Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

KONFERENZA STAMPA

Mario Draghi, President tal-BĊE,
Vítor Constâncio, Viċi President tal-BĊE,
Frankfurt am Main, 8 ta’ Marzu 2018

STQARRIJA INTRODUTTORJA

Sinjuri, hu l-pjaċir tal-Viċi President u tiegħi nilqgħukom għal din il-konferenza stampa. Se nagħtukom rapport fuq il-konklużjonijiet tal-laqgħa tal-lum tal-Kunsill Governattiv.

Wara l-analiżi regolari tagħna tas-sitwazzjoni ekonomika u monetarja, iddeċidejna li nżommu r-rati tal-imgħax ewlenin tal-BĊE kif inhuma. Għadna naħsbu li dawn jibqgħu fil-livelli attwali għal perijodu estiż ta’ żmien, u lil hinn sew mill-perijodu tal-akkwist nett ta’ assi min-naħa tagħna.

Għal dawk li huma miżuri straordinarji tal-politika monetarja, nikkonfermaw li x-xiri nett ta' assi, fl-ammont attwali ta' €30 biljun kull xahar hu maħsub li jibqa’ jsir sal-aħħar ta’ Settembru 2018 jew wara, jekk ikun meħtieġ, u f’kull każ sakemm il-Kunsill Governattiv jara aġġustament sostnut fix-xejra tal-inflazzjoni li jkun konsistenti mal-għan tiegħu fir-rigward tal-inflazzjoni. L-Eurosistema se tibqa’ tinvesti l-pagamenti ewlenin mit-titoli li jimmaturaw u li kienu nxtraw taħt il-programm tax-xiri ta' assi għal perijodu estiż ta' żmien wara li jintemm ix-xiri nett ta’ assi, u f’kull każ, sakemm dan ikun meħtieġ. Dan se jikkontribwixxi kemm għal kundizzjonijiet ta’ likwidità favorevoli kif ukoll għal orjentament xieraq tal-politika monetarja.

It-tagħrif li qed jasal, inkluż it-tbassir il-ġdid tal-esperti tagħna, jikkonferma ritmu qawwi u wiesa' ta' tkabbir fl-ekonomija taż-żona tal-euro, li hu mbassar li se jespandi fuq żmien qasir b'ritmu kemmxejn aktar mgħaġġel milli kien mistenni qabel. Din il-prospettiva ta' tkabbir tikkonferma l-fiduċja tagħna li l-inflazzjoni se toqrob lejn konverġenza mal-għan tagħna għall-inflazzjoni ta' inqas, iżda qrib it-2% fuq żmien medju. Fl-istess ħin, il-miżuri tal-inflazzjoni bażi għadhom imrażżna u għad iridu jagħtu sinjali konvinċenti ta' xejra sostnuta ta' tkabbir. F'dan il-kuntest, il-Kunsill governattiv se jibqa' jissorvelja l-iżviluppi fir-rata tal-kambju u l-kundizzjonijiet finanzjarji fir-rigward tal-implikazzjonijiet possibbli tagħhom għall-prospetti tal-inflazzjoni. B'mod ġenerali, għad jinħtieġ livell sostanzjali ferm ta’ stimolu monetarju biex il-pressjonijiet tal-inflazzjoni bażi jkomplu jiżdiedu u jsostnu l-iżviluppi tal-inflazzjoni ġenerali fuq żmien medju. Dan is-sostenn monetarju kontinwu jiġi pprovdut permezz ta' xiri nett ta' assi, l-istokk konsiderevoli ta' assi akkwistati u l-investiment mill-ġdid li se jsir, u mill-indikazzjonijiet tagħna għall-ġejjieni dwar ir-rati tal-imgħax.

Issa se nispjega l-valutazzjoni tagħna b’iżjed reqqa, u nibda bl-analiżi ekonomika. Il-PDG reali żdied b’0.6%, fuq bażi trimestrali, fir-raba' trimestru tal-2017, wara li kien żdied b’0.7% fit-tielet trimestru. L-iżjed dejta ekonomika reċenti u r-riżultati tal-istħarriġ jindikaw ritmu ta' tkabbir kontinwu qawwi u mifrux. Il-miżuri tal-politika monetarja tagħna li ffaċilitaw il-proċess ta' deleveraging għadhom qed isostnu d-domanda domestika. Il-konsum privat hu sostnut minn żieda fl-impjieg, li qed jibbenefika wkoll mir-riformi tal-imgħoddi fis-suq tax-xogħol, u mill-ġid tal-individwi li qed jikber. L-investiment tan-negozju qed ikompli jissaħħaħ bħala riżultat ta' kundizzjonijiet ta' finanzjament favorevoli ħafna, żieda fil-profitabilità korporattiva u domanda qawwija. L-investiment fid-djar kompla jiżdied f'dawn l-aħħar trimestri. Barra dan, l-espansjoni globali mifruxa qed tagħti spinta lill-esportazzjoni taż-żona tal-euro.

Din il-valutazzjoni hi ġeneralment riflessa fit-tbassir makroekonomiku tal-esperti tal-BĊE ta' Marzu 2018 għaż-żona tal-euro. Dan it-tbassir jipprevedi żieda annwali tal-PDG reali ta' 2.4% fl-2018, 1.9% fl-2019 u 1.7% fl-2020. Meta titqabbel ma’ dik tat-tbassir makroekonomiku ta’ Diċembru 2017 li sar mill-esperti tal-Eurosistema, il-prospettiva għat-tkabbir tal-PDG reali ġiet riveduta b’żieda għall-2018 u għadha ġeneralment l-istess għall-2019 u l-2020.

Ir-riskji għall-perspettiva ta' tkabbir fiż-żona tal-euro huma valutati bħala ġeneralment ibbilanċjati. Min-naħa l-waħda, ir-ritmu ċikliku pożittiv prevalenti jista' jwassal għal tkabbir iżjed qawwi fuq żmien qasir. Min-naħa l-oħra, għad hemm riskji ta' tnaqqis relatati primarjament ma' fatturi globali, inkluż il-protezzjoniżmu li qed jiżdied u l-iżviluppi fil-kambju barrani u swieq finanzjarji oħra.

Skont il-kalkolu preliminari tal-Eurostat, l-inflazzjoni HICP annwali fiż-żona tal-euro naqset għal1.2% fi Frar 2018, wara li kienet 1.3% f’Jannar. Dan jirrifletti l-iżjed effetti bażi negattivi fl-inflazzjoni tal-prezzijiet tal-ikel mhux ipproċessat. Għall-futur, abbażi tal-prezzijiet attwali tal-kuntratti future taż-żejt, ir-rati tal-inflazzjoni ġenerali annwali x'aktarx li jibqgħu bejn wieħed u ieħor fil-livell ta' 1.5% għall-bqija tas-sena. Il-miżuri tal-inflazzjoni bażi għadhom ġeneralment f'livelli mrażżna. Għall-ġejjieni, huma mistennija jogħlew ftit ftit fuq żmien medju, sostnuti mill-miżuri tal-politika monetarja tagħna, l-espansjoni ekonomika kontinwa, l-assorbiment korrispondenti tal-istaġnar ekonomiku u t-tkabbir fil-pagi.

Din il-valutazzjoni hi riflessa b’mod ġenerali wkoll fit-tbassir makroekonomiku ta’ Marzu 2018 għaż-żona tal-euro li sar mill-esperti tal-BĊE, li jipprevedi inflazzjoni HICP annwali ta’ 1.4% fl-2018, 1.4% fl-2019 u 1.7% fl-2020. Meta titqabbel mat-tbassir makroekonomiku ta’ Diċembru 2017 tal-esperti tal-Eurosistema, il-prospettiva għall-inflazzjoni HICP ġenerali ġiet riveduta b’nuqqas żgħir għall-2019 u tibqa' l-istess għall-2018 u l-2020.

Dwar l-analiżi monetarja, l-aggregat monetarju wiesa’ (M3) għadu qed jespandi b'ritmu qawwi, b'rata annwali ta' tkabbir ta' 4.6% f'Jannar 2018, l-istess bħal fix-xahar ta' qabel, u dan jirrifletti l-impatt tal-miżuri tal-politika monetarja tal-BĊE u l-ispiża baxxa meta jinżammu l-iżjed depożiti likwidi. Għalhekk, l-aggregat monetarju ristrett M1 baqa' l-kontributur ewlieni għat-tkabbir monetarju wiesa’, u għadu qed jespandi b'rata annwali qawwija.

L-irkupru fit-tkabbir tas-self lis-settur privat osservat sa mill-bidu tal-2014 għadu għaddej. Ir-rata annwali tat-tkabbir fis-self lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji żdiedet għal 3.4% f'Jannar 2018, wara 3.1% f'Diċembru, waqt li r-rata annwali tat-tkabbir fis-self lill-individwi baqgħat kif kienet fil-livell ta' 2.9%. It-trażmissjoni tal-miżuri tal-politika monetarja li ħadna minn Ġunju 2014 ’l hawn għadha qed issostni b’mod sinifikanti l-kundizzjonijiet tas-self lill-intrapriżi u lill-individwi, l-aċċess għall-finanzjament ‒ b'mod partikolari għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju ‒ u l-flussi ta’ kreditu fiż-żona tal-euro kollha.

Fil-qosor, kontroverifika tal-konklużjonijiet tal-analiżi ekonomika mal-indikazzjonijiet ġejjin mill-analiżi monetarja kkonfermat il-ħtieġa li jinżamm livell sostanzjali ta’ akkomodament monetarju biex jiġi żgurat li r-rati tal-inflazzjoni jerġgħu lura b’mod sostnut għal livelli li jkunu taħt, iżda qrib, it-2% fuq żmien medju.

Biex jitgawdew il-benefiċċji kollha li jirriżultaw mill-miżuri tal-politika monetarja li ħadna, oqsma oħra ta’ politika għandhom jikkontribwixxu b’mod deċiżiv biex iżidu l-potenzjal ta' tkabbir fuq żmien twil u jnaqqsu l-vulnerabbiltajiet. L-implimentazzjoni ta' riformi strutturali fil-pajjiżi taż-żona tal-euro jeħtieġ li titħaffef b’mod sostanzjali biex tiżdied il-kapaċità ta' rkupru mill-iskossi, jonqos il-qgħad strutturali u tingħata spinta lill-produttività u l-potenzjal ta' tkabbir taż-żona tal-euro. Fuq l-isfond tal-implimentazzjoni ġenerali limitata tar-rakkomandazzjonijiet tal-2017 lill-pajjiżi individwali, kif ħabbret il-Kummissjoni Ewropea l-bieraħ, jeħtieġ li jsir sforz akbar fuq ir-riformi fil-pajjiżi taż-żona tal-euro. Dwar il-politika fiskali, l-espansjoni li dejjem qed titqawwa u tinfirex tirrikjedi l-bini mill-ġdid ta' bafers fiskali. Dan hu partikolarment importanti f'pajjiżi fejn id-dejn tal-gvern għadu għoli. Il-pajjiżi kollha jistgħu jgawdu minn sforzi aqwa biex jiksbu kompożizzjoni tal-finanzi pubbliċi li tiffavorixxi t-tkabbir. Implimentazzjoni sħiħa, trasparenti u konsistenti tal-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir u tal-proċedura tal-iżbilanċ makroekonomiku maż-żmien u fil-pajjiżi kollha għadha essenzjali biex issaħħaħ il-kapaċità ta' rkupru mill-iskossi fl-ekonomija taż-żona tal-euro. Unjoni Ekonomika u Monetarja iżjed profonda għadha prijorità. Il-Kunsill Governattiv iħeġġeġ passi speċifiċi u deċiżivi biex titlesta l-unjoni bankarja u l-unjoni tas-swieq tal-kapital.

Issa ninsabu lesti biex inwieġbu l-mistoqsijiet tagħkom.

Għall-kliem eżatt miftiehem mill-Kunsill Governattiv, jekk jogħġbok ara l-verżjoni bl-Ingliż.

KUNTATT

Bank Ċentrali Ewropew

Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni

Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Kuntatti għall-midja