Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Εισαγωγική δήλωση στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου

Mario Draghi, Προέδρου της ΕΚΤ,
Λευκωσία, 5 Μαρτίου 2015

Κυρίες και κύριοι, ο Αντιπρόεδρος και εγώ σας καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, η οποία πραγματοποιείται στη Λευκωσία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, κα Γιωρκάτζη, για την ευγενική φιλοξενία της και να εκφράσω τη μεγάλη μας ευγνωμοσύνη στο προσωπικό της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για την έξοχη οργάνωση της σημερινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Βασιζόμενοι στην οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργούμε τακτικά και σύμφωνα με τις ενδείξεις που παρέχουμε για τη μελλοντική πορεία της νομισματικής πολιτικής, αποφασίσαμε να διατηρήσουμε αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ. Όσον αφορά τα μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται πλέον στην εφαρμογή.

Σε συνέχεια των αποφάσεων που λάβαμε στις 22 Ιανουαρίου 2015, θα ξεκινήσουμε στις 9 Μαρτίου 2015 να αγοράζουμε στη δευτερογενή αγορά τίτλους του δημόσιου τομέα σε ευρώ. Επίσης, θα εξακολουθήσουμε να αγοράζουμε τίτλους που έχουν εκδοθεί έναντι περιουσιακών στοιχείων (asset-backed securities – ABS), καθώς και καλυμμένες ομολογίες. Οι αγορές αυτές ξεκίνησαν το προηγούμενο έτος. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι μηνιαίες αγορές τίτλων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα θα ανέρχονται συνολικά σε 60 δισεκ. ευρώ. Προβλέπεται ότι θα διενεργούνται μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2016 και σε κάθε περίπτωση έως ότου διαπιστώσουμε μια διαρκή προσαρμογή της πορείας του πληθωρισμού η οποία συνάδει με την επιδίωξή μας να διατηρούμε τους ρυθμούς πληθωρισμού κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα. Περαιτέρω πληροφορίες για ορισμένες πτυχές εφαρμογής του προγράμματος αγοράς που αφορά τον δημόσιο τομέα θα ανακοινωθούν στις 3.30 μ.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Έχουμε ήδη διαπιστώσει έναν σημαντικό αριθμό θετικών επιδράσεων από αυτές τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής. Οι συνθήκες στις χρηματοπιστωτικές αγορές και το κόστος εξωτερικής χρηματοδότησης της ιδιωτικής οικονομίας έχουν χαλαρώσει περαιτέρω, ακολουθώντας επίσης τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που λάβαμε προηγουμένως. Πιο συγκεκριμένα, οι συνθήκες δανεισμού των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Επιπλέον, η δυναμική των νομισματικών και πιστωτικών μεγεθών έχει ενισχυθεί.

Η σημαντική περαιτέρω χαλάρωση της κατεύθυνσης της νομισματικής μας πολιτικής στηρίζει και ενισχύει την εμφάνιση περισσότερο ευνοϊκών εξελίξεων για την οικονομία της ζώνης του ευρώ. Σε ένα περιβάλλον βελτιούμενων προσδοκιών των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, η μετάδοση των μέτρων μας στην πραγματική οικονομία θα ενισχυθεί, συμβάλλοντας σε περαιτέρω βελτίωση των προοπτικών για την οικονομική ανάπτυξη και σε υποχώρηση της υποτονικότητας της οικονομίας. Κατά συνέπεια, τα μέτρα που έχουμε λάβει θα συμβάλουν σε μια διαρκή επάνοδο του πληθωρισμού σε επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα και θα στηρίξουν τη σταθεροποίηση των μεσομακροπρόθεσμων προσδοκιών για τον πληθωρισμό.

Επιτρέψτε μου τώρα να σας παρουσιάσω με περισσότερες λεπτομέρειες την αξιολόγησή μας, ξεκινώντας από την οικονομική ανάλυση. Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, το πραγματικό ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε κατά 0,3%, σε τριμηνιαία βάση, το τελευταίο τρίμηνο του 2014, δηλαδή ήταν κάπως υψηλότερο από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως. Τα πιο πρόσφατα οικονομικά στοιχεία και ιδίως πληροφορίες ερευνών που ήταν διαθέσιμες έως τον Φεβρουάριο καταδεικνύουν κάποια περαιτέρω βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας στις αρχές του έτους. Σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές προοπτικές, αναμένουμε ότι η οικονομική ανάκαμψη θα επεκταθεί και θα ενισχυθεί σταδιακά. Το χαμηλό επίπεδο της τιμής του πετρελαίου αναμένεται να εξακολουθήσει να στηρίζει το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Η εγχώρια ζήτηση αναμένεται επίσης να υποβοηθηθεί περαιτέρω από τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει οδηγώντας σε συνεχιζόμενη βελτίωση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών, καθώς και από την πρόοδο της δημοσιονομικής προσαρμογής και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Επιπλέον, η ζήτηση για εξαγωγές της ζώνης του ευρώ αναμένεται να ωφεληθεί από τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τιμών και την παγκόσμια ανάκαμψη. Ωστόσο, η ανάκαμψη στη ζώνη του ευρώ είναι πιθανόν να συνεχίσει να επηρεάζεται αρνητικά από τις αναγκαίες προσαρμογές των ισολογισμών σε διάφορους τομείς και τον μάλλον βραδύ ρυθμό υλοποίησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Η αξιολόγηση αυτή αντανακλάται επίσης σε μεγάλο βαθμό στις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ για τη ζώνη του ευρώ του Μαρτίου 2015, σύμφωνα με τις οποίες το ετήσιο πραγματικό ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 1,5% το 2015, 1,9% το 2016 και 2,1% το 2017. Σε σύγκριση με τις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος του Δεκεμβρίου 2014, οι προβολές όσον αφορά την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ το 2015 και το 2016 έχουν αναθεωρηθεί προς τα πάνω, αντανακλώντας τον ευνοϊκό αντίκτυπο των χαμηλότερων τιμών του πετρελαίου, την υποχώρηση της σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ και τον αντίκτυπο των μέτρων νομισματικής πολιτικής που έλαβε πρόσφατα η ΕΚΤ.

Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις οικονομικές προοπτικές για τη ζώνη του ευρώ παραμένουν καθοδικοί, αλλά έχουν υποχωρήσει μετά τις πρόσφατες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής και την πτώση των τιμών του πετρελαίου.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός (βάσει του ΕνΔΤΚ) της ζώνης του ευρώ ήταν -0,3% τον Φεβρουάριο του 2015, έναντι ‑0,6% τον Ιανουάριο. Τα αρνητικά αποτελέσματα αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό τον αντίκτυπο της σημαντικής πτώσης των τιμών του πετρελαίου από τον Ιούλιο του 2014. Με βάση τις σημερινές πληροφορίες και τις ισχύουσες τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί του πετρελαίου, ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού (βάσει του ΕνΔΤΚ) αναμένεται να παραμείνει σε πολύ χαμηλά ή αρνητικά επίπεδα τους επόμενους μήνες. Οι ρυθμοί πληθωρισμού, υποβοηθούμενοι από τον ευνοϊκό αντίκτυπο των πρόσφατων μέτρων νομισματικής πολιτικής στη συνολική ζήτηση, από τον αντίκτυπο της υποτίμησης της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ και από την υπόθεση για κάπως υψηλότερες τιμές του πετρελαίου τα προσεχή έτη, αναμένεται να αρχίζουν να αυξάνονται σταδιακά αργότερα στη διάρκεια του 2015.

Η αξιολόγηση αυτή αντανακλάται επίσης σε μεγάλο βαθμό στις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ για τη ζώνη του ευρώ του Μαρτίου 2015, σύμφωνα με τις οποίες ο ετήσιος πληθωρισμός (βάσει του ΕνΔΤΚ) θα διαμορφωθεί σε 0,0% το 2015, 1,5% το 2016 και 1,8% το 2017. Σε σύγκριση με τις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος του Δεκεμβρίου 2014, η προβολή για τον πληθωρισμό όσον αφορά το 2015 έχει αναθεωρηθεί προς τα κάτω, αντανακλώντας κυρίως την πτώση των τιμών του πετρελαίου. Αντιθέτως, η προβολή για τον πληθωρισμό όσον αφορά το 2016 έχει αναθεωρηθεί ελαφρώς προς τα πάνω, αντανακλώντας μεταξύ άλλων και τον αναμενόμενο αντίκτυπο των αποφάσεων νομισματικής πολιτικής που λάβαμε πρόσφατα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να παρακολουθεί προσεκτικά τους κινδύνους που περιβάλλουν τις προοπτικές για την εξέλιξη των τιμών μεσοπρόθεσμα. Σε αυτό το περιβάλλον, θα επικεντρωθούμε ιδίως στη μετακύλιση των μέτρων νομισματικής πολιτικής στην οικονομία, στις γεωπολιτικές εξελίξεις, καθώς και στις εξελίξεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και στις τιμές της ενέργειας.

Κατά τη συζήτηση των προοπτικών για την οικονομία και των νέων προβολών, το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνώρισε ότι οι προβολές των εμπειρογνωμόνων προϋποθέτουν την πλήρη εφαρμογή όλων των μέτρων πολιτικής που έχουμε λάβει. Επιπλέον, οι προβολές εμπειρογνωμόνων του Μαρτίου επεκτείνουν τον χρονικό ορίζοντα έως το 2017. Σε αυτό το πλαίσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο τόνισε εκ νέου ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο χρονικός ορίζοντας προβολής τόσο τείνει να αυξάνεται η αβεβαιότητα που περιβάλλει τις προβολές.

Όσον αφορά τη νομισματική ανάλυση, τα πρόσφατα στοιχεία επιβεβαιώνουν τη σταδιακή επιτάχυνση του υποκείμενου ρυθμού αύξησης της ποσότητας χρήματος με την ευρεία έννοια (Μ3). Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του Μ3 επιταχύνθηκε σε 4,1% τον Ιανουάριο του 2015, από 3,8% τον Δεκέμβριο του 2014. Η ετήσια αύξηση του Μ3 εξακολουθεί να προέρχεται κυρίως από τις πιο ρευστές συνιστώσες του, καθώς το στενό νομισματικό μέγεθος Μ1 αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 9,0% τον Ιανουάριο.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (με διόρθωση ως προς τις πωλήσεις και τιτλοποιήσεις δανείων) ήταν -0,9% τον Ιανουάριο του 2015, έναντι -1,1% τον Δεκέμβριο του 2014, και εξακολούθησε να σημειώνει σταδιακή ανάκαμψη από το κατώτατο επίπεδο -3,2% τον Φεβρουάριο του 2014. Οι τριμηνιαίες σωρευτικές καθαρές ροές χορηγήσεων ήταν θετικές τον Ιανουάριο για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, σε σύγκριση με τις σημαντικές καθαρές εξοφλήσεις που εξακολουθούσαν να καταγράφονται πριν από ένα έτος. Παρά τις βελτιώσεις αυτές, η δυναμική των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις παραμένει υποτονική και εξακολουθεί να αντανακλά τη χρονική υστέρηση που παρουσιάζουν οι εξελίξεις στα δάνεια σε σχέση με τον οικονομικό κύκλο, τον πιστωτικό κίνδυνο, τους παράγοντες της προσφοράς πιστώσεων και τη συνεχιζόμενη προσαρμογή των ισολογισμών του χρηματοπιστωτικού και του μη χρηματοπιστωτικού τομέα. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τα νοικοκυριά (με διόρθωση ως προς τις πωλήσεις και τιτλοποιήσεις δανείων) επιταχύνθηκε περαιτέρω σε 0,9% τον Ιανουάριο του 2015, έναντι 0,8% τον Δεκέμβριο του 2014. Τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που λάβαμε πρόσφατα θα πρέπει να στηρίξουν την περαιτέρω βελτίωση των πιστωτικών ροών.

Συνοπτικά, η διασταύρωση του αποτελέσματος της οικονομικής ανάλυσης με τις ενδείξεις από τη νομισματική ανάλυση επιβεβαιώνει την καταλληλότητα των πρόσφατων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αποφασιστική εφαρμογή όλων των μέτρων νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει θα παρέχει στήριξη στην ανάκαμψη της ζώνης του ευρώ, επαναφέροντας τους ρυθμούς πληθωρισμού σε επίπεδα κάτω, αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα.

Η νομισματική πολιτική αποσκοπεί στη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών μεσοπρόθεσμα και η διευκολυντική της κατεύθυνση συμβάλλει στη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας. Ωστόσο, προκειμένου να αποκομισθούν όλα τα οφέλη από τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει, είναι αναγκαία η αποφασιστική συμβολή και άλλων τομέων πολιτικής. Δεδομένης της υψηλής διαρθρωτικής ανεργίας και του χαμηλού ρυθμού αύξησης του δυνητικού προϊόντος στη ζώνη του ευρώ, η κυκλική ανάκαμψη σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ του Μαρτίου 2015 δεν πρέπει να οδηγήσει σε εφησυχασμό. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να αυξηθούν οι επενδύσεις, να ενισχυθεί η δημιουργία θέσεων εργασίας και να επιταχυνθεί η παραγωγικότητα, τόσο η αποφασιστική εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στις αγορές προϊόντων και εργασίας όσο και η ανάληψη δράσεων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος πρέπει να ενταθούν σε διάφορες χώρες. Είναι σημαντικό οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις να τεθούν σε εφαρμογή γρήγορα, με αξιόπιστο και αποτελεσματικό τρόπο, καθώς αυτό δεν θα αυξήσει μόνο τη μελλοντική διατηρήσιμη ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ, αλλά και τις προσδοκίες για υψηλότερα εισοδήματα, και θα ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν σήμερα σε περισσότερες επενδύσεις, επισπεύδοντας την οικονομική ανάκαμψη. Οι δημοσιονομικές πολιτικές θα πρέπει να στηρίζουν την οικονομική ανάκαμψη και ταυτόχρονα να συμμορφώνονται με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Η πλήρης και συνεπής εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την εμπιστοσύνη στο δημοσιονομικό μας πλαίσιο. Ενόψει της αναγκαιότητας να ενταθούν οι προσπάθειες για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε ορισμένες χώρες, είναι επίσης σημαντικό να τεθεί σε εφαρμογή με αποτελεσματικό τρόπο η διαδικασία μακροοικονομικής ανισορροπίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι υπερβολικές ανισορροπίες όπως έχουν εντοπιστεί σε επιμέρους κράτη μέλη.

Και τώρα είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις.

Για την ακριβή διατύπωση η οποία έχει συμφωνηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, συμβουλευθείτε την αγγλική έκδοση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου