Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Mario Draghi, Πρόεδρος της ΕΚΤ,
Luis de Guindos, Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ,
Φρανκφούρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018

Κυρίες και κύριοι, ο Αντιπρόεδρος και εγώ σας καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Θα σας ενημερώσουμε τώρα για τα αποτελέσματα της σημερινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία συμμετείχε επίσης ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Dombrovskis.

Με βάση την οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργούμε τακτικά, αποφασίσαμε να διατηρήσουμε τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ αμετάβλητα. Συνεχίζουμε να αναμένουμε ότι θα παραμείνουν στα σημερινά τους επίπεδα τουλάχιστον μέχρι και το καλοκαίρι του 2019 και πάντως για όσο διάστημα χρειαστεί προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της διαρκούς σύγκλισης του πληθωρισμού προς επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα.

Όσον αφορά τα μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής, θα διατηρήσουμε το ύψος των καθαρών αγορών που διενεργούμε στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme - APP), το οποίο επί του παρόντος ανέρχεται σε 30 δισεκ. ευρώ μηνιαίως, μέχρι το τέλος αυτού του μήνα. Μετά τον Σεπτέμβριο του 2018, θα μειώσουμε το ύψος των μηνιαίων καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού σε 15 δισεκ. ευρώ μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2018 και προβλέπουμε ότι, με την επιφύλαξη εισερχόμενων στοιχείων που να επιβεβαιώνουν τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές για τον πληθωρισμό, θα σταματήσουμε τις καθαρές αγορές. Πρόθεσή μας είναι να επανεπενδύουμε τα ποσά από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος APP κατά τη λήξη τους για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ολοκλήρωση των καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού που διενεργούμε και πάντως για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο για τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών ρευστότητας και ενός διευκολυντικού, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής.

Οι εισερχόμενες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των νέων προβολών των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ του Σεπτεμβρίου 2018, επιβεβαιώνουν σε γενικές γραμμές την προηγούμενη αξιολόγησή μας για μια συνεχιζόμενη ευρείας βάσης επέκταση της οικονομίας της ζώνης του ευρώ και μια σταδιακή άνοδο του πληθωρισμού. Η υποκείμενη ευρωστία της οικονομίας εξακολουθεί να στηρίζει την πεποίθησή μας ότι η διαρκής σύγκλιση του πληθωρισμού προς επίπεδα συμβατά με την επιδίωξή μας θα συνεχιστεί και θα διατηρηθεί ακόμη και έπειτα από τη σταδιακή διακοπή των καθαρών αγορών που διενεργούμε. Ταυτόχρονα, αβεβαιότητες που σχετίζονται με την άνοδο του προστατευτισμού, ευπάθειες σε αναδυόμενες αγορές και η μεταβλητότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν αποκτήσει πρόσφατα περισσότερη σημασία. Εξακολουθεί να απαιτείται σημαντική τόνωση από τη νομισματική πολιτική για να στηριχθεί η περαιτέρω συσσώρευση των εγχώριων πιέσεων στις τιμές και οι εξελίξεις στον μετρούμενο πληθωρισμό μεσοπρόθεσμα. Αυτή η στήριξη θα εξακολουθήσει να παρέχεται με τη διενέργεια καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού μέχρι το τέλος του έτους, με το σημαντικό απόθεμα αποκτηθέντων στοιχείων ενεργητικού και τις επανεπενδύσεις που σχετίζονται με αυτό και με τις ενισχυμένες ενδείξεις μας σχετικά με τη μελλοντική πορεία των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ. Πάντως, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έτοιμο να προσαρμόσει κατά περίπτωση όλα τα μέσα που διαθέτει για να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να κινείται προς την επιδίωξη του Διοικητικού Συμβουλίου για τον πληθωρισμό με διατηρήσιμο τρόπο.

Επιτρέψτε μου τώρα να σας παρουσιάσω με περισσότερες λεπτομέρειες την αξιολόγησή μας, ξεκινώντας από την οικονομική ανάλυση. Το πραγματικό ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε κατά 0,4%, σε τριμηνιαία βάση, το β΄ τρίμηνο του 2018, έπειτα από επιτάχυνση με τον ίδιο ρυθμό το προηγούμενο τρίμηνο. Παρά το γεγονός ότι υπήρξε κάποια συγκράτηση μετά τους ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης το 2017, οι πιο πρόσφατοι οικονομικοί δείκτες και τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα ερευνών επιβεβαιώνουν συνολικά μια συνεχιζόμενη ευρείας βάσης ανάπτυξη της οικονομίας της ζώνης του ευρώ. Τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει εξακολουθούν να υποβοηθούν την εγχώρια ζήτηση. Η ιδιωτική κατανάλωση στηρίζεται από τη συνεχιζόμενη άνοδο της απασχόλησης, η οποία με τη σειρά της αντανακλά εν μέρει τις προηγηθείσες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, καθώς και από την αύξηση των μισθών. Οι επιχειρηματικές επενδύσεις ενισχύονται από τις ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης, την αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων και την ισχυρή ζήτηση. Οι επενδύσεις σε κατοικίες παραμένουν σθεναρές. Επιπροσθέτως, η επέκταση της παγκόσμιας δραστηριότητας αναμένεται να συνεχιστεί, στηρίζοντας τις εξαγωγές της ζώνης του ευρώ.

Η αξιολόγηση αυτή αντανακλάται σε γενικές γραμμές στις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ για τη ζώνη του ευρώ του Σεπτεμβρίου 2018. Σύμφωνα με αυτές, προβλέπεται αύξηση του ετήσιου πραγματικού ΑΕΠ κατά 2,0% το 2018, 1,8% το 2019 και 1,7% το 2020. Σε σύγκριση με τις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος του Ιουνίου του 2018, οι προοπτικές για την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ έχουν αναθεωρηθεί ελαφρώς προς τα κάτω για το 2018 και το 2019, κυρίως λόγω της κάπως μικρότερης συμβολής της εξωτερικής ζήτησης.

Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προοπτικές για την ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ εξακολουθούν να κρίνονται σε γενικές γραμμές ισορροπημένοι. Ταυτόχρονα, κίνδυνοι που σχετίζονται με την άνοδο του προστατευτισμού, ευπάθειες σε αναδυόμενες αγορές και η μεταβλητότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν αποκτήσει πρόσφατα περισσότερη σημασία.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός (βάσει του ΕνΔΤΚ) της ζώνης του ευρώ ήταν 2,0% τον Αύγουστο του 2018, έναντι 2,1% τον Ιούλιο. Με βάση τις ισχύουσες τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί του πετρελαίου, οι ετήσιοι ρυθμοί του μετρούμενου πληθωρισμού είναι πιθανόν να κυμανθούν γύρω από το τρέχον επίπεδο τους υπόλοιπους μήνες του έτους. Ενώ οι μετρήσεις του υποκείμενου πληθωρισμού παραμένουν σε γενικές γραμμές υποτονικές, σημειώνουν άνοδο από τα προηγούμενα χαμηλά επίπεδα. Οι πιέσεις στο εγχώριο κόστος ενισχύονται και διευρύνονται εν μέσω υψηλού βαθμού χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού και αυξανόμενης στενότητας στην αγορά εργασίας, η οποία ωθεί προς τα πάνω τις μισθολογικές αυξήσεις. Η αβεβαιότητα που περιβάλλει τις προοπτικές για τον πληθωρισμό υποχωρεί. Όσον αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις, ο υποκείμενος πληθωρισμός αναμένεται να ανακάμψει προς το τέλος του έτους και στη συνέχεια να σημειώσει σταδιακή άνοδο μεσοπρόθεσμα, υποβοηθούμενος από τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει, τη συνεχιζόμενη οικονομική επέκταση και την άνοδο των μισθών.

Η αξιολόγηση αυτή αντανακλάται επίσης σε γενικές γραμμές στις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ για τη ζώνη του ευρώ του Σεπτεμβρίου 2018, σύμφωνα με τις οποίες ο ετήσιος πληθωρισμός (βάσει του ΕνΔΤΚ) θα διαμορφωθεί σε 1,7% το 2018, το 2019 και το 2020, αμετάβλητος από τις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος του Ιουνίου 2018.

Όσον αφορά τη νομισματική ανάλυση, ο ρυθμός αύξησης της ποσότητας χρήματος με την ευρεία έννοια (M3) επιβραδύνθηκε σε 4,0% τον Ιούλιο του 2018, από 4,5% τον Ιούνιο. Πέρα από κάποια μεταβλητότητα στις μηνιαίες ροές, ο ρυθμός αύξησης του Μ3 στηρίζεται ολοένα περισσότερο από τη δημιουργία τραπεζικών πιστώσεων. Το στενό νομισματικό μέγεθος Μ1 παρέμεινε ο βασικός παράγοντας που συμβάλλει στην αύξηση της ποσότητας χρήματος με την ευρεία έννοια.

Η ανάκαμψη του ρυθμού αύξησης των δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα η οποία παρατηρείται από τις αρχές του 2014 συνεχίζεται. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις διαμορφώθηκε σε 4,1% τον Ιούλιο του 2018, ενώ ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τα νοικοκυριά διαμορφώθηκε σε 3,0%· και οι δύο ρυθμοί παρέμειναν αμετάβλητοι από τον Ιούνιο.

Η μετακύλιση των μέτρων νομισματικής πολιτικής που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τον Ιούνιο του 2014 εξακολουθεί να στηρίζει σημαντικά τις συνθήκες δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, την πρόσβαση σε χρηματοδότηση – ιδίως για μικρομεσαίες επιχειρήσεις – και τις ροές χρηματοδότησης σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ.

Συνοπτικά, η διασταύρωση του αποτελέσματος της οικονομικής ανάλυσης με τις ενδείξεις από τη νομισματική ανάλυση επιβεβαίωσε ότι εξακολουθεί να είναι αναγκαίος ένας διευκολυντικός, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρας της νομισματικής πολιτικής για τη συνέχιση της διαρκούς σύγκλισης του πληθωρισμού προς επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα.

Προκειμένου να αποκομισθούν πλήρως τα οφέλη από τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει, είναι αναγκαία η αποφασιστικότερη συμβολή και άλλων τομέων πολιτικής για την αύξηση του πιο μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού δυναμικού και τη μείωση των ευπαθειών. Είναι απαραίτητο να επιταχυνθεί σημαντικά η υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στις χώρες της ζώνης του ευρώ προκειμένου να αυξηθεί η ανθεκτικότητα, να μειωθεί η διαρθρωτική ανεργία και να τονωθεί η παραγωγικότητα και το αναπτυξιακό δυναμικό της ζώνης του ευρώ. Όσον αφορά τις δημοσιονομικές πολιτικές, η ευρείας βάσης επέκταση καθιστά αναγκαία την ανασύσταση δημοσιονομικών αποθεμάτων ασφαλείας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε χώρες στις οποίες το δημόσιο χρέος είναι υψηλό και για τις οποίες η πλήρης συμμόρφωση με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης έχει κρίσιμη σημασία για τη διασφάλιση υγιών δημοσιονομικών θέσεων. Αντίστοιχα, η διαφανής και συνεπής εφαρμογή του πλαισίου της ΕΕ για τη δημοσιονομική και οικονομική διακυβέρνηση διαχρονικά και σε όλες τις χώρες εξακολουθεί να είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας της ζώνης του ευρώ. Η βελτίωση της λειτουργίας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα. Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί να ληφθούν συγκεκριμένα και αποφασιστικά μέτρα για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης και της ένωσης κεφαλαιαγορών.

Και τώρα είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις.

Για την ακριβή διατύπωση η οποία έχει συμφωνηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, συμβουλευθείτε την αγγλική έκδοση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου