Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 17.10.2014

21.10.2014

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 17.10.2014 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,2 miljardilla eurolla 227,3 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,8 miljardilla eurolla 367,9 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 1,3 miljardilla eurolla 972,9 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 3,1 miljardilla eurolla 75,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 13,4 miljardilla eurolla 470,2 miljardiin euroon. Keskiviikkona 15.10.2014 erääntyi 84,2 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 82,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on yksi viikko.

Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin viikon aikana takaisin 5,9 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli edelleen 0,1 miljardia euroa, ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli 29 miljardia euroa (edellisellä viikolla 23,1 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä väheni 2,8 miljardilla eurolla 191,2 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa ja ensimmäisessä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntymisen vuoksi. Perjantaina 17.10.2014 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 146,4 miljardin euron arvosta. Ensimmäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 31,4 miljardin euron ja toiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 13,5 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 19,8 miljardilla eurolla 184,8 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 334 531 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 262 374 −586
2.1 Saamiset IMF:ltä 84 300 4
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 178 074 −590
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 27 177 −1 556
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 744 −370
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 744 −370
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 499 224 −7 536
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 82 518 −1 695
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 416 581 −5 855
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 125 13
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 65 598 −54
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 559 090 −2 003
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 191 240 −2 806
7.2 Muut arvopaperit 367 850 803
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 727 0
9 Muut saamiset 234 260 −854
Vastaavaa yhteensä 2 029 725 −12 959
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 972 948 −1 350
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 213 852 −13 944
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 184 784 −19 844
2.2 Talletusmahdollisuus 29 045 5 940
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 23 −40
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 699 −75
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 108 549 5 329
5.1 Julkisyhteisöt 75 637 3 067
5.2 Muut 32 913 2 262
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 36 835 −2 299
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 084 −114
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 681 −1 821
8.1 Talletukset ja muut velat 5 681 −1 821
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 55 494 0
10 Muut velat 219 733 1 315
11 Arvonmuutostilit 315 537 0
12 Pääoma ja rahastot 95 312 0
Vastattavaa yhteensä 2 029 725 −12 959

Yhteyshenkilöt