European Central Bank - eurosystem
Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2006. január 13.

2006. január 17.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2006. január 13-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 7 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,6 milliárd euróval csökkent, 161,1 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,3 milliárd euróval emelkedett, 93,2 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 6,4 milliárd euróval csökkent, 553,8 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) összege 0,8 milliárd euróval nőtt, 42,8 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 7,1 milliárd euróval csökkent, 399,1 milliárd euróra. 2006. január 11-én, szerdán lejárt egy 316 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor, 309 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 0,1 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 0,2 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele az előző héttel megközelítőleg megegyezően gyakorlatilag zérus volt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 0,3 milliárd euróval csökkent, 152,8 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 163 797 −7
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 156 182 850
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 13 764 9
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 142 418 841
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 22 160 −620
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 9 234 339
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 9 234 339
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 399 115 −7 124
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 308 998 −7 002
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 90 017 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 100 −111
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 −11
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 4 085 350
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 93 244 257
8 Euróban denominált államadósság 40 113 0
9 Egyéb eszközök 145 328 599
Eszközök összesen 1 033 258 −5 356
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 553 846 −6 407
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 152 814 −313
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 152 775 −322
2.2 Betéti rendelkezésre állás 38 9
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 1 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 207 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 50 404 936
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 42 844 835
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 560 101
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 12 452 −157
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 334 −68
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 10 998 865
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 10 998 865
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 920 0
10 Egyéb kötelezettségek 68 757 −212
11 Átértékelési számlák 119 113 0
12 Saját tőke 58 413 0
Források összesen 1 033 258 −5 356
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok