Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Mario Draghi, Πρόεδρος της ΕΚΤ,
Vítor Constâncio, Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ,
Φρανκφούρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Κυρίες και κύριοι, ο Αντιπρόεδρος και εγώ σας καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Θα σας ενημερώσουμε τώρα για τα αποτελέσματα της σημερινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με βάση την οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργούμε τακτικά, αποφασίσαμε να διατηρήσουμε τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ αμετάβλητα. Αναμένουμε ότι θα παραμείνουν στα σημερινά τους επίπεδα για παρατεταμένη χρονική περίοδο και πολύ πέραν του χρονικού ορίζοντα των καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού που διενεργούμε. Όσον αφορά τα μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής, επιβεβαιώνουμε την πρόθεσή μας να συνεχίσουμε τη διενέργεια καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού, οι οποίες ανέρχονται επί του παρόντος σε 60 δισεκ. ευρώ μηνιαίως, μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2017 ή και αργότερα, εφόσον χρειαστεί, και πάντως έως ότου το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώσει μια διαρκή προσαρμογή της πορείας του πληθωρισμού η οποία να είναι συμβατή με την επιδίωξή του για τον πληθωρισμό. Οι καθαρές αγορές πραγματοποιούνται παράλληλα με την επανεπένδυση ποσών από την εξόφληση τίτλων που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme – APP) κατά τη λήξη τους.

Οι εισερχόμενες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των νέων μακροοικονομικών προβολών των εμπειρογνωμόνων, επιβεβαιώνουν τις γενικά αμετάβλητες μεσοπρόθεσμες προοπτικές για την οικονομική ανάπτυξη και τον πληθωρισμό της ζώνης του ευρώ. Η οικονομική επέκταση, η οποία επιταχύνθηκε πέραν του αναμενομένου το πρώτο εξάμηνο του 2017, εξακολουθεί να είναι ισχυρή και ευρείας βάσης στις επιμέρους χώρες και τομείς. Ταυτόχρονα, η πρόσφατη μεταβλητότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας αποτελεί πηγή αβεβαιότητας η οποία απαιτεί παρακολούθηση όσον αφορά τις πιθανές επιπτώσεις της στις μεσοπρόθεσμες προοπτικές για τη σταθερότητα των τιμών.

Ενώ η συνεχιζόμενη οικονομική επέκταση μάς κάνει να πιστεύουμε ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί σταδιακά προς επίπεδα συμβατά με την επιδίωξή μας για τον πληθωρισμό, δεν έχει ακόμη επαρκώς οδηγήσει σε εντονότερη δυναμική του πληθωρισμού. Οι μετρήσεις του υποκείμενου πληθωρισμού αυξήθηκαν ελαφρώς τους τελευταίους μήνες, αλλά παραμένουν συνολικά σε χαμηλά επίπεδα. Ως εκ τούτου, ο διευκολυντικός, σε πολύ σημαντικό βαθμό, χαρακτήρας της νομισματικής πολιτικής εξακολουθεί να είναι αναγκαίος για τη σταδιακή συσσώρευση πιέσεων στον υποκείμενο πληθωρισμό οι οποίες θα στηρίξουν τις εξελίξεις στον μετρούμενο πληθωρισμό μεσοπρόθεσμα. Εάν οι προοπτικές γίνουν λιγότερο ευνοϊκές, ή αν οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες παύσουν να υποστηρίζουν την περαιτέρω πρόοδο προς μια διαρκή προσαρμογή της πορείας του πληθωρισμού, είμαστε σε ετοιμότητα να αυξήσουμε το μέγεθος ή/και τη διάρκεια του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού. Αυτό το φθινόπωρο θα αποφασίσουμε πώς θα διαμορφωθούν τα μέσα άσκησης πολιτικής πέραν του τέλους του έτους, λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη πορεία του πληθωρισμού και τις χρηματοπιστωτικές συνθήκες που απαιτούνται για μια διαρκή επάνοδο των ρυθμών πληθωρισμού σε επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2%.

Επιτρέψτε μου τώρα να σας παρουσιάσω με περισσότερες λεπτομέρειες την αξιολόγησή μας, ξεκινώντας από την οικονομική ανάλυση. Ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ επιταχύνθηκε κατά 0,6% (σε τριμηνιαία βάση) το β΄ τρίμηνο του 2017, έναντι 0,5% το α΄ τρίμηνο. Στοιχεία ερευνών υποδηλώνουν συνεχιζόμενη, ευρείας βάσης ανάπτυξη κατά την προσεχή περίοδο. Τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει στηρίζουν την εγχώρια ζήτηση και διευκολύνουν τη διαδικασία απομόχλευσης. Η ιδιωτική κατανάλωση στηρίζεται από τα οφέλη για την απασχόληση, τα οποία ενισχύονται επίσης από προηγούμενες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, και από την αύξηση του πλούτου των νοικοκυριών. Η ανάκαμψη των επενδύσεων εξακολουθεί να ωφελείται από τις πολύ ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης και τη βελτίωση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Επιπλέον, η ευρείας βάσης παγκόσμια ανάκαμψη θα στηρίξει τις εξαγωγές της ζώνης του ευρώ.

Η αξιολόγηση αυτή αντανακλάται σε γενικές γραμμές στις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ για τη ζώνη του ευρώ του Σεπτεμβρίου 2017. Σύμφωνα με αυτές, προβλέπεται αύξηση του ετήσιου πραγματικού ΑΕΠ κατά 2,2% το 2017, 1,8% το 2018 και 1,7% το 2019. Σε σύγκριση με τις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος του Ιουνίου 2017, οι προοπτικές για την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ έχουν αναθεωρηθεί προς τα άνω για το 2017, αντανακλώντας την πρόσφατη εντονότερη δυναμική της ανάπτυξης, και έχουν παραμείνει σε γενικές γραμμές αμετάβλητες στη συνέχεια.

Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προοπτικές για την ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ παραμένουν σε γενικές γραμμές ισορροπημένοι. Αφενός, η τρέχουσα θετική κυκλική δυναμική αυξάνει τις ευκαιρίες για ισχυρότερη από την αναμενόμενη οικονομική ανάκαμψη. Αφετέρου, εξακολουθούν να υφίστανται καθοδικοί κίνδυνοι που σχετίζονται, κατά κύριο λόγο, με παγκόσμιους παράγοντες και εξελίξεις στις αγορές συναλλάγματος.

Ο ετήσιος πληθωρισμός (βάσει του ΕνΔΤΚ) της ζώνης του ευρώ ήταν 1,5% τον Αύγουστο. Σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις, με βάση τις ισχύουσες τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί του πετρελαίου, οι ετήσιοι ρυθμοί του μετρούμενου πληθωρισμού πιθανόν να επιβραδυνθούν προσωρινά προς το τέλος του έτους, αντανακλώντας κυρίως επιδράσεις της βάσης σύγκρισης στις τιμές της ενέργειας. Ταυτόχρονα, οι δείκτες του υποκείμενου πληθωρισμού επιταχύνθηκαν ελαφρώς τους τελευταίους μήνες, αλλά δεν έχουν ακόμη δώσει πειστικές ενδείξεις διαρκούς ανοδικής τάσης. Οι πιέσεις από την πλευρά του εγχώριου κόστους, ιδίως από τις αγορές εργασίας, εξακολουθούν να είναι συγκρατημένες. Ο υποκείμενος πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να σημειώσει σταδιακή άνοδο μεσοπρόθεσμα, υποβοηθούμενος από τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει, από τη συνεχιζόμενη οικονομική επέκταση, την αντίστοιχη σταδιακή υποχώρηση του βαθμού υποαπασχόλησης των πόρων στην οικονομία και την άνοδο των μισθών.

Η αξιολόγηση αυτή αντανακλάται επίσης γενικά στις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ για τη ζώνη του ευρώ του Σεπτεμβρίου 2017, σύμφωνα με τις οποίες ο ετήσιος πληθωρισμός (βάσει του ΕνΔΤΚ) θα διαμορφωθεί σε 1,5% το 2017, 1,2% το 2018 και 1,5% το 2019. Σε σύγκριση με τις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος του Ιουνίου 2017, οι προοπτικές για τον μετρούμενο πληθωρισμό (βάσει του ΕνΔΤΚ) αναθεωρήθηκαν ελαφρώς προς τα κάτω, αντανακλώντας κυρίως την πρόσφατη ανατίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ.

Όσον αφορά τη νομισματική ανάλυση, η ποσότητα χρήματος με την ευρεία έννοια (Μ3), παρά κάποια μηνιαία μεταβλητότητα, εξακολουθεί να αυξάνεται με έντονο ρυθμό και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διαμορφώθηκε σε 4,5% τον Ιούλιο του 2017, έναντι 5,0% τον Ιούνιο. Όπως και τους προηγούμενους μήνες, η ετήσια αύξηση του Μ3 στηρίχθηκε κυρίως από τις πιο ρευστές συνιστώσες του, καθώς το στενό νομισματικό μέγεθος Μ1 αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 9,1% τον Ιούλιο του 2017, έναντι 9,7% τον Ιούνιο.

Η ανάκαμψη του ρυθμού αύξησης των δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα η οποία παρατηρείται από τις αρχές του 2014 συνεχίζεται. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις επιταχύνθηκε σε 2,4% τον Ιούλιο του 2017, από 2,0% τον Ιούνιο, ενώ ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τα νοικοκυριά παρέμεινε σταθερός σε 2,6%. Η μετακύλιση των μέτρων νομισματικής πολιτικής που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τον Ιούνιο του 2014 και μετά εξακολουθεί να στηρίζει σημαντικά τις συνθήκες δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και τις ροές χρηματοδότησης σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ.

Συνοπτικά, η διασταύρωση του αποτελέσματος της οικονομικής ανάλυσης με τις ενδείξεις από τη νομισματική ανάλυση επιβεβαίωσε την ανάγκη για έναν συνεχή διευκολυντικό, σε πολύ μεγάλο βαθμό, χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής ούτως ώστε να διασφαλίζεται η διαρκής επάνοδος των ρυθμών πληθωρισμού σε επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2%.

Προκειμένου να αποκομισθούν πλήρως τα οφέλη από τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει, είναι αναγκαία η αποφασιστική συμβολή και άλλων τομέων πολιτικής για την ενίσχυση του πιο μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού δυναμικού και για τη μείωση των ευπαθειών. Είναι απαραίτητο να επιταχυνθεί σημαντικά η υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων προκειμένου να αυξηθεί η ανθεκτικότητα, να μειωθεί η διαρθρωτική ανεργία και να τονωθεί το αναπτυξιακό δυναμικό και η παραγωγικότητα της ζώνης του ευρώ. Όσον αφορά τις δημοσιονομικές πολιτικές, όλες οι χώρες θα ωφελούνταν εάν ενέτειναν τις προσπάθειές τους προκειμένου να επιτύχουν μια σύνθεση των δημόσιων οικονομικών η οποία να είναι περισσότερο φιλική προς την ανάπτυξη. Η πλήρης, διαφανής και συνεπής εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών διαχρονικά και σε όλες τις χώρες εξακολουθεί να είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας της ζώνης του ευρώ. Η ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εν εξελίξει συζητήσεις σχετικά με την περαιτέρω ενίσχυση της θεσμικής δομής της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσής μας.

Και τώρα είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις.

Για την ακριβή διατύπωση η οποία έχει συμφωνηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, συμβουλευθείτε την αγγλική έκδοση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου