European Central Bank - eurosystem
Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

21. listopada 2022.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 592 847 2
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 548 482 1 274
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 235 155 528
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 313 327 747
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 25 363 480
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 10 756 327
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 10 756 327
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 2 119 674 13
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 3 640 18
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 2 116 034 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 −5
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 13 320 −4 430
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 5 118 277 −1 966
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 950 956 −2 355
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 167 320 390
8 Dug opće države nominiran u eurima 21 724 0
9 Ostala imovina 324 318 986
Ukupno imovina 8 774 759 −3 313
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 559 813 −2 077
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 4 841 542 −12 644
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 215 642 −16 532
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 4 623 036 3 291
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 2 864 597
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 59 686 5 042
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 676 386 8 574
  5.1 Opća država 550 960 9 838
  5.2 Ostale obveze 125 426 −1 264
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 384 784 −322
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 11 865 344
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 6 083 −809
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 083 −809
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 189 859 0
10 Ostale obveze 318 305 −1 422
11 Računi revalorizacije 611 738 0
12 Kapital i pričuve 114 698 0
Ukupno obveze 8 774 759 −3 313
Annexes
25 October 2022