European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

5 august 2022
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 604 275 2
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 520 478 −620
  2.1 Creanțe asupra FMI 226 577 9
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 293 900 −628
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 26 829 1 131
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 9 828 −485
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 9 828 −485
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 2 125 582 −213
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 864 −213
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 2 124 718 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 15 231 −15 562
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 5 117 855 −7 775
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 952 164 −6 697
  7.2 Alte titluri de valoare 165 691 −1 078
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 21 680 0
9 Alte active 304 223 5 024
Total active 8 745 981 −18 498
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 595 838 −5 033
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 625 647 57 071
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 3 959 694 104 233
  2.2 Facilitatea de depozit 664 106 −46 952
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 1 847 −209
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 53 041 −7 494
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 744 313 −99 855
  5.1 Administrație publică 546 767 −95 156
  5.2 Alte pasive 197 546 −4 699
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 476 104 33 951
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 11 305 −182
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 5 920 195
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 5 920 195
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 184 896 0
10 Alte pasive 325 558 2 848
11 Conturi de reevaluare 608 538 0
12 Capital și rezerve 114 820 0
Total pasive 8 745 981 −18 498
Annexes
9 August 2022