European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 13.1.2006

17.1.2006

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 13.1.2006 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 7 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,6 miljardilla eurolla 161,1 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussa pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,3 miljardilla eurolla 93,2 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä pieneni 6,4 miljardilla eurolla 553,8 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 0,8 miljardilla eurolla 42,8 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 7,1 miljardilla eurolla 399,1 miljardiin euroon. Keskiviikkona 11.1.2006 erääntyi 316 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 309 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla määrä oli 0,2 miljardia euroa), ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli käytännössä nollassa eli lähes sama kuin edellisellä viikolla.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 0,3 miljardilla eurolla 152,8 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 163 797 −7
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 156 182 850
2.1 Saamiset IMF:ltä 13 764 9
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 142 418 841
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 22 160 −620
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 9 234 339
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 9 234 339
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 399 115 −7 124
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 308 998 −7 002
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 90 017 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 100 −111
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 −11
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 4 085 350
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 93 244 257
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 40 113 0
9 Muut saamiset 145 328 599
Vastaavaa yhteensä 1 033 258 −5 356
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 553 846 −6 407
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 152 814 −313
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 152 775 −322
2.2 Talletusmahdollisuus 38 9
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 207 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 50 404 936
5.1 Julkisyhteisöt 42 844 835
5.2 Muut 7 560 101
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 12 452 −157
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 334 −68
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 998 865
8.1 Talletukset ja muut velat 10 998 865
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 920 0
10 Muut velat 68 757 −212
11 Arvonmuutostilit 119 113 0
12 Pääoma ja rahastot 58 413 0
Vastattavaa yhteensä 1 033 258 −5 356
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle