Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Mario Draghi, Πρόεδρος της ΕΚΤ,
Vítor Constâncio, Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ,
Φρανκφούρτη, 8 Μαρτίου 2018

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Κυρίες και κύριοι, ο Αντιπρόεδρος και εγώ σας καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Θα σας ενημερώσουμε τώρα για τα αποτελέσματα της σημερινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με βάση την οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργούμε τακτικά, αποφασίσαμε να διατηρήσουμε τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ αμετάβλητα. Εξακολουθούμε να αναμένουμε ότι θα παραμείνουν στα σημερινά τους επίπεδα για παρατεταμένη χρονική περίοδο και πολύ πέραν του χρονικού ορίζοντα των καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού που διενεργούμε.

Όσον αφορά τα μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής, επιβεβαιώνουμε την πρόθεσή μας να συνεχίσουμε να πραγματοποιούμε καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού, επί του παρόντος ύψους 30 δισεκ. ευρώ μηνιαίως, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του 2018 ή και αργότερα, εφόσον χρειαστεί, και πάντως έως ότου το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώσει μια διαρκή προσαρμογή της πορείας του πληθωρισμού η οποία να είναι συμβατή με την επιδίωξή του για τον πληθωρισμό. Το Ευρωσύστημα θα συνεχίσει να επανεπενδύει τα ποσά από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού κατά τη λήξη τους για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ολοκλήρωση των καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού και πάντως για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο. Αυτό θα συμβάλει τόσο σε ευνοϊκές συνθήκες ρευστότητας όσο και σε μια κατάλληλη κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής.

Οι εισερχόμενες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των νέων προβολών εμπειρογνωμόνων, επιβεβαιώνει την ισχυρή και ευρείας βάσης δυναμική της ανάπτυξης στην οικονομία της ζώνης του ευρώ, η οποία σύμφωνα με τις προβολές αναμένεται να μεγεθυνθεί βραχυπρόθεσμα με ρυθμό κάπως ταχύτερο από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως. Αυτές οι προοπτικές για την ανάπτυξη επιβεβαιώνουν την πεποίθησή μας ότι ο πληθωρισμός θα συγκλίνει προς τον στόχο που έχουμε θέσει, δηλ. προς επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα. Ταυτόχρονα, οι δείκτες του υποκείμενου πληθωρισμού παραμένουν υποτονικοί και δεν έχουν ακόμη δώσει πειστικές ενδείξεις μιας διαρκούς ανοδικής τάσης. Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Σύμβουλο θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στη συναλλαγματική ισοτιμία και τις χρηματοπιστωτικές συνθήκες όσον αφορά τις πιθανές συνέπειές τους στις προοπτικές για τον πληθωρισμό. Συνολικά, εξακολουθεί να είναι αναγκαία η ευρεία στήριξη από τη νομισματική πολιτική προκειμένου να συνεχίσουν να συσσωρεύονται πιέσεις στον υποκείμενο πληθωρισμό, στηρίζοντας τις εξελίξεις στον μετρούμενο πληθωρισμό μεσοπρόθεσμα. Η νομισματική πολιτική παρέχει αυτήν τη συνεχιζόμενη στήριξη με τη διενέργεια καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού, με το σημαντικό απόθεμα αποκτηθέντων στοιχείων ενεργητικού και τις προσεχείς επανεπενδύσεις και με τις ενδείξεις μας σχετικά με τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων.

Επιτρέψτε μου τώρα να σας παρουσιάσω με περισσότερες λεπτομέρειες την αξιολόγησή μας, ξεκινώντας από την οικονομική ανάλυση. Ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ επιταχύνθηκε κατά 0,6% (σε τριμηνιαία βάση) το δ΄ τρίμηνο του 2017, μετά από επιτάχυνση κατά 0,7% το γ΄ τρίμηνο. Τα πιο πρόσφατα οικονομικά στοιχεία και αποτελέσματα ερευνών υποδηλώνουν συνεχιζόμενη ισχυρή και ευρείας βάσης δυναμική της ανάπτυξης. Τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει, τα οποία διευκολύνουν τη διαδικασία απομόχλευσης, συνεχίζουν να στηρίζουν την εγχώρια ζήτηση. Η ιδιωτική κατανάλωση στηρίζεται από την άνοδο της απασχόλησης, στην οποία συμβάλλουν και οι προηγηθείσες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, και από την αύξηση του πλούτου των νοικοκυριών. Οι επιχειρηματικές επενδύσεις συνεχίζουν να ενισχύονται στηριζόμενες από τις πολύ ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης, την αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων και την ισχυρή ζήτηση. Οι επενδύσεις σε κατοικίες έχουν βελτιωθεί περαιτέρω τα τελευταία τρίμηνα. Επιπροσθέτως, η ευρείας βάσης παγκόσμια επέκταση δίνει ώθηση στις εξαγωγές της ζώνης του ευρώ.

Η αξιολόγηση αυτή αντανακλάται σε γενικές γραμμές στις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ για τη ζώνη του ευρώ του Μαρτίου 2018. Σύμφωνα με αυτές, προβλέπεται αύξηση του ετήσιου πραγματικού ΑΕΠ κατά 2,4% το 2018, 1,9% το 2019 και 1,7% το 2020. Σε σύγκριση με τις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος του Δεκεμβρίου 2017, οι προοπτικές για την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ έχουν αναθεωρηθεί προς τα άνω για το 2018 και έχουν παραμείνει αμετάβλητες για το 2019 και το 2020.

Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προοπτικές για την ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ χαρακτηρίζονται σε γενικές γραμμές ισορροπημένοι. Αφενός, η θετική κυκλική δυναμική που επικρατεί θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ισχυρότερη ανάπτυξη βραχυπρόθεσμα. Αφετέρου, οι καθοδικοί κίνδυνοι εξακολουθούν να σχετίζονται, κατά κύριο λόγο, με παγκόσμιους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του αυξανόμενου προστατευτισμού και εξελίξεων στις αγορές συναλλάγματος και σε άλλες χρηματοπιστωτικές αγορές.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός (βάσει του ΕνΔΤΚ) της ζώνης του ευρώ μειώθηκε σε 1,2% τον Φεβρουάριο του 2018, από 1,3% τον Ιανουάριο. Αυτό αντανακλούσε κυρίως αρνητικές επιδράσεις της βάσης σύγκρισης στον πληθωρισμό των τιμών μη επεξεργασμένων ειδών διατροφής. Σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις, με βάση τις ισχύουσες τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί του πετρελαίου, οι ετήσιοι ρυθμοί του μετρούμενου πληθωρισμού είναι πιθανόν να κυμανθούν γύρω στο 1,5% τους υπόλοιπους μήνες του έτους. Οι μετρήσεις του υποκείμενου πληθωρισμού παραμένουν συνολικά σε χαμηλά επίπεδα. Όσον αφορά το μέλλον, αναμένεται να σημειώσουν σταδιακή άνοδο μεσοπρόθεσμα, υποβοηθούμενοι από τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει, από τη συνεχιζόμενη οικονομική επέκταση, την αντίστοιχη υποχώρηση του βαθμού υποαπασχόλησης των πόρων στην οικονομία και την άνοδο των μισθών.

Η αξιολόγηση αυτή αντανακλάται επίσης σε γενικές γραμμές στις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ για τη ζώνη του ευρώ του Μαρτίου 2018, σύμφωνα με τις οποίες ο ετήσιος πληθωρισμός (βάσει του ΕνΔΤΚ) θα διαμορφωθεί σε 1,4% το 2018, 1,4% το 2019 και 1,7% το 2020. Σε σύγκριση με τις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος του Δεκεμβρίου 2017, οι προοπτικές για τον μετρούμενο πληθωρισμό (βάσει του ΕνΔΤΚ) έχουν αναθεωρηθεί ελαφρώς προς τα κάτω για το 2019 και παραμένουν αμετάβλητες για το 2018 και το 2020.

Όσον αφορά τη νομισματική ανάλυση, η ποσότητα χρήματος με την ευρεία έννοια (Μ3) εξακολουθεί να αυξάνεται με έντονο ρυθμό και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διαμορφώθηκε σε 4,6% τον Ιανουάριο του 2018, αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, αντανακλώντας την επίδραση των μέτρων νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ και το χαμηλό κόστος ευκαιρίας διακράτησης των πιο ρευστών καταθέσεων. Αντίστοιχα, το στενό νομισματικό μέγεθος Μ1 παρέμεινε ο βασικός παράγοντας που συμβάλλει στην αύξηση της ποσότητας χρήματος με την ευρεία έννοια, εξακολουθώντας να αυξάνεται με σταθερό ετήσιο ρυθμό.

Η ανάκαμψη του ρυθμού αύξησης των δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα η οποία παρατηρείται από τις αρχές του 2014 συνεχίζεται. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις επιταχύνθηκε σε 3,4% τον Ιανουάριο του 2018, από 3,1% τον Δεκέμβριο του 2017, ενώ ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τα νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητος σε 2,9%. Η μετακύλιση των μέτρων νομισματικής πολιτικής που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τον Ιούνιο του 2014 και μετά εξακολουθεί να στηρίζει σημαντικά τις συνθήκες δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, την πρόσβαση σε χρηματοδότηση ‒ κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ‒ και τις ροές χρηματοδότησης σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ.

Συνοπτικά, η διασταύρωση του αποτελέσματος της οικονομικής ανάλυσης με τις ενδείξεις από τη νομισματική ανάλυση επιβεβαίωσε την ανάγκη διατήρησης του διευκολυντικού, σε πολύ μεγάλο βαθμό, χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής ούτως ώστε να διασφαλίζεται η διαρκής επάνοδος των ρυθμών πληθωρισμού σε επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα.

Προκειμένου να αποκομισθούν πλήρως τα οφέλη από τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει, είναι αναγκαία η αποφασιστική συμβολή και άλλων τομέων πολιτικής για την αύξηση του πιο μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού δυναμικού και για τη μείωση των ευπαθειών. Είναι απαραίτητο να επιταχυνθεί σημαντικά η υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στις χώρες της ζώνης του ευρώ προκειμένου να αυξηθεί η ανθεκτικότητα, να μειωθεί η διαρθρωτική ανεργία και να τονωθεί η παραγωγικότητα και το αναπτυξιακό δυναμικό της ζώνης του ευρώ. Στο πλαίσιο της συνολικά περιορισμένης εφαρμογής των συστάσεων που αφορούν επιμέρους χώρες το 2017, όπως ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χθες, είναι αναγκαίο να καταβληθούν μεγαλύτερες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ. Όσον αφορά τις δημοσιονομικές πολιτικές, η ολοένα ισχυρότερη, ευρείας βάσης επέκταση υποστηρίζει την ανασύσταση δημοσιονομικών αποθεμάτων ασφαλείας. Αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό σε χώρες όπου το δημόσιο χρέος παραμένει υψηλό. Όλες οι χώρες θα ωφελούνταν εάν ενέτειναν τις προσπάθειές τους προκειμένου να επιτύχουν μια σύνθεση των δημόσιων οικονομικών η οποία να είναι περισσότερο φιλική προς την ανάπτυξη. Η πλήρης, διαφανής και συνεπής εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών διαχρονικά και σε όλες τις χώρες εξακολουθεί να είναι απαραίτητη για την αύξηση της ανθεκτικότητας της οικονομίας της ζώνης του ευρώ. Η εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα. Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί να ληφθούν συγκεκριμένα και αποφασιστικά μέτρα για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης και της ένωσης κεφαλαιαγορών.

Και τώρα είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις.

Για την ακριβή διατύπωση η οποία έχει συμφωνηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, συμβουλευθείτε την αγγλική έκδοση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου