Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2014. október 17.

2014. október 21.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2014. október 17-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,2 milliárd euróval csökkent, 227,3 milliárd euróra.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti, határozatlan idejű cseremegállapodás keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,8 milliárd euróval, 367,9 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,3 milliárd euróval, 972,9 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 3,1 milliárd euróval, 75,6 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 13,4 milliárd euróval csökkent, 470,2 milliárd euróra. 2014. október 15-én, szerdán lejárt egy 84,2 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 82,5 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

A hét során 5,9 milliárd euro értékben hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek lejárat előtti visszafizetésére került sor.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele gyakorlatilag nem változott, vagyis 0,1 milliárd euro maradt, míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 29 milliárd eurót tett ki (szemben az előző heti 23,1 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 2,8 milliárd euróval, 191,2 milliárd euróra csökkent. Ez annak tudható be, hogy az értékpapír-piaci program és az első fedezettkötvény-vásárlási program keretében vásárolt értékpapírok egy részét visszavásárolták. Így a 2014. október 17-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 146,4 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 31,4 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 13,5 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 19,8 milliárd euróval, 184,8 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 334 531 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 262 374 −586
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 84 300 4
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 178 074 −590
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 27 177 −1 556
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 20 744 −370
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 20 744 −370
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 499 224 −7 536
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 82 518 −1 695
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 416 581 −5 855
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 125 13
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 65 598 −54
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 559 090 −2 003
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 191 240 −2 806
7.2 Egyéb értékpapírok 367 850 803
8 Euróban denominált államadósság 26 727 0
9 Egyéb eszközök 234 260 −854
Eszközök összesen 2 029 725 −12 959
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 972 948 −1 350
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 213 852 −13 944
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 184 784 −19 844
2.2 Betéti rendelkezésre állás 29 045 5 940
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 23 −40
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 699 −75
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 108 549 5 329
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 75 637 3 067
5.2 Egyéb kötelezettségek 32 913 2 262
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 36 835 −2 299
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 084 −114
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 681 −1 821
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 5 681 −1 821
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 55 494 0
10 Egyéb kötelezettségek 219 733 1 315
11 Átértékelési számlák 315 537 0
12 Saját tőke 95 312 0
Források összesen 2 029 725 −12 959

Médiakapcsolatok