Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

SAJTÓÉRTEKEZLET

Mario Draghi, az EKB elnöke,
Vítor Constâncio, az EKB alelnöke,
Frankfurt am Main, 2017. szeptember 7.

BEVEZETŐ NYILATKOZAT

Hölgyeim és uraim! Az alelnök úr és jómagam örömmel üdvözöljük Önöket ezen a sajtótájékoztatón. A következőkben beszámolunk a Kormányzótanács mai ülésének eredményeiről.

Az EKB Kormányzótanácsa a rendszeres gazdasági és monetáris elemzés alapján változatlanul hagyta az EKB irányadó kamatait. Arra számítunk, hogy ezek tartósan és jóval a nettó eszközvásárlási programunk időhorizontján túl a jelenlegi szinteken maradnak. A hagyományostól eltérő monetáris politikai intézkedéseket illetően megerősítjük a szándékunkat, hogy nettó eszközvásárlásainkat – amelyek havi volumene jelenleg 60 milliárd euro – 2017. december végéig, illetve szükség esetén ennél is tovább folytatjuk, de addig mindenképp, amíg a Kormányzótanács nem tapasztalja az inflációs pályának a testület inflációs céljával összeegyeztethető tartós korrekcióját. A nettó vásárlással párhuzamosan az eszközvásárlási program keretében vásárolt, lejáró értékpapírokból származó tőketörlesztés újra befektetésre kerül.

A kapott információk az új szakértői prognózissal együtt megerősítik azt a képet, hogy középtávon az euroövezeti gazdaság növekedési és inflációs kilátásai összességében nem változtak. A gazdaság bővülése, amely 2017 első felében a vártnál erősebben gyorsult, továbbra is szilárd, valamint az euroövezeti országok és szektorok tekintetében széles alapokon nyugvó. Ugyanakkor az utóbbi időben tapasztalható árfolyam-volatilitás olyan bizonytalanságot okoz, amelyet a középtávú árstabilitási kilátásokra való lehetséges kihatása miatt figyelemmel kell kísérni.

Míg a folyamatos gazdasági expanzió bizakodásra ad okot abban a tekintetben, hogy az infláció fokozatosan közelít az inflációs célunknak megfelelő szintek felé, egyelőre még várat magára, hogy a folyamat kielégítő mértékben lecsapódjon az erősebb inflációs dinamikában. A trendinflációs mutatók az utóbbi hónapokban kicsit megemelkedtek, de mindent egybevéve alacsonyabb szinten állnak. Emiatt tehát továbbra is szükség van a rendkívül laza monetáris politikára ahhoz, hogy a trendinflációs nyomás fokozatosan felerősödjön, és középtávon támogassa a teljes infláció alakulását. Amennyiben a kilátások kevésbé kedvezőre fordulnak, vagy a pénzügyi helyzet már nem lesz összeegyeztethető az inflációs pályának a tartós korrekció irányába való továbbhaladásával, készen állunk rá, hogy az eszközvásárlási programot terjedelem, illetve időtartam tekintetében bővítsük. Idén ősszel döntjük el, hogy az év vége után hogyan kalibráljuk a monetáris politikai eszköztárunkat, tekintetbe véve a várható inflációs pályát és a pénzügyi helyzetet, amely ahhoz szükséges, hogy az inflációs ráták tartósan visszatérjenek a 2% alatti, de ahhoz közeli szintekre.

Most részletesebben is bemutatom értékelésünket, kezdve a gazdasági elemzéssel. Az euroövezet reál-GDP-je 2017 második negyedében az előző negyedévhez képest 0,6%-kal bővült az első negyedéves 0,5%-oos ütem után. A felmérések adatai az elkövetkező időszakra széles alapokon nyugvó, folyamatos növekedést jeleznek. Monetáris politikai intézkedéseink támogatják a belső keresletet, és az adósságleépítési folyamatot is megkönnyítették. A lakossági fogyasztást erősíti a lezajlott munkaerőpiaci szerkezeti reformoknak is köszönhető foglalkoztatásbővülés és a növekvő háztartási vagyonállomány. A beruházások élénkülésére továbbra is előnyösen hatnak az igen kedvező finanszírozási feltételek és a javuló vállalati nyereségesség. A széles alapokon nyugvó világgazdasági élénkülés továbbá serkentően hat az euroövezeti kivitelre.

A fenti értékelést tükrözi nagy vonalakban az EKB szakértőinek 2017. szeptemberi euroövezeti makrogazdasági prognózisa is. Az éves reál-GDP az előrejelzés szerint 2017-ben 2,2%-kal, 2018-ban 1,8%-kal, 2019-ben pedig 1,7%-kal nő. Az eurorendszer 2017. júniusi makrogazdasági szakértői prognózisával összevetve a reál-GDP növekedési kilátásait 2017-re vonatkozóan, az utóbbi időben tapasztalt erősebb növekedési dinamikának megfelelően felfelé módosították, az utána követő időszakra nézve pedig nagyjából változatlanul hagyták.

Az euroövezeti gazdaság növekedési kilátásait övező kockázatok továbbra is nagyjából egyensúlyban vannak. A mostani pozitív ciklikus lendület egyfelől növeli a vártnál erősebb gazdasági fellendülés esélyét, másfelől viszont továbbra is jelen vannak lefelé mutató kockázatok, amelyek elsősorban globális tényezőkkel és a devizapiaci folyamatokkal hozhatók összefüggésbe.

Az euroövezet éves HICP-inflációja augusztusban 1,5% volt. Előretekintve, a tőzsdei határidős (futures) olajárak jelenlegi szintjéből arra lehet következtetni, hogy a teljes infláció éves üteme az év vége felé valószínűleg ideiglenesen csökkenni fog, ami főként az energiaárakból eredő bázishatásoknak tudható be. A trendinflációs mutatók ugyanakkor az utóbbi hónapokban kicsit megemelkedtek, de még nem mutatkoznak a tartósan felfelé irányuló trend meggyőző jelei. A különösen a munkaerőpiacból eredő belföldi költségoldali nyomás továbbra is visszafogott. Az euroövezeti trendinfláció középtávon várhatóan fokozatosan emelkedik, amit a monetáris politikai intézkedéseink, a folyamatos gazdasági expanzió, a kibocsátási rés ennek megfelelő fokozatos záródása és a bérnövekedés támogat.

Összességében ez a helyzetértékelés körvonalazódik az EKB 2017. szeptemberi makrogazdasági szakértői prognózisában is, amely 2017-re 1,5%-os, 2018-ra 1,2%-os, 2019-re pedig 1,5%-os éves HICP-inflációt vetít előre. Az eurorendszer szakértőinek 2017. júniusi makrogazdasági prognózisával összevetve a teljes HICP-vel mért inflációs kilátásokat kismértékben lefelé módosítottuk, aminek hátterében elsősorban az euro árfolyamának közelmúltbeli felértékelődése állt.

A monetáris elemzésre térve, a széles értelemben vett pénzmennyiség (M3) némi havi szintű volatilitás ellenére 2017. júliusban továbbra is erőteljesen, éves szinten 4,5%-kal bővült a júniusi 5,0% után. Ütemét a korábbi hónapokhoz hasonlóan továbbra is elsősorban a legnagyobb likviditási fokú elemek támogatták, ahogy a szűkebb értelemben vett pénzmennyiség (M1) 2017. júliusban éves szinten a júniusi 9,7%-hoz képest lassabban, 9,1%-kal bővült.

Továbbra is folytatódik a magánszektornak nyújtott kölcsönök növekedési ütemének 2014 eleje óta megfigyelhető élénkülése. A nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitelek éves növekedési üteme 2017 júliusában 2,4%-ra emelkedett a júniusi 2,0%-ról, míg a háztartásoknak kihelyezett hitelek éves növekedési üteme 2,6%-kal állandó maradt. A 2014 júniusa óta hozott monetáris politikai intézkedések átgyűrűző hatása övezetszerte folyamatosan jelentős mértékben támogatja a vállalatok és a háztartások hitelfelvételi feltételeit, továbbá – elsősorban a kis- és középvállalkozások számára – a forráshoz jutást, valamint a hitelkihelyezést.

Összefoglalva: a gazdasági elemzés eredményeinek a monetáris elemzés jelzéseivel való összevetése alátámasztja, hogy fenn kell tartani a rendkívül laza monetáris politikát ahhoz, hogy biztosítsuk az inflációs ráták visszatérését a 2% alatti, de ahhoz közeli szintre.

Ahhoz, hogy monetáris politikai intézkedéseink minden eredményét élvezhessük, szükség van a gazdaságpolitika egyéb területeinek a határozottabb szerepvállalására azért, hogy erősödjön a hosszú távú növekedési potenciál, és kevesebb legyen a gyenge pont a gazdaságban. A szerkezeti reformok megvalósítását nagymértékben élénkíteni kell ahhoz, hogy javuljon az alkalmazkodóképesség, csökkenjen a strukturális munkanélküliség, valamint fokozódjon az euroövezet növekedési potenciálja és termelékenysége. Ami a fiskális politikát illeti, minden országnak előnyére válna erőfeszítéseinek fokozása annak érdekében, hogy a közpénzügyek összetétele még inkább növekedésbarát legyen. A Stabilitási és Növekedési Paktum szabályainak az egyes országok között és időben is következetes, átlátható és maradéktalan alkalmazása elengedhetetlen ahhoz, hogy javuljon az euroövezeti gazdaság alkalmazkodóképessége. A gazdasági és monetáris unió (GMU) erősítése is változatlanul súlyponti kérdés. A Kormányzótanács üdvözli a gazdasági és monetáris unió intézményi felépítésének további erősítéséről folytatott megbeszéléseket.

Várjuk kérdéseiket.

A Kormányzótanácsban egyeztetett pontos megfogalmazás az angol verzióban érhető el.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok