Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 17 octombrie 2014

21 octombrie 2014

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 17 octombrie 2014, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a înregistrat o diminuare de 0,2 miliarde EUR, până la 227,3 miliarde EUR, pe seama operațiunilor cu clientela și a celor de portofoliu.

În perioada analizată, Eurosistemul nu a derulat nicio operațiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au sporit cu 0,8 miliarde EUR, până la 367,9 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 1,3 miliarde EUR, până la 972,9 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) au crescut cu 3,1 miliarde EUR, până la 75,6 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a redus cu 13,4 miliarde EUR, până la 470,2 miliarde EUR. Miercuri, 15 octombrie 2014, o operațiune principală de refinanțare în valoare de 84,2 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune, în valoare de 82,5 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

În cursul săptămânii, suma de 5,9 miliarde EUR aferentă unor operațiuni de refinanțare pe termen mai lung a fost rambursată înainte de a ajunge la scadență.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) a rămas practic nemodificat, la nivelul de 0,1 miliarde EUR, în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 29 de miliarde EUR (față de 23,1 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au consemnat o scădere de 2,8 miliarde EUR, până la 191,2 miliarde EUR. Această scădere s-a datorat răscumpărării unor titluri achiziționate în cadrul programului destinat piețelor titlurilor de valoare și al primului program de achiziționare de obligațiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 17 octombrie 2014, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat piețelor titlurilor de valoare a însumat 146,4 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziționare de obligațiuni garantate a fost de 31,4 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de-al doilea program, de 13,5 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidențiate ca titluri deținute până la scadență.

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o diminuare de 19,8 miliarde EUR, până la 184,8 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 334 531 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 262 374 −586
2.1 Creanţe asupra FMI 84 300 4
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 178 074 −590
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 27 177 −1 556
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 20 744 −370
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 20 744 −370
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 499 224 −7 536
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 82 518 −1 695
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 416 581 −5 855
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 125 13
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 65 598 −54
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 559 090 −2 003
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 191 240 −2 806
7.2 Alte titluri 367 850 803
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 727 0
9 Alte active 234 260 −854
Total active 2 029 725 −12 959
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 972 948 −1 350
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 213 852 −13 944
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 184 784 −19 844
2.2 Facilitatea de depozit 29 045 5 940
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 23 −40
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 699 −75
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 108 549 5 329
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 75 637 3 067
5.2 Alte angajamente 32 913 2 262
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 36 835 −2 299
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 084 −114
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 5 681 −1 821
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 5 681 −1 821
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 55 494 0
10 Alte pasive 219 733 1 315
11 Conturi de reevaluare 315 537 0
12 Capital şi rezerve 95 312 0
Total pasive 2 029 725 −12 959

Contacte media