Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
  • DECLARAȚIE INTRODUCTIVĂ

CONFERINȚĂ DE PRESĂ

Mario Draghi, președintele BCE,
Luis de Guindos, vicepreședintele BCE,
Frankfurt pe Main, 13 septembrie 2018

Doamnelor și domnilor, îmi face o deosebită plăcere să vă urez, împreună cu domnul vicepreședinte, bun venit la conferința noastră de presă. Vă vom prezenta acum concluziile ședinței de astăzi a Consiliului guvernatorilor, la care a participat și vicepreședintele Comisiei Europene, dl Dombrovskis.

Pe baza analizelor economice și monetare periodice, am decis ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Anticipăm în continuare menținerea acestora la nivelurile actuale cel puțin până în vara anului 2019 și, în orice caz, atât timp cât va fi necesar pentru a asigura convergența în continuare susținută a ratelor inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu.

Cu privire la măsurile neconvenționale de politică monetară, vom continua efectuarea de achiziții nete în cadrul programului de achiziționare de active în ritmul lunar actual de 30 de miliarde EUR până la sfârșitul acestei luni. După septembrie 2018, vom reduce ritmul lunar al achizițiilor nete de active la 15 miliarde EUR până la sfârșitul lunii decembrie 2018 și anticipăm că, sub rezerva unor date noi care să confirme perspectivele inflației pe termen mediu, vom înceta achizițiile nete ulterior. Intenționăm să reinvestim principalul aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul programului de achiziționare de active pe o perioadă extinsă după încheierea achizițiilor nete de active și, în orice caz, atât timp cât va fi necesar pentru menținerea unor condiții favorabile de lichiditate și a unui grad amplu de acomodare monetară.

Datele noi, inclusiv noile proiecții ale experților noștri din luna septembrie 2018, confirmă, în linii mari, evaluarea noastră anterioară privind continuarea expansiunii generalizate a economiei zonei euro și intensificarea graduală a inflației. Dinamica susținută a economiei sprijină în continuare încrederea atât în menținerea convergenței susținute a inflației către obiectivul nostru, cât și în persistența acesteia chiar și după reducerea progresivă a achizițiilor nete de active. Totodată, incertitudinile legate de intensificarea protecționismului, vulnerabilitățile pe piețele emergente și volatilitatea piețelor financiare au devenit, recent, mai pronunțate. Este încă necesar un stimul monetar semnificativ pentru a susține acumularea în continuare de presiuni din surse interne asupra prețurilor și evoluția inflației totale pe termen mediu. Acest sprijin va continua să fie furnizat de achizițiile nete de active până la sfârșitul anului, de stocul considerabil de active achiziționate și de reinvestirile asociate, precum și de amplificarea semnalelor noastre privind orientarea viitoare a ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE. Indiferent de situație, Consiliul guvernatorilor este pregătit să își ajusteze toate instrumentele, după caz, pentru a asigura că inflația continuă să evolueze într−un mod susținut în direcția obiectivului Consiliului guvernatorilor privind această variabilă.

Permiteți-mi acum să explic mai detaliat evaluarea noastră, începând cu analiza economică. În trimestrul II 2018, creșterea trimestrială a PIB real în zona euro a fost de 0,4%, după ritmul de creștere similar consemnat în trimestrul precedent. În pofida unei relative moderări după expansiunea robustă din anul 2017, cei mai recenți indicatori economici și rezultatele sondajelor confirmă, în linii mari, menținerea creșterii economice generalizate în zona euro. Măsurile noastre de politică monetară continuă să sprijine cererea internă. Consumul privat este susținut de creșterea în continuare a ocupării forței de muncă, care, la rândul ei, reflectă parțial reformele anterioare de pe piața forței de muncă, precum și de majorările salariale. Investițiile corporative sunt stimulate de condițiile favorabile de finanțare, de ameliorarea rentabilității companiilor și de cererea puternică. Investițiile în obiective rezidențiale rămân robuste. În plus, se anticipează continuarea expansiunii activității economice globale, care va sprijini exporturile zonei euro.

Această evaluare se reflectă, în linii mari, în proiecțiile macroeconomice pentru zona euro ale experților BCE din luna septembrie 2018. Proiecțiile anticipează un ritm anual de creștere a PIB real de 2,0% în anul 2018, 1,8% în 2019 și 1,7% în 2020. Comparativ cu proiecțiile macroeconomice ale experților Eurosistemului din luna iunie 2018, prognozele privind creșterea PIB real au fost revizuite în sens ușor descendent pentru anii 2018 și 2019, în principal ca urmare a unei contribuții relativ mai modeste din partea cererii externe.

Balanța riscurilor la adresa perspectivelor creșterii economice pentru zona euro poate fi încă evaluată ca fiind, în linii mari, echilibrată. În același timp, riscurile legate de intensificarea protecționismului, vulnerabilitățile pe piețele emergente și volatilitatea piețelor financiare au devenit, recent, mai pronunțate.

Potrivit estimării preliminare a Eurostat, rata anuală a inflației IAPC în zona euro s-a situat la 2,0% în luna august 2018, în scădere de la 2,1% în luna iulie. Pe baza cotațiilor futures actuale ale petrolului, este probabil ca ratele anuale ale inflației totale să fluctueze în jurul nivelului curent până la finele anului. Deși măsurile inflației de bază se mențin, în general, modeste, acestea au înregistrat o creștere comparativ cu nivelurile scăzute anterioare. Presiunile din surse interne asupra costurilor se intensifică și se extind, pe fondul nivelurilor ridicate ale gradului de utilizare a capacităților de producție și al înăspririi condițiilor pe piața forței de muncă, ceea ce determină majorarea câștigurilor salariale. Incertitudinile asociate perspectivelor inflației se restrâng. Privind în perspectivă, se anticipează o intensificare a inflației de bază către finele anului și, ulterior, o creștere treptată pe termen mediu, susținută de măsurile de politică monetară, de continuarea expansiunii economice, precum și de dinamizarea câștigurilor salariale.

Această evaluare se reflectă, în linii mari, și în proiecțiile macroeconomice pentru zona euro ale experților BCE din luna septembrie 2018, care anticipează o rată anuală a inflației IAPC de 1,7% în anii 2018, 2019 și 2020, valoare nemodificată în raport cu cea prevăzută în proiecțiile macroeconomice ale experților Eurosistemului din luna iunie 2018.

În ceea ce privește analiza monetară, expansiunea masei monetare (M3) s-a redus la 4,0% în iulie 2018, față de 4,5% în iunie. Dincolo de o relativă volatilitate a fluxurilor lunare, expansiunea M3 este susținută într−o măsură tot mai mare de activitatea de creditare bancară. Agregatul monetar în sens restrâns M1 a rămas principalul determinant al dinamicii masei monetare în sens larg.

Redresarea dinamicii împrumuturilor acordate sectorului privat înregistrată de la începutul anului 2014 continuă. Ritmul anual de creștere a creditelor acordate societăților nefinanciare s-a situat la 4,1% în luna iulie 2018, iar dinamica anuală a creditelor acordate populației la 3,0%, ambele valori rămânând nemodificate față de cele consemnate în luna precedentă.

Transmisia măsurilor de politică monetară introduse începând cu luna iunie 2014 continuă să sprijine în mod semnificativ condițiile de creditare a firmelor și populației, accesul la finanțare, îndeosebi al întreprinderilor mici și mijlocii, precum și fluxul de credite la nivelul zonei euro.

În concluzie, coroborarea rezultatului analizei economice cu semnalele evidențiate de analiza monetară a confirmat că este încă necesar un grad amplu de acomodare monetară pentru convergența în continuare susținută a ratelor inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu.

Pentru a valorifica la maximum avantajele oferite de măsurile de politică monetară, este necesară o contribuție mai substanțială din partea politicilor din alte domenii la sporirea potențialului de creștere pe termen mai lung și la restrângerea vulnerabilităților. Implementarea reformelor structurale în țările din zona euro trebuie accelerată în mod considerabil în vederea sporirii rezilienței, reducerii șomajului structural și stimulării productivității și a potențialului de creștere în zona euro. Cu privire la politicile fiscale, expansiunea generalizată face oportună refacerea amortizoarelor fiscale. Acest aspect este deosebit de important în țările în care datoria publică este ridicată și respectarea deplină a Pactului de stabilitate și creștere este vitală pentru menținerea unor poziții bugetare solide. În mod similar, implementarea transparentă și consecventă a cadrului de guvernanță fiscală și economică al UE, atât de-a lungul timpului, cât și la nivelul tuturor țărilor, continuă să fie esențială pentru sporirea rezilienței economiei zonei euro. Îmbunătățirea funcționării Uniunii Economice și Monetare rămâne o prioritate. Consiliul guvernatorilor îndeamnă la adoptarea unor măsuri specifice și decisive pentru finalizarea uniunii bancare și a uniunii piețelor de capital.

Vă stăm acum la dispoziție pentru întrebări.

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media