European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2006 m. sausio 13 d.

2006 m. sausio 17 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2006 m. sausio 13 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 7 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 161,1 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 93,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 6,4 mlrd. eurų – iki 553,8 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 42,8 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 7,1 mlrd. eurų – iki 399,1 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2006 m. sausio 11 d., baigėsi 316 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 309 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su 0,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik toks pat kaip praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 152,8 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 163 797 −7
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 156 182 850
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 13 764 9
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 142 418 841
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 22 160 −620
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 9 234 339
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 9 234 339
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 399 115 −7 124
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 308 998 −7 002
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 90 017 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 100 −111
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −11
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 085 350
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 93 244 257
8 Valdžios skola eurais 40 113 0
9 Kitas turtas 145 328 599
Visas turtas 1 033 258 −5 356
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 553 846 −6 407
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 152 814 −313
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 152 775 −322
2.2 Indėlių galimybė 38 9
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 207 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 50 404 936
5.1 Valdžiai 42 844 835
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 560 101
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 12 452 −157
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 334 −68
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 998 865
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 998 865
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 920 0
10 Kiti įsipareigojimai 68 757 −212
11 Perkainojimo sąskaitos 119 113 0
12 Kapitalas ir rezervai 58 413 0
Visi įsipareigojimai 1 033 258 −5 356
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai