Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

CONFERINȚĂ DE PRESĂ

Mario Draghi, președintele BCE,
Vítor Constâncio, vicepreședintele BCE,
Frankfurt pe Main, 7 septembrie 2017

DECLARAȚIE INTRODUCTIVĂ

Doamnelor și domnilor, îmi face o deosebită plăcere să vă urez, împreună cu vicepreședintele, bun venit la conferința noastră de presă. Vă vom prezenta acum concluziile ședinței de astăzi a Consiliului guvernatorilor.

Pe baza analizelor economice și monetare periodice, am decis ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Anticipăm menținerea acestora la nivelurile actuale pe o perioadă extinsă, care va depăși cu mult orizontul achizițiilor noastre nete de active. Cu privire la măsurile neconvenționale de politică monetară, confirmăm că se intenționează efectuarea achizițiilor nete de active, în ritmul lunar actual de 60 de miliarde EUR, până la sfârșitul lunii decembrie 2017 sau ulterior, dacă va fi necesar, și, în orice caz, până când Consiliul guvernatorilor va observa o ajustare susținută a traiectoriei inflației, în concordanță cu obiectivul său privind inflația. Achizițiile nete sunt efectuate în paralel cu reinvestirea principalului aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul programului de achiziționare de active.

Datele noi, inclusiv noile proiecții ale experților noștri, confirmă menținerea unor perspective pe termen mediu, în linii mari, nemodificate cu privire la creșterea economică și inflația din zona euro. Expansiunea economică, care s-a accelerat peste așteptări în semestrul I 2017, continuă să fie solidă și generalizată atât la nivelul țărilor, cât și al sectoarelor. Totodată, volatilitatea recentă a cursului de schimb reprezintă o sursă de incertitudini, fiind necesară monitorizarea implicațiilor sale posibile pentru perspectivele pe termen mediu ale stabilității prețurilor.

Deși expansiunea economică actuală oferă încredere în faptul că inflația va evolua treptat către niveluri compatibile cu obiectivul nostru privind inflația, aceasta încă nu s-a concretizat suficient într-o dinamică mai alertă a inflației. Măsurile inflației de bază au înregistrat o creștere ușoară în ultimele luni, dar, în ansamblu, se mențin la niveluri scăzute. Prin urmare, este încă necesar un grad foarte substanțial de acomodare monetară pentru acumularea progresivă de presiuni inflaționiste la nivelul inflației de bază și pentru sprijinirea evoluției inflației totale pe termen mediu. Dacă perspectivele devin mai puțin favorabile sau în cazul în care condițiile financiare nu mai sunt în concordanță cu înregistrarea de noi progrese în direcția unei ajustări susținute a traiectoriei inflației, suntem pregătiți să extindem dimensiunea și/sau durata programului de achiziționare de active. În această toamnă vom decide cu privire la calibrarea instrumentelor noastre de politică monetară dincolo de finele anului, luând în considerare traiectoria anticipată a inflației și condițiile financiare necesare pentru o revenire susținută a ratelor inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2%.

Permiteți-mi acum să explic mai detaliat evaluarea noastră, începând cu analiza economică. În trimestrul II 2017, PIB real în zona euro a înregistrat o creștere de 0,6% față de intervalul precedent, după avansul de 0,5% consemnat în trimestrul I 2017. Rezultatele sondajelor indică o continuare a creșterii economice generalizate în perioada următoare. Măsurile noastre de politică monetară sprijină cererea internă și au facilitat procesul de reducere a gradului de îndatorare. Consumul privat este susținut de creșterea ocupării forței de muncă, favorizată inclusiv de reformele anterioare de pe piața forței de muncă, și de sporirea avuției populației. Redresarea investițiilor continuă să beneficieze de condițiile foarte favorabile de finanțare și de ameliorarea rentabilității companiilor. De asemenea, redresarea globală generalizată va sprijini exporturile în afara zonei euro.

Această evaluare se reflectă, în linii mari, în proiecțiile macroeconomice pentru zona euro ale experților BCE din luna septembrie 2017. Proiecțiile anticipează un ritm anual de creștere a PIB real de 2,2% în anul 2017, 1,8% în 2018 și 1,7% în 2019. Comparativ cu proiecțiile macroeconomice ale experților Eurosistemului din luna iunie 2017, perspectivele creșterii PIB real au fost revizuite în sens ascendent pentru anul 2017, reflectând ritmul mai puternic de creștere economică consemnat recent, și sunt, în linii mari, nemodificate ulterior.

Balanța riscurilor la adresa perspectivelor creșterii economice pentru zona euro se menține, în general, echilibrată. Pe de o parte, dinamica ciclică pozitivă actuală sporește șansele înregistrării unei expansiuni economice peste așteptări. Pe de altă parte, continuă să existe riscuri în sensul unui nivel mai redus al acesteia, care se referă cu precădere la factori globali și la evoluțiile de pe piețele valutare.

Rata anuală a inflației IAPC în zona euro s-a situat la 1,5% în luna august. Privind în perspectivă, pe baza cotațiilor futures actuale ale petrolului, este probabilă scăderea temporară a ratelor anuale ale inflației totale către finele anului, reflectând cu precădere efecte de bază la nivelul prețurilor produselor energetice. Totodată, măsurile inflației de bază au înregistrat o creștere moderată în ultimele luni, dar încă nu prezintă indicii convingătoare privind o tendință susținută de creștere. Presiunile din surse interne asupra costurilor, îndeosebi de pe piețele forței de muncă, sunt încă reduse. Se anticipează o creștere graduală pe termen mediu a inflației de bază în zona euro, susținută de măsurile de politică monetară, de continuarea expansiunii economice, de diminuarea progresivă corespunzătoare a deficitului de cerere din economie, precum și de majorările salariale.

Această evaluare se reflectă, în linii mari, și în proiecțiile macroeconomice pentru zona euro ale experților BCE din luna septembrie 2017, care anticipează o rată anuală a inflației IAPC de 1,5% în anul 2017, 1,2% în 2018 și 1,5% în 2019. Comparativ cu proiecțiile macroeconomice ale experților Eurosistemului din luna iunie 2017, perspectivele privind inflația IAPC totală au fost revizuite în sens ușor descendent, reflectând îndeosebi aprecierea recentă a cursului de schimb al euro.

În ceea ce privește analiza monetară, expansiunea masei monetare (M3) continuă într-un ritm robust în pofida unui anumit grad de volatilitate lunară, dinamica anuală a M3 situându-se la 4,5% în luna iulie 2017, față de 5,0% în iunie. Similar lunilor precedente, ritmul anual de creștere a M3 a fost sprijinit în principal de componentele sale cele mai lichide, dinamica anuală a agregatului monetar în sens restrâns M1 fiind de 9,1% în iulie 2017, în scădere față de 9,7% în luna iunie.

Redresarea dinamicii împrumuturilor acordate sectorului privat înregistrată de la începutul anului 2014 continuă. Ritmul anual de creștere a creditelor acordate societăților nefinanciare s-a accelerat la 2,4% în luna iulie 2017, față de 2,0% în iunie, în timp ce dinamica anuală a creditelor acordate populației s-a menținut stabilă la 2,6%. Transmisia măsurilor de politică monetară introduse începând cu luna iunie 2014 continuă să sprijine în mod semnificativ condițiile de creditare pentru firme și populație, accesul la finanțare, îndeosebi al întreprinderilor mici și mijlocii, precum și fluxul de credite la nivelul zonei euro.

În concluzie, coroborarea rezultatului analizei economice cu semnalele evidențiate de analiza monetară a confirmat necesitatea menținerii unui grad foarte substanțial de acomodare monetară pentru a asigura revenirea susținută a ratelor inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2%.

Pentru a valorifica la maximum avantajele oferite de măsurile de politică monetară, este necesară o contribuție substanțială din partea politicilor din alte domenii la consolidarea potențialului de creștere pe termen mai lung și la reducerea vulnerabilităților. Implementarea reformelor structurale trebuie accelerată în mod considerabil în vederea sporirii rezilienței, reducerii șomajului structural și stimulării potențialului de creștere a zonei euro și a productivității. Cu privire la politicile fiscale, intensificarea eforturilor pentru a asigura o structură a finanțelor publice mai favorabilă creșterii economice ar fi benefică pentru toate țările. Implementarea integrală, transparentă și consecventă a Pactului de stabilitate și creștere și a procedurii privind dezechilibrele macroeconomice, atât de-a lungul timpului, cât și la nivelul tuturor țărilor, continuă să fie esențială pentru sporirea rezilienței economiei zonei euro. Consolidarea Uniunii Economice și Monetare rămâne o prioritate. Consiliul guvernatorilor întâmpină favorabil discuțiile în curs privind consolidarea în continuare a arhitecturii instituționale a Uniunii Economice și Monetare.

Vă stăm acum la dispoziție pentru întrebări.

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media