Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Stqarrija introduttorja għall-konferenza stampa

Mario Draghi, President tal-BĊE,
Nikosija, 5 ta’ Marzu 2015

Sinjuri, hu l-pjaċir tal-Viċi President u tiegħi nilqgħukom għal din il-konferenza stampa, hawn f’Nikosija. Nixtieq nirringrazzja lill-Gvernatur Gheorghadji għall-ospitalità ġeneruża tagħha u nesprimi l-gratitudni speċjali tagħna lejn l-istaff tagħha għall-organizzazzjoni eċċellenti tal-laqgħa tal-lum tal-Kunsill Governattiv.

Wara l-analiżi regolari tagħna tas-sitwazzjoni ekonomika u monetarja, u skont l-indikazzjonijiet tagħna għall-ġejjieni, ħadna d-deċiżjoni li nħallu r- rati ewlenin tal-imgħax tal-BĊE l-istess. Fir-rigward tal- miżuri straordinarji tal-politika monetarja, l-attenzjoni tagħna issa ddur fuq l-implimentazzjoni.

Wara d-deċiżjonijiet li ħadna fit-22 ta’ Jannar 2015, se nibdew nixtru titoli tas-settur pubbliku denominati fl-euro mis-suq sekondarju mid-9 ta’ Marzu 2015. Se nkomplu nixtru wkoll titoli koperti b’assi u bonds garantiti, li bdejna nixtru s-sena li għaddiet. Kif intqal qabel, it-total tax-xiri ta’ titoli tas-settur pubbliku u dak privat kull xahar se jammonta għal €60 biljun. Huwa maħsub li x-xiri jibqa’ jsir sal-aħħar ta’ Settembru 2016 u, fi kwalunkwe każ, sakemm naraw aġġustament sostnut fix-xejra tal-inflazzjoni li jkun konsistenti mal-għan tagħna li r-rati tal-inflazzjoni jinżammu taħt iżda qrib 2% għal żmien medju. Aktar tagħrif dwar ċerti aspetti tal-implimentazzjoni tal-programm ta’ xiri ta’ titoli tas-settur pubbliku se joħroġ fit-3.30 p.m. CET fil-websajt tal-BĊE.

Diġà rajna għadd ġmielu ta’ effetti pożittivi minn dawn id-deċiżjonijiet tal-politika monetarja. Il-kundizzjonijiet tas-swieq finanzjarji u l-prezz tal-finanzjament estern għall-ekonomija privata komplew jillaxkaw, anki minħabba l-miżuri tal-politika monetarja li ħadna qabel. B’mod partikolari, il-kundizzjonijiet tas-self għall-kumpaniji u l-unitajiet domestiċi tjiebu konsiderevolment. Barra dan, l-iżviluppi monetarji u tal-kreditu bdew jissaħħu.

It-titjib sostanzjali fix-xejra akkomodanti tal-politika monetarja tagħna jsostni u jsaħħaħ il-ħolqien ta’ żviluppi aktar favorevoli għall-ekonomija taż-żona tal-euro. Fi klima ta’ titjib fil-fiduċja tan-negozji u tal-konsumaturi, it-trażmissjoni tal-miżuri tagħna fl-ekonomija reali se tissaħħaħ u tgħin biex tkompli titjieb il-prospettiva tat-tkabbir ekonomiku u tonqos ir-rata tal-kapaċità mhix utilizzata. Hekk, il-miżuri tagħna se jikkontribwixxu biex l-inflazzjoni terġa’ lura b’mod sostnut lejn livell taħt iżda qrib 2% għal żmien medju u biex jissaħħaħ l-ankraġġ sod tal-aspettattivi tal-inflazzjoni għal żmien minn medju sa twil.

Issa se nispjega l-evalwazzjoni tagħna b’aktar reqqa, u nibda bl- analiżi ekonomika. Skont il-kalkoli preliminari tal-Eurostat, il-PDG f’termini reali fiż-żona tal-euro żdied b’0.3% fuq bażi trimestrali fl-aħħar trimestru tal-2014, li kien kemxejn ogħla minn dak li kien mistenni. L-aħħar dejta ekonomika u, b’mod partikolari, l-evidenza mill-istħarriġ disponibbli sa Frar jindikaw li l-attività ekonomika kompliet titjieb fil-bidu ta’ din is-sena. Għall-ġejjieni, nistennew li l-irkupru ekonomiku jkompli jinfirex u jissaħħaħ gradwalment. Il-livell baxx tal-prezz taż-żejt għandu jkompli jsostni d-dħul disponibbli reali tal-unitajiet domestiċi u l-profitabilità korporattiva. Id-domanda domestika għandha tkompli tiġi sostnuta wkoll bil-miżuri tal-politika monetarja li jwasslu għal titjib kontinwu fil-kundizzjonijiet finanzjarji, kif ukoll bil-progress li sar fil-konsolidament fiskali u r-riformi strutturali. Barra dan, id-domanda għall-esportazzjoni miż-żona tal-euro għandha tibbenefika mit-titjib fil-kompetittività tal-prezzijiet u mill-irkupru globali. Madankollu, l-irkupru fiż-żona tal-euro x’aktarx li se jkompli jitrażżan mill-aġġustamenti meħtieġa fil-karti tal-bilanċ f’diversi setturi kif ukoll mir-ritmu x’aktarx kajman tal-implimentazzjoni tar-riformi strutturali.

Din l-evalwazzjoni hija wkoll riflessa b’mod ġenerali fit-tbassir makroekonomiku ta’ Marzu 2015 għaż-żona tal-euro li sar mill-esperti tal-BĊE, li jipprevedi li l-PDG annwali f’termini reali se jiżdied b’1.5% fl-2015, b’1.9% fl-2016 u bi 2.1% fl-2017. Imqabbel mat-tbassir makroekonomiku ta’ Diċembru 2014 li sar mill-esperti tal-Eurosistema, it-tbassir għat-tkabbir reali tal-PDG fl-2015 u l-2016 ġie rivedut b’żieda, u dan jirrifletti l-impatt favorevoli tal-prezzijiet aktar baxxi taż-żejt, ir-rata tal-kambju effettiva aktar dgħajfa tal-euro u l-impatt tal-miżuri tal-politika monetarja li ħa l-BĊE reċentement.

Ir-riskji marbutin mal-prospettiva ekonomika taż-żona tal-euro baqgħalhom xejra ta’ tnaqqis, iżda dawn naqsu wara d-deċiżjonijiet tal-politika monetarja li ħadna dan l-aħħar u r-roħs fil-prezzijiet taż-żejt.

Skont il-kalkolu preliminari tal-Eurostat, l-inflazzjoni annwali fiż-żona tal-euro mkejla bl-HICP kienet -0.3 % fi Frar 2015, wara li kienet -0.6% f’Jannar. Ir-riżultati negattivi jirriflettu l-aktar l-impatt tat-tnaqqis sinifikanti fil-prezzijiet taż-żejt minn Lulju 2014. Skont it-tagħrif attwali u l-prezzijiet kurrenti tal-kuntratti ta’ xiri bil-quddiem taż-żejt, l-inflazzjoni annwali mkejla bl-HICP mistennija tibqa’ baxxa ħafna jew negattiva fix-xhur li ġejjin. Bis-sostenn tal-impatt favorevoli tal-miżuri tal-politika monetarja li ħadna dan l-aħħar dwar id-domanda aggregata, l-impatt tar-rata tal-kambju aktar baxxa tal-euro u l-ipotesi ta’ prezzijiet taż-żejt kemxejn ogħla fis-snin li ġejjin, ir-rati tal-inflazzjoni mistennija jibdew jiżdiedu bil-mod aktar ’il quddiem fl-2015.

Din l-evalwazzjoni hija wkoll riflessa b’mod ġenerali fit-tbassir makroekonomiku ta’ Marzu 2015 għaż-żona tal-euro li sar mill-esperti tal-BĊE, li jipprevedi inflazzjoni annwali mkejla bl-HICP ta’ 0.0% fl-2015, 1.5% fl-2016 u 1.8% fl-2017. Meta jitqabbel mat-tbassir makroekonomiku ta’ Diċembru 2014 li sar mill-esperti tal-Eurosistema, it-tbassir għall-inflazzjoni fl-2015 ġie rivedut bi tnaqqis, l-aktar minħabba t-tnaqqis fil-prezzijiet taż-żejt. B’kuntrast, it-tbassir dwar l-inflazzjoni għall-2016 ġie rivedut b’żieda żgħira, u dan jirrifletti wkoll l-impatt mistenni tal-miżuri tal-politika monetarja li ħadna dan l-aħħar.

Il-Kunsill Governattiv se jkompli josserva mill-qrib ir-riskji għall-prospettiva tal-iżviluppi fil-prezzijiet għal żmien medju. F’dan ir-rigward, se niffukaw b’mod partikolari fuq l-impatt tal-miżuri tal-politika monetarja li ħadna, l-iżviluppi ġeopolitiċi, u l-iżviluppi fir-rata tal-kambju u l-prezzijiet tal-enerġija.

Meta ddiskuta l-prospettiva ekonomika u t-tbassir il-ġdid, il-Kunsill Governattiv irrikonoxxa li t-tbassir tal-esperti tal-BĊE jiddependi mill-implimentazzjoni sħiħa tal-miżuri kollha tal-politika tagħna. Barra dan, it-tbassir ta’ Marzu tal-esperti tal-BĊE jestendi l-perjodu analizzat sal-2017. F’dan ir-rigward, il-Kunsill Governattiv enfasizza għal darb’oħra li l-livell ta’ inċertezza fit-tbassir għandu t-tendenza li jikber aktar ma jitwal il-perjodu tat-tbassir.

Għal dik li hija l- analiżi monetarja, id-dejta reċenti tikkonferma żieda gradwali fit-tkabbir ta’ bażi fl-aggregat monetarju wiesa’ (M3). Ir-rata tat-tkabbir annwali tal-M3 żdiedet għal 4.1% f’Jannar 2015, żieda minn 3.8% f’Diċembru 2014. It-tkabbir annwali fl-M3 qiegħed ikompli jiġi sostnut mill-komponenti l-aktar likwidi tiegħu, bl-aggregat monetarju ristrett M1 jikber b’rata annwali ta’ 9.0% f’Jannar.

Ir-rata annwali ta’ bidla tas-self lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji (aġġustata għall-bejgħ tas-self u l-assigurazzjoni b’assi eżistenti) kienet ta’ -0.9% f’Jannar 2015, wara li kienet -1.1% f’Diċembru 2014, u kompliet bl-irkupru gradwali mil-limitu minimu ta’ -3.2% fi Frar 2014. Il-flussi kumulati tas-self nett għal tliet xhur kienu pożittivi f’Jannar għat-tieni xahar wara l-ieħor, imqabblin mal-fidi nett imdaqqas li kien qiegħed jiġi rreġistrat sena ilu. Minkejja dan it-titjib, l-iżviluppi fis-self lil korporazzjonijiet mhux finanzjarji jibqgħu dgħajfin u jkomplu jirriflettu r-relazzjoni staġnata maċ-ċiklu tan-negozju, ir-riskju tal-kreditu, fatturi marbutin mal-provvista tal-kreditu u l-aġġustament kontinwu tal-karti tal-bilanċ tas-settur finanzjarju u s-settur mhux finanzjarju. Ir-rata ta’ tkabbir annwali tas-self lil unitajiet domestiċi (aġġustata għall-bejgħ tas-self u l-assigurazzjoni b’assi eżistenti) kompliet tiżdied għal 0.9% f’Jannar 2015, wara li kienet 0.8% f’Diċembru 2014. Il-miżuri tal-politika monetarja li ħadna dan l-aħħar għandhom isostnu aktar titjib fil-flussi tal-kreditu.

Fil-qosor, kontroverifika tar-riżultati tal-analiżi ekonomika mal-indikazzjonijiet li joħorġu mill-analiżi monetarja tikkonferma kemm kienu xierqa d-deċiżjonijiet reċenti li ħa l-Kunsill Governattiv. L-implimentazzjoni determinata tal-miżuri kollha tal-politika monetarja li ħadna se tipprovdi sostenn għall-irkupru fiż-żona tal-euro u tqarreb ir-rati tal-inflazzjoni lejn livelli taħt iżda qrib 2% għal żmien medju.

Il-politika monetarja hija ffukata biex iżżomm l-istabbiltà tal-prezzijiet għal żmien medju u x-xejra akkomodanti tagħha tgħin fis-sostenn tal-attività ekonomika. Madankollu, sabiex naħsdu l-benefiċċji sħaħ tal-miżuri tal-politika monetarja li ħadna, oqsma oħra tal-politika jeħtiġilhom jagħtu sehemhom b’mod deċiżiv. Minħabba l-qgħad strutturali kbir u tkabbir potenzjalment baxx fil-produzzjoni, irkupru ċikliku fuq il-linji tat-tbassir ta’ Marzu tal-esperti tal-BĊE ma jagħtix lok għal sodisfazzjon. B’mod partikolari, sabiex jiżdied l-investiment, jikber il-ħolqien tal-impjiegi u togħla l-produttività, l-implimentazzjoni deċiżiva tar- riformi fis-swieq tal-prodotti u tax-xogħol kif ukoll l-azzjonijiet biex titjieb il-klima tan-negozju jeħtiġilhom iżidu r-ritmu f’bosta pajjiżi. Huwa importanti ferm li r-riformi strutturali jiġu implimentati bil-ħeffa u b’mod kredibbli u effettiv billi dan mhux biss iżid it-tkabbir sostenibbli fiż-żona tal-euro għall-ġejjieni iżda jkabbar l-aspettattivi ta’ żieda fid-dħul u jinkoraġġixxi l-kumpaniji jżidu l-investiment illum, biex l-irkupru ekonomiku jinġieb ’il quddiem. Il- politika fiskali għandha ssostni l-irkupru ekonomiku filwaqt li tibqa’ konformi mal-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir. L-implimentazzjoni sħiħa u konsistenti tal-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir hija ta’ importanza kbira għall-fiduċja fil-qafas fiskali tagħna. Minħabba li jeħtieġ jiżdiedu l-isforzi għal riformi strutturali f’għadd ta’ pajjiżi, huwa importanti wkoll li l-proċedura tal-iżbilanċ makroekonomiku tiġi implimentata b’mod effettiv sabiex tindirizza l-iżbilanċi eċċessivi kif identifikati fl-Istati Membri individwali.

Issa ninsabu lesti biex inwieġbu l-mistoqsijiet tagħkom.

Għall-kliem eżatt miftiehem mill-Kunsill Governattiv, jekk jogħġbok ara l-verżjoni bl-Ingliż.

KUNTATT

Bank Ċentrali Ewropew

Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni

Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Kuntatti għall-midja