Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Εισαγωγική δήλωση στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου

Mario Draghi, Πρόεδρος της ΕΚΤ,
Vítor Constâncio, Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ,
Φρανκφούρτη, 21 Απριλίου 2016

Κυρίες και κύριοι, ο Αντιπρόεδρος και εγώ σας καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Θα σας ενημερώσουμε τώρα για τα αποτελέσματα της σημερινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία συμμετείχε επίσης ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Dombrovskis.

Με βάση την οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργούμε τακτικά, αποφασίσαμε να διατηρήσουμε αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ. Συνεχίζουμε να αναμένουμε ότι θα παραμείνουν στα σημερινά ή σε χαμηλότερα επίπεδα για παρατεταμένη χρονική περίοδο και πολύ πέραν του χρονικού ορίζοντα των καθαρών αγορών περιουσιακών στοιχείων που διενεργούμε. Όσον αφορά τα μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής, τα οποία αποφασίστηκαν στις 10 Μαρτίου 2016, αρχίσαμε να αυξάνουμε το ύψος των μηνιαίων αγορών που διενεργούμε στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων από 60 δισεκ. ευρώ σε 80 δισεκ. ευρώ. Όπως έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν, προβλέπεται ότι οι εν λόγω αγορές θα εξακολουθήσουν να διενεργούνται μέχρι τα τέλη Μαρτίου του 2017 ή αργότερα, εφόσον χρειάζεται, και πάντως έως ότου το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώσει μια διαρκή προσαρμογή της πορείας του πληθωρισμού η οποία να είναι συμβατή με την επιδίωξή του για τον πληθωρισμό. Επιπλέον, τον Ιούνιο, θα διενεργήσουμε την πρώτη πράξη από τη νέα σειρά στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ ΙΙ) και θα ξεκινήσουμε τις αγορές στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα. Περαιτέρω πληροφορίες για τις πτυχές που αφορούν την εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος θα ανακοινωθούν στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης Τύπου.

Έπειτα από την ολοκληρωμένη δέσμη αποφάσεων που λάβαμε στις αρχές Μαρτίου, οι γενικότερες συνθήκες χρηματοδότησης στη ζώνη του ευρώ έχουν βελτιωθεί. Η μετακύλιση των μέτρων νομισματικής πολιτικής για την τόνωση της πραγματικής οικονομίας στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά, κυρίως μέσω του τραπεζικού συστήματος, ενισχύεται. Ωστόσο, εξακολουθούν να παρατηρούνται παγκόσμιες ανισορροπίες.

Σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις, είναι ουσιώδες να διατηρηθεί στον ενδεδειγμένο βαθμό ο διευκολυντικός χαρακτήρας της νομισματικής πολιτικής για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να στηριχθεί η δυναμική της οικονομικής ανάκαμψης στη ζώνη του ευρώ και να επιταχυνθεί η επάνοδος των ρυθμών πληθωρισμού σε επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2%. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να παρακολουθεί πολύ προσεκτικά την εξέλιξη των προοπτικών για τη σταθερότητα των τιμών και, αν το κρίνει αναγκαίο για την επίτευξη του στόχου του, θα αναλάβει δράση χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο της αποστολής του. Υπό τις τρέχουσες συνθήκες, είναι καίριας σημασίας να διασφαλιστεί ότι το περιβάλλον πολύ χαμηλού πληθωρισμού δεν θα μεταφραστεί σε μονιμότερες δευτερογενείς επιδράσεις στη διαδικασία καθορισμού των μισθών και των τιμών.

Επιτρέψτε μου τώρα να σας παρουσιάσω με περισσότερες λεπτομέρειες την αξιολόγησή μας, ξεκινώντας από την οικονομική ανάλυση. Ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ επιταχύνθηκε κατά 0,3%, σε τριμηνιαία βάση, το δ΄ τρίμηνο του 2015, στηριζόμενος από την εγχώρια ζήτηση, ενώ επηρεάζεται δυσμενώς από τις σχετικά υποτονικές τάσεις των εξαγωγών. Τα εισερχόμενα στοιχεία για το α΄ τρίμηνο του 2016 υποδηλώνουν συνεχιζόμενη άνοδο του προϊόντος, με ρυθμό που ακολουθεί σε γενικές γραμμές τον ρυθμό του τελευταίου τριμήνου του 2015. Σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις, αναμένουμε ότι η οικονομική ανάκαμψη θα συνεχιστεί. Η εγχώρια ζήτηση, ιδίως, συνεχίζει να υποβοηθείται από τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει. Ο ευνοϊκός αντίκτυπος των μέτρων αυτών στις συνθήκες χρηματοδότησης, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, ωφελεί τις επενδύσεις. Επιπλέον, η διευκολυντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής μας, τα συνεχιζόμενα οφέλη για την απασχόληση από προηγούμενες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και η τιμή του πετρελαίου που εξακολουθεί να είναι σχετικά χαμηλή αναμένεται να συνεχίσουν να στηρίζουν το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και την ιδιωτική κατανάλωση, Επιπροσθέτως, η κατεύθυνση της δημοσιονομικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ είναι ελαφρώς επεκτατική. Ταυτόχρονα, η οικονομική ανάκαμψη στη ζώνη του ευρώ εξακολουθεί να επηρεάζεται αρνητικά από τις συνεχιζόμενες προσαρμογές των ισολογισμών σε ορισμένους τομείς, από τον ανεπαρκή ρυθμό υλοποίησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και από τις υποτονικές προοπτικές για την ανάπτυξη στις αναδυόμενες αγορές.

Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προοπτικές για την ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ εξακολουθούν να είναι κατά κύριο λόγο καθοδικοί. Οι αποφάσεις νομισματικής πολιτικής που λάβαμε πρόσφατα έχουν συντελέσει στη συνολική βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης, γεγονός που αναμένεται να στηρίξει τις προοπτικές για την κατανάλωση και τις επενδύσεις. Ωστόσο, εξακολουθεί να υφίσταται αβεβαιότητα και αφορά, ιδίως, τις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία και γεωπολιτικούς κινδύνους.

Σύμφωνα με την Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός (βάσει του ΕνΔΤΚ) στη ζώνη του ευρώ ήταν 0,0% τον Μάρτιο του 2016, έναντι -0,2% τον Φεβρουάριο, γεγονός που αντανακλά κυρίως την άνοδο του πληθωρισμού των τιμών των υπηρεσιών. Σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις, με βάση τις ισχύουσες τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί της ενέργειας, οι ρυθμοί πληθωρισμού θα μπορούσαν να διαμορφωθούν εκ νέου σε αρνητικά επίπεδα τους επόμενους μήνες προτού επιταχυνθούν το β΄ εξάμηνο του 2016. Στη συνέχεια, υποβοηθούμενοι από τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει και από την αναμενόμενη οικονομική ανάκαμψη, οι ρυθμοί πληθωρισμού αναμένεται να ανακάμψουν περαιτέρω το 2017 και το 2018.

Όσον αφορά τη νομισματική ανάλυση, η ποσότητα χρήματος με την ευρεία έννοια (Μ3) συνέχισε να αυξάνεται με έντονο ρυθμό τον Φεβρουάριο του 2016 και ο ετήσιος ρυθμός αύξησής της παρέμεινε αμετάβλητος στο 5,0%. Όπως και τους προηγούμενους μήνες, η ετήσια αύξηση του Μ3 στηρίζεται κυρίως από τις πιο ρευστές συνιστώσες του, καθώς το στενό νομισματικό μέγεθος Μ1 αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 10,3% τον Φεβρουάριο, έναντι 10,5% τον Ιανουάριο.

Η δυναμική των δανείων συνέχισε την πορεία σταδιακής ανάκαμψης που παρατηρείται από τις αρχές του 2014. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (διορθωμένος ως προς τις πωλήσεις και τιτλοποιήσεις δανείων) επιταχύνθηκε σε 0,9% τον Φεβρουάριο του 2016, από 0,6% τον Ιανουάριο. Οι εξελίξεις στα δάνεια προς τις επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντανακλούν τη χρονική υστέρηση της εξέλιξης των δανείων σε σχέση με τον οικονομικό κύκλο, καθώς επίσης και τον πιστωτικό κίνδυνο και τη συνεχιζόμενη προσαρμογή των ισολογισμών του χρηματοπιστωτικού και του μη χρηματοπιστωτικού τομέα. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τα νοικοκυριά (διορθωμένος ως προς τις πωλήσεις και τιτλοποιήσεις δανείων) επιταχύνθηκε σε 1,6% τον Φεβρουάριο του 2016, από 1,4% τον Ιανουάριο.

Η έρευνα για τις τραπεζικές χορηγήσεις στη ζώνη του ευρώ για το α΄ τρίμηνο του 2016 υποδεικνύει περαιτέρω βελτιώσεις στις συνθήκες προσφοράς δανείων για τις επιχειρήσεις και ζήτησης δανείων για όλες τις κατηγορίες δανείων. Οι βελτιώσεις στη ζήτηση τραπεζικών δανείων στηρίχθηκαν από το χαμηλό επίπεδο των επιτοκίων, τις ανάγκες χρηματοδότησης για επενδυτικούς σκοπούς και τις προοπτικές της αγοράς κατοικιών.

Συνολικά, τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε θέσει σε εφαρμογή από τον Ιούνιο του 2014 έχουν σαφώς βελτιώσει τις συνθήκες δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, καθώς και τις ροές χρηματοδότησης σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. Η ολοκληρωμένη δέσμη των νέων μέτρων νομισματικής πολιτικής που ελήφθησαν τον Μάρτιο του 2016 στηρίζει την εξελισσόμενη ανάκαμψη του ρυθμού αύξησης των δανείων, υποβοηθώντας έτσι την ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας.

Συνοπτικά, η διασταύρωση του αποτελέσματος της οικονομικής ανάλυσης με τις ενδείξεις από τη νομισματική ανάλυση επιβεβαίωσε την ανάγκη να διατηρηθεί στον ενδεδειγμένο βαθμό ο διευκολυντικός χαρακτήρας της νομισματικής πολιτικής προκειμένου να διασφαλιστεί η επάνοδος των ρυθμών πληθωρισμού σε επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2%, χωρίς άσκοπη καθυστέρηση.

Η νομισματική πολιτική επικεντρώνεται στη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών μεσοπρόθεσμα και η διευκολυντική της κατεύθυνση στηρίζει την οικονομική δραστηριότητα. Όπως έχει τονίσει επανειλημμένως το Διοικητικό Συμβούλιο και όπως απηχούν έντονα συζητήσεις νομισματικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, προκειμένου να αποκομισθούν πλήρως τα οφέλη από τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει, είναι αναγκαία η πολύ πιο αποφασιστική συμβολή και άλλων τομέων πολιτικής, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι διαρθρωτικές πολιτικές είναι απαραίτητες, δεδομένου ότι στη ζώνη του ευρώ η διαρθρωτική ανεργία συνεχίζει να είναι υψηλή και ο ρυθμός αύξησης του δυνητικού προϊόντος χαμηλός. Πιο συγκεκριμένα, η ανάληψη δράσεων για την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης επαρκών δημόσιων υποδομών, είναι καίριας σημασίας για την αύξηση των επενδύσεων και την προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Η ταχεία και αποτελεσματική υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, σε ένα περιβάλλον διευκολυντικής νομισματικής πολιτικής, όχι μόνο θα οδηγήσει σε υψηλότερη διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ, αλλά και θα καταστήσει τη ζώνη του ευρώ πιο ανθεκτική σε παγκόσμιες διαταραχές. Οι δημοσιονομικές πολιτικές θα πρέπει επίσης να στηρίζουν την οικονομική ανάκαμψη και ταυτόχρονα να συμμορφώνονται με τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πλήρης και συνεπής εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης αποτελεί ζωτικό παράγοντα για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης στο δημοσιονομικό πλαίσιο. Ταυτόχρονα, όλες οι χώρες θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η σύνθεση της δημοσιονομικής τους πολιτικής να είναι πιο ευνοϊκή για την ανάπτυξη.

Και τώρα είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις.

Για την ακριβή διατύπωση η οποία έχει συμφωνηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, συμβουλευθείτε την αγγλική έκδοση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου