European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 13. jaanuar 2006

17. jaanuar 2006

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

13. jaanuaril 2006 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 7 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,6 miljardi euro võrra 161,1 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,3 miljardi euro võrra 93,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 6,4 miljardi euro võrra 553,8 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 0,8 miljardi euro võrra 42,8 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 7,1 miljardi euro võrra 399,1 miljardi euroni. Kolmapäeval, 11. jaanuaril 2006 möödus 316 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 309 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ja hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) praktiliselt ei kasutatud, mis vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 0,3 miljardi euro võrra 152,8 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 163 797 −7
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 156 182 850
2.1 Nõuded RVFle 13 764 9
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 142 418 841
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 22 160 −620
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 9 234 339
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 9 234 339
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 399 115 −7 124
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 308 998 −7 002
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 90 017 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 100 −111
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 −11
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 4 085 350
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 93 244 257
8 Valitsussektori võlg eurodes 40 113 0
9 Muud varad 145 328 599
Varad kokku 1 033 258 −5 356
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 553 846 −6 407
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 152 814 −313
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 152 775 −322
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 38 9
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 207 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 50 404 936
5.1 Valitsussektor 42 844 835
5.2 Muud kohustused 7 560 101
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 12 452 −157
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 334 −68
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 998 865
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 998 865
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 920 0
10 Muud kohustused 68 757 −212
11 Ümberhindluskontod 119 113 0
12 Kapital ja reservid 58 413 0
Kohustused kokku 1 033 258 −5 356
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid