European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 13. lednu 2006

17. ledna 2006

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 13. ledna 2006 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 7 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna z centrálních bank Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv minus položky 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl v důsledku klientských a portfoliových transakcí o 0,6 mld. EUR na 161,1 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,3 mld. EUR na 93,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 6,4 mld. EUR na 553,8 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 0,8 mld. EUR na 42,8 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 7,1 mld. EUR na 399,1 mld. EUR. Ve středu 11. ledna 2006 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 316 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 309 mld. EUR.

Pomocí mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (zatímco během předchozího týdne to bylo 0,2 mld. EUR), vkladová facilita (položka 2.2 na straně pasiv) zůstala obdobně jako předchozí týden prakticky nevyužita.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 0,3 mld. EUR na 152,8 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 163 797 −7
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 156 182 850
2.1 Pohledávky za MMF 13 764 9
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 142 418 841
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 22 160 −620
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 9 234 339
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 9 234 339
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 399 115 −7 124
5.1 Hlavní refinanční operace 308 998 −7 002
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 90 017 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 100 −111
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 −11
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 4 085 350
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 93 244 257
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 40 113 0
9 Ostatní aktiva 145 328 599
Aktiva celkem 1 033 258 −5 356
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 553 846 −6 407
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 152 814 −313
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 152 775 −322
2.2 Vkladová facilita 38 9
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 207 0
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 50 404 936
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 42 844 835
5.2 Ostatní závazky 7 560 101
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 12 452 −157
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 334 −68
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 998 865
8.1 Vklady a ostatní závazky 10 998 865
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 920 0
10 Ostatní pasiva 68 757 −212
11 Účty přecenění 119 113 0
12 Kapitál a rezervní fondy 58 413 0
Pasiva celkem 1 033 258 −5 356
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média