaħħu u jinfirxu fost livelli għolja ta’ utilizzazzjoni tal-kapaċità u l-issikkar tas-swieq tax-xogħol. Ħarsa ’l quddiem turi li l-inflazzjoni sottostanti mistennija tiżdied fuq żmien medju, bis-sostenn tal-miżuri tal-politika monetarja li ħadna, l-espansjoni ekonomika kontinwa u l-pagi li qed jogħlew.

Dwar l-analiżi monetarja: it-tkabbir tal-l-aggregat monetarju wiesa’ (M3) naqqas ir-ritmu għal 3.7% f’Novembru 2018, wara li f’Ottubru kien ta’ 3.9%. It-tkabbir fl-M3 għadu qed jiġi sostnut bil-ħolqien ta’ kreditu bankarju. L-aggregat monetarju ristrett M1 baqa' l-kontributur ewlieni għat-tkabbir monetarju wiesa’.

Ir-rata annwali tat-tkabbir fis-self lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji kien ta’ 4.0% f'Novembru 2018, wara li kien ta’ 3.9% f'Ottubru, waqt li r-rata annwali tat-tkabbir fis-self lill-individwi baqgħat ġeneralment l-istess fil-livell ta' 3.3%. L-istħarriġ dwar is-self bankarju taż-żona tal-euro għar-raba’ trimestru tal-2018 jindika li l-kundizzjonijiet ġenerali tas-self bankarju baqgħu favorevoli, wara perijodu estiż ta’ faċilitazzjoni netta, u domanda għall-kreditu bankarju li baqgħat tiżdied, biex b’hekk sostniet iż-żieda fis-self.

It-trażmissjoni tal-miżuri tal-politika monetarja li ħadna minn Ġunju 2014 ’l hawn għadha qed issostni b’mod sinifikanti l-kundizzjonijiet tas-self lill-intrapriżi u lill-individwi, l-aċċess għall-finanzjament ‒ b'mod partikolari għal intrapriżi żgħar u ta' daqs medju ‒ u l-flussi ta’ kreditu fiż-żona tal-euro kollha.

Fil-qosor, kontroverifika tar-riżultat tal-analiżi ekonomika mal-indikazzjonijiet li joħorġu mill-analiżi monetarja kkonfermat li għadu meħtieġ livell abbondanti ta’ akkomodament monetarju għall-konverġenza kontinwa u sostnuta tal-inflazzjoni għal livelli li jkunu taħt, iżda qrib it-2% fuq żmien medju.

Biex jitgawdew il-benefiċċji kollha li jirriżultaw mill-miżuri tal-politika monetarja li ħadna, oqsma oħra ta’ politika għandhom jikkontribwixxu b’mod iżjed deċiżiv biex isaħħu l-potenzjal ta' tkabbir fuq żmien twil u jnaqqsu l-vulnerabbiltajiet. L-implimentazzjoni ta' riformi strutturali fil-pajjiżi taż-żona tal-euro jeħtieġ li titħaffef b’mod sostanzjali biex tiżdied il-kapaċità ta' rkupru mill-iskossi, jonqos il-qgħad strutturali u tingħata spinta lill-produttività u lill-potenzjal ta' tkabbir fiż-żona tal-euro. Dwar il-politika fiskali, il-Kunsill Governattiv itenni l-ħtieġa għall-bini mill-ġdid ta' bafers fiskali. Dan hu partikolarment importanti f’pajjiżi fejn id-dejn tal-gvern hu għoli u li għalihom il-konformità mal-patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir hi kruċjali għas-salvagwardja ta’ pożizzjonijiet fiskali sodi. Bl-istess mod, l-implimentazzjoni trasparenti u konsistenti tal-qafas ta’ governanza fiskali u ekonomika tal-UE tul iż-żmien u fil-pajjiżi kollha għadha essenzjali biex issaħħaħ il-kapaċità tal-ekonomija taż-żona tal-euro biex tirkupra mill-iskossi. It-tisħiħ tal-funzjonament tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja għadu prijorità. Il-Kunsill Governattiv jilqa’ x-xogħol kontinwu u jħeġġeġ passi speċifiċi u deċiżivi biex titlesta l-unjoni bankarja u l-unjoni tas-swieq tal-kapital.

Issa ninsabu lesti biex inwieġbu l-mistoqsijiet tagħkom.

Għall-kliem eżatt miftiehem mill-Kunsill Governattiv, jekk jogħġbok ara l-verżjoni bl-Ingliż.

KUNTATT

Bank Ċentrali Ewropew

Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni

Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Kuntatti għall-midja