Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Declarație introductivă susținută în cadrul conferinței de presă

Mario Draghi, președintele BCE,
Vítor Constâncio, vicepreședintele BCE,
Frankfurt pe Main, 21 aprilie 2016

Doamnelor și domnilor, îmi face o deosebită plăcere să vă urez, împreună cu vicepreședintele, bun venit la conferința noastră de presă. Vă vom prezenta acum concluziile ședinței de astăzi a Consiliului guvernatorilor, la care a participat și vicepreședintele Comisiei, dl Dombrovskis.

Pe baza analizelor economice și monetare periodice, am decis ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Anticipăm în continuare menținerea acestora la nivelurile actuale sau la niveluri mai scăzute pe o perioadă extinsă, care va depăși cu mult orizontul achizițiilor noastre nete de active. Cu privire la măsurile neconvenționale de politică monetară, în conformitate cu decizia adoptată la data de 10 martie 2016, am început să majorăm volumul operațiunilor lunare efectuate în cadrul programului de achiziționare de active de la 60 de miliarde EUR la 80 de miliarde EUR. După cum s-a menționat deja, se intenționează efectuarea acestor achiziții până la sfârșitul lunii martie 2017 sau ulterior, dacă va fi necesar, și, în orice caz, până când Consiliul guvernatorilor va observa o ajustare susținută a traiectoriei inflației, care să fie în concordanță cu obiectivul privind inflația. De asemenea, în luna iunie vom efectua prima operațiune din noua serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (OTRTL II) și vom demara achizițiile în cadrul programului de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ. Mai multe informații privind aspectele legate de implementarea programului de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ vor fi publicate pe website-ul BCE după conferința de presă.

În urma pachetului cuprinzător de decizii de politică monetară adoptate la începutul lunii martie, condițiile generale de finanțare din zona euro s-au ameliorat. Transmisia stimulului de politică monetară la nivelul firmelor și gospodăriilor populației, îndeosebi prin intermediul sistemului bancar, se consolidează. Cu toate acestea, persistă incertitudini la nivel global.

Privind în perspectivă, este esențială menținerea unui grad adecvat de acomodare a politicii monetare atât timp cât va fi necesar pentru a sprijini ritmul redresării economice în zona euro și pentru a accelera revenirea inflației la niveluri inferioare, dar apropiate de 2%. Consiliul guvernatorilor va continua să monitorizeze cu atenție evoluția perspectivelor privind stabilitatea prețurilor și, dacă va fi necesar în vederea îndeplinirii obiectivului său, va acționa prin utilizarea tuturor instrumentelor de care dispune în cadrul mandatului. În contextul actual, este esențial să se evite permanentizarea situației caracterizate de rate foarte scăzute ale inflației prin generarea unor efecte de runda a doua asupra procesului de stabilire a prețurilor și a salariilor.

Permiteți-mi acum să explic mai detaliat evaluarea noastră, începând cu analiza economică. În trimestrul IV 2015, PIB real în zona euro a înregistrat o creștere de 0,3% față de trimestrul anterior, susținută de cererea internă și atenuată de dinamica relativ modestă a exporturilor. Datele recente pentru trimestrul I 2016 indică o continuare a creșterii PIB, într-un ritm, în linii mari, similar celui consemnat în trimestrul IV 2015. Privind în perspectivă, anticipăm că redresarea economică va continua. În special cererea internă este în continuare sprijinită de măsurile de politică monetară adoptate. Impactul favorabil al acestora asupra condițiilor de finanțare, precum şi ameliorarea rentabilității companiilor favorizează investițiile. De asemenea, orientarea acomodativă a politicii monetare, creșterea în continuare a ocupării forței de muncă pe fondul reformelor structurale anterioare și prețul încă relativ scăzut al petrolului ar trebui să rămână un factor de susținere atât pentru veniturile disponibile reale ale populației, cât și pentru consumul privat. În plus, orientarea politicii fiscale în zona euro este ușor expansionistă. Totodată, redresarea economică în zona euro este încă afectată de ajustările bilanțiere din unele sectoare, de ritmul insuficient de implementare a reformelor structurale, precum și de perspectivele slabe de creștere ale economiilor emergente.

Riscurile la adresa perspectivelor creșterii economice pentru zona euro se mențin în sensul unui nivel mai redus al acesteia. Deciziile noastre recente de politică monetară au îmbunătățit condițiile generale de finanțare, care ar trebui să susțină perspectivele consumului și investițiilor. Cu toate acestea, persistă incertitudini legate, în special, de evoluțiile economiei mondiale și de riscuri geopolitice.

Potrivit Eurostat, rata anuală a inflației IAPC în zona euro s-a situat la 0,0% în luna martie 2016, față de -0,2% în februarie, reflectând cu precădere majorarea prețurilor serviciilor. Privind în perspectivă, pe baza cotațiilor futures actuale ale produselor energetice, se estimează că ratele inflației ar putea reveni la niveluri negative în lunile următoare și vor înregistra o creștere în a doua jumătate a anului 2016. Ulterior, fiind susținute de măsurile de politică monetară, precum și de redresarea economică anticipată, ratele inflației ar trebui să crească în continuare în anii 2017 și 2018.

În ceea ce privește analiza monetară, dinamica masei monetare (M3) s-a menținut robustă în luna februarie 2016, ritmul anual de creștere a M3 rămânând nemodificat la nivelul de 5,0%. La fel ca în lunile precedente, dinamica anuală a M3 este sprijinită în principal de componentele sale cele mai lichide, ritmul anual de creștere a agregatului monetar în sens restrâns M1 fiind de 10,3% în luna februarie, după o creștere de 10,5% în ianuarie.

Dinamica împrumuturilor s-a menținut pe traiectoria de redresare treptată înregistrată de la începutul anului 2014. Variația anuală a creditelor acordate societăților nefinanciare (date ajustate cu volumul vânzărilor de credite și al operațiunilor de securitizare) a crescut la 0,9% în luna februarie, comparativ cu 0,6% în ianuarie. Evoluția împrumuturilor acordate întreprinderilor continuă să reflecte decalajul temporal al acestora în raport cu faza ciclului economic, evoluția riscului de credit, precum și procesul de ajustare continuă a bilanțurilor în sectorul financiar și cel nefinanciar. Ritmul anual de creștere a creditelor acordate populației (date ajustate cu volumul vânzărilor de credite și al operațiunilor de securitizare) s-a accelerat la 1,6% în luna februarie 2016, față de 1,4% în ianuarie.

Sondajul privind creditul bancar în zona euro din trimestrul I 2016 indică ameliorarea în continuare a condițiilor ofertei de credite destinate întreprinderilor, precum și a cererii de împrumuturi la nivelul tuturor categoriilor de credite. Ameliorarea cererii de împrumuturi bancare a fost susținută de nivelul scăzut al ratelor dobânzilor, de necesarul de finanțare pentru investiții și de perspectivele pieței imobiliare.

În ansamblu, măsurile de politică monetară introduse începând cu luna iunie 2014 au îmbunătățit în mod evident condițiile de creditare pentru firme și populație, precum și fluxul de credite la nivelul zonei euro. Pachetul cuprinzător de noi măsuri de politică monetară adoptat în luna martie 2016 susține revirimentul în curs al dinamicii creditelor, contribuind astfel la redresarea economiei reale.

În concluzie, coroborarea rezultatului analizei economice cu semnalele evidențiate de analiza monetară confirmă necesitatea menținerii unui grad adecvat de acomodare a politicii monetare pentru a asigura revenirea, fără întârzieri nejustificate, a ratelor inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2%.

Politica monetară vizează menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu, iar orientarea acomodativă a acesteia sprijină activitatea economică. După cum a subliniat în repetate rânduri Consiliul guvernatorilor, mesaj care s-a regăsit reflectat cu fermitate și în discuțiile pe teme de politici la nivel european și internațional, pentru a valorifica la maximum avantajele oferite de măsurile de politică monetară, este necesară o contribuție decisivă din partea politicilor din alte domenii, atât la nivel național, cât și la nivel european. Politicile structurale sunt esențiale, având în vedere nivelul în continuare ridicat al șomajului structural și dinamica scăzută a PIB potențial în zona euro. În special, măsurile ce vizează creșterea productivității și îmbunătățirea mediului de afaceri, inclusiv furnizarea unei infrastructuri publice adecvate, sunt fundamentale în vederea intensificării dinamicii investițiilor și a stimulării procesului de creare de locuri de muncă. Implementarea rapidă și eficace a reformelor structurale, în contextul politicii monetare acomodative, va conduce nu numai la dinamizarea creșterii economice sustenabile în zona euro, ci și la sporirea rezilienței acesteia la șocuri globale. Politicile fiscale ar trebui să sprijine, de asemenea, redresarea economică, menținându-se însă conforme cu regulile fiscale ale Uniunii Europene. Implementarea integrală și consecventă a Pactului de stabilitate și creștere este esențială pentru menținerea încrederii în cadrul fiscal. În același timp, toate statele ar trebui să aspire la o structură a politicilor fiscale mai favorabilă creșterii economice.

Vă stăm acum la dispoziție pentru întrebări.

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media