European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 16. prosinci 2005

20. prosince 2005

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 16. prosince 2005 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 115 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly dvě centrální banky Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv minus položky 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,5 mld. EUR na 164,6 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) poklesl o 0,4 mld. EUR na 93,9 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 4 mld. EUR na 558,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se snížil o 34,3 mld. EUR na 34,5 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesla o 25,1 mld. EUR na 398,4 mld. EUR. Ve středu 14. prosince 2005 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 333,5 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 308,5 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (obdobně jako během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,1 mld. EUR (narozdíl od předchozího týdne, kdy prakticky nebyla využívána).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 4,2 mld. EUR na 158,3 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 148 298 −115
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 156 711 −627
2.1 Pohledávky za MMF 19 580 542
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 137 131 −1 169
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 22 606 1 080
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 9 456 464
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 9 456 464
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 398 516 −24 989
5.1 Hlavní refinanční operace 308 500 −25 000
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 90 000 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 0 −2
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 16 13
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 3 203 112
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 93 859 −389
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 40 662 −102
9 Ostatní aktiva 143 632 −285
Aktiva celkem 1 016 943 −24 851
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 558 596 3 993
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 158 390 4 311
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 158 283 4 236
2.2 Vkladová facilita 107 75
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 219 −51
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 42 389 −34 158
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 34 512 −34 342
5.2 Ostatní závazky 7 877 184
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 12 065 −8
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 410 −7
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 8 441 −38
8.1 Vklady a ostatní závazky 8 441 −38
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 885 0
10 Ostatní pasiva 68 373 1 104
11 Účty přecenění 103 749 0
12 Kapitál a rezervní fondy 58 426 3
Pasiva celkem 1 016 943 −24 851
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média