European Central Bank - eurosystem
Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

5. kolovoza 2022.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 604 275 2
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 520 478 −620
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 226 577 9
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 293 900 −628
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 26 829 1 131
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 9 828 −485
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 9 828 −485
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 2 125 582 −213
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 864 −213
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 2 124 718 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 15 231 −15 562
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 5 117 855 −7 775
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 952 164 −6 697
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 165 691 −1 078
8 Dug opće države nominiran u eurima 21 680 0
9 Ostala imovina 304 223 5 024
Ukupno imovina 8 745 981 −18 498
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 595 838 −5 033
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 4 625 647 57 071
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 3 959 694 104 233
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 664 106 −46 952
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 1 847 −209
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 53 041 −7 494
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 744 313 −99 855
  5.1 Opća država 546 767 −95 156
  5.2 Ostale obveze 197 546 −4 699
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 476 104 33 951
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 11 305 −182
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 5 920 195
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 920 195
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 184 896 0
10 Ostale obveze 325 558 2 848
11 Računi revalorizacije 608 538 0
12 Kapital i pričuve 114 820 0
Ukupno obveze 8 745 981 −18 498
Annexes
9 August 2022