European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 16. decembra 2005

20. december 2005

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 16. decembra 2005, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 115 milijonov EUR, kar odraža prodajo zlata, ki sta jo izvedli dve centralni banki Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,5 milijarde EUR na 164,6 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je zmanjšalo za 0,4 milijarde EUR na 93,9 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 4 milijarde EUR na 558,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 34,3 milijarde EUR na 34,5 milijarde EUR.

Postavke v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 25,1 milijarde EUR na 398,4 milijarde EUR. V sredo, 14. decembra 2005, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 333,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 308,5 milijarde EUR.

Zadolževanje preko odprte ponudbe mejnega posojanja (postavka sredstev 5.5) je bilo skoraj enako nič (približno enako kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega deponiranja likvidnosti čez noč (postavka obveznosti 2.2) znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi s prejšnjim tednom, ko je bila skoraj enako nič).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 4,2 milijarde EUR na 158,3 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 148.298 −115
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 156.711 −627
2.1 Terjatve do MDS 19.580 542
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 137.131 −1.169
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 22.606 1.080
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 9.456 464
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 9.456 464
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 398.516 −24.989
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 308.500 −25.000
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 90.000 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojanja 0 −2
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 16 13
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.203 112
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 93.859 −389
8 Dolg širše države v EUR 40.662 −102
9 Druga sredstva 143.632 −285
Skupaj sredstva 1.016.943 −24.851
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 558.596 3.993
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 158.390 4.311
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 158.283 4.236
2.2 Odprta ponudba mejnega deponiranja likvidnosti čez noč 107 75
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 219 −51
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 42.389 −34.158
5.1 Širša država 34.512 −34.342
5.2 Druge obveznosti 7.877 184
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 12.065 −8
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 410 −7
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 8.441 −38
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 8.441 −38
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.885 0
10 Druge obveznosti 68.373 1.104
11 Računi prevrednotenja 103.749 0
12 Kapital in rezerve 58.426 3
Skupaj obveznosti 1.016.943 −24.851
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije