Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 17. oktoober 2014

21. oktoober 2014

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

17. oktoobril 2014 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,2 miljardi euro võrra 227,3 miljardi euroni.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,8 miljardi euro võrra 367,9 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 1,3 miljardi euro võrra 972,9 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 3,1 miljardi euro võrra 75,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 13,4 miljardi euro võrra 470,2 miljardi euroni. Kolmapäeval, 15. oktoobril 2014 möödus 84,2 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus ühenädalase tähtajaga operatsioon väärtusega 82,5 miljardit eurot.

Nädala jooksul maksti enne tähtaja möödumist tagasi 5,9 miljardi euro väärtuses varasid, mis laenati pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati jätkuvalt 0,1 miljardi euro ulatuses ja hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 29 miljardi euro ulatuses (võrreldes 23,1 miljardiga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 2,8 miljardi euro võrra 191,2 miljardi euroni seoses väärtpaberituruprogrammi ja tagatud võlakirjade esimese ostukava raames omandatud väärtpaberite lunastamisega. Selle tulemusel ulatus 17. oktoobril 2014 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 146,4 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 31,4 miljardi ja 13,5 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 19,8 miljardi euro võrra 184,8 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 334 531 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 262 374 −586
2.1 Nõuded RVFle 84 300 4
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 178 074 −590
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 27 177 −1 556
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 20 744 −370
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 744 −370
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 499 224 −7 536
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 82 518 −1 695
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 416 581 −5 855
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 125 13
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 65 598 −54
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 559 090 −2 003
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 191 240 −2 806
7.2 Muud väärtpaberid 367 850 803
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 727 0
9 Muud varad 234 260 −854
Varad kokku 2 029 725 −12 959
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 972 948 −1 350
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 213 852 −13 944
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 184 784 −19 844
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 29 045 5 940
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 23 −40
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 699 −75
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 108 549 5 329
5.1 Valitsussektor 75 637 3 067
5.2 Muud kohustused 32 913 2 262
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 36 835 −2 299
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 084 −114
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 681 −1 821
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 681 −1 821
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 55 494 0
10 Muud kohustused 219 733 1 315
11 Ümberhindluskontod 315 537 0
12 Kapital ja reservid 95 312 0
Kohustused kokku 2 029 725 −12 959

Kontaktandmed