European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

21. oktoober 2022
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 592 847 2
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 548 482 1 274
  2.1 Nõuded IMFi vastu 235 155 528
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 313 327 747
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 25 363 480
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 10 756 327
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 10 756 327
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 2 119 674 13
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 3 640 18
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 2 116 034 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 −5
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 13 320 −4 430
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 5 118 277 −1 966
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 950 956 −2 355
  7.2 Muud väärtpaberid 167 320 390
8 Valitsussektori võlg eurodes 21 724 0
9 Muud varad 324 318 986
Varad kokku 8 774 759 −3 313
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 559 813 −2 077
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 841 542 −12 644
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 215 642 −16 532
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 4 623 036 3 291
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 864 597
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 59 686 5 042
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 676 386 8 574
  5.1 Valitsussektor 550 960 9 838
  5.2 Muud kohustused 125 426 −1 264
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 384 784 −322
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 11 865 344
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 083 −809
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 083 −809
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 189 859 0
10 Muud kohustused 318 305 −1 422
11 Ümberhindluskontod 611 738 0
12 Kapital ja reservid 114 698 0
Kohustused kokku 8 774 759 −3 313
Annexes
25 October 2022